Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Karnataka Board SSLC Kannada Question Paper June 2018

Karnataka Board SSLC Kannada Question Paper June 2018

ಸಮಯ : 3 ಗಂಟೆ
ಅಂಕಗಳು : 100

ವಿಭಾಗ – ‘ಎ’
(ಪಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ – ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ, ಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ)

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1.
ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್‌ರವರ ಮೂರ್ತಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 2.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 3.
ಮನೆಮಂಚಮ್ಮನ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ಕವಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 4.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 5.
ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿಯು ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿದನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 6.
ಹಕ್ಕಿಯು ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 7.
ಕುಂಪಣಿ ಸರಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ ಏನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 8.
ದ್ರೋಣನು ಯಾರೊಡನೆ ಪರಶುರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 9.
ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ?

II ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. 10 × 2 = 20

ಪ್ರಶ್ನೆ 10.
ಸಾಮ್ರಾಟರ ರಾಜ್ಯಾಭೀಷೇಕವಾಗುವ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಪಾಟಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 11.
ಅಶೋಕ ಪೈ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 12.
ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 13.
ಹುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 14.
ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ವೀರಗೀತೆಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 15.
ದ್ರುಪದನ ಮಾತಿಗೆ ದ್ರೋಣನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 16.
ಭಗತ್ ಸಿಂಗನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಒಕ್ಕಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 17.
ಮೃಗದ ಬಾಹ್ಯ ಆಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 18.
ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 19.
“ಬೀಸುಕಲ್ಲು” ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರಲು ಹೇಳಿದ ಒಗಟನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 4 × 3 = 12

ಪ್ರಶ್ನೆ 20.
“ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಹರಿಕಾರ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 21.
“ರಿಸಿಯರ ರೂಪಂ ಕಾಣ್ಣುಮಂದೀತನುಂ ಗಪಂಬಡುಗುಮ್”

ಪ್ರಶ್ನೆ 22.
“ಮಂಗಳ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕೇರಿ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 23.
“ತನ್ನ ಮಾತೆಯಂ ಸರ್ವಜನಮುಂ ಬಂಜೆಯೆನ್ನದಿರ್ದಪುದೆ”

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕವಿಗಳ/ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 2 × 3 = 6

ಪ್ರಶ್ನೆ 24.
ಕುವೆಂಪು

ಪ್ರಶ್ನೆ 25.
ಸಾ.ರಾ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ –

V
ಪ್ರಶ್ನೆ 26.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 1X3 = 3
Karnataka Board SSLC Kannada Question Paper June 2018 1

VI.
ಪ್ರಶ್ನೆ 27.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾದರಿಸಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯಿರಿ. 1 X 4 = 4
ಸುತ್ತಲು ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಟ್ಟೋಣ
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು
ಎಚ್ಚರದಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ

VII. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. 2 × 4 = 8

ಪ್ರಶ್ನೆ 28.
ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅಥವಾ ಶಬರಿಯ ಸಡಗರ, ಸಂತೋಷವು ಮೇಳದವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 29.
ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಅಥವಾ ದುರ್ಯೋಧನನ ಛಲದ ಗುಣ ಅವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

VIII.
ಪ್ರಶ್ನೆ 30.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. 2 × 2 = 4
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಯ ಕಸಗುಡಿಸಿ ತಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನು “ಕಸತಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕೀರ? ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಗುಡುಗಿದರು; “ಮೊದದ್ದಾಗಿ, ತೊಟ್ಟಿ ಈ ರಸ್ತೆಯ ತುದೀಲಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಷೇಕು? ನಾವು ಹೊರಗೆ ಸುರೀತೀವಿ. ಸಂಬಳ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಳುಗಳು, ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿ”. “ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆನೇ ಕೊಳೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ” ಅಂದಾಗ “ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಈ ಮನೆ ನಮ್ಮು, ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರ ಕೆಲಸ” ಅಂದರು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಮನೋಭಾವವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ.

ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಬಹುಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ‘ಚಿಪ್ರೋ ಚಳವಳಿ’. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಚಿಪ್ಟ್ – ಈ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪದ. ಅರ್ಥ: ಅಪ್ಪಿಕೋ, ತಬ್ಬಿಕೊ! ಈ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 1973ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡಲ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಮಂಡಲ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:
(ಅ) ಚಿಪ್ಪೋ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ.
(ಆ) ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕುರಿತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೋಭವನೆಗಳೇನು?

ವಿಭಾಗ – ‘ಬಿ’.
(ಅನ್ವಯಿಕ ವ್ಯಾಕರಣ, ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಛಂದಸ್ಸು)

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. 10 × 1 = 10

ಪ್ರಶ್ನೆ 31.
“ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ” ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ
(ಎ) ಗುಣ ಸಂಧಿ
(ಬ) ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ
(ಸಿ) ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ
(ಡಿ) ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 32.
ಸಂಭೋಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತೃ, ಕರ್ಮ, ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬರುವಾಗ ಕೊನೆಯ ವಿಶೇಷಣಾ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಳಸುವ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ.
(ಎ) ಅಲ್ಪವಿರಾಮ
(ಬ) ಅರ್ಧವಿರಾಮ
(ಸಿ) ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ
(ಡಿ) ಉದ್ದರಣ

ಪ್ರಶ್ನೆ 33.
‘ಕರ್ಮಧಾರೆಯ’ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು
(ಎ) ನೆಯ್ದ ವಸ್ತ್ರ
(ಬ) ಮಹೀಪತಿ
(ಸಿ) ಕಣ್ಣೆರೆ
(ಡಿ) ಹೆದ್ದೊರೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ 34.
ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
(ಎ) ಐದು
(ಬ) ಒಂಬತ್ತು
(ಸಿ) ಹತ್ತು
(ಡಿ) ಹದಿಮೂರು

ಪ್ರಶ್ನೆ 35.
ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತೇವೆ.
(ಎ) ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕ
(ಬ) ಅನುಕರಣ
(ಸಿ) ಸಾಮಾನ್ಯ
(ಡಿ) ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ

ಪ್ರಶ್ನೆ 36.
ಕೃದಂತಭಾವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಪದ
(ಎ) ನೋಟ
(ಬ) ನೋಡಲು
(ಸಿ) ನೋಡುವ
(ಡಿ) ನೋಡದ

ಪ್ರಶ್ನೆ 37.
ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಹಬ್ಬಿ, ವೀರೇಶ್ವರ ಪಾಠಕ್‌ರವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಆಯಿತು – ಈ ವಾಕ್ಯವು
(ಎ) ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ
(ಬ) ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ
(ಸಿ) ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ
(ಡಿ) ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ

ಪ್ರಶ್ನೆ 38.
‘ಮಾಡೇವು’ ಪದವು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ
(ಎ) ವಿಧ್ಯರ್ಥಕ
(ಬ) ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ
(ಸಿ) ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ
(ಡಿ) ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ

ಪ್ರಶ್ನೆ 39.
‘ಸಾವಿತ್ರಿಯೊಳ್’ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿಯಿದು
(ಎ) ಪ್ರಥಮಾ
(ಬ) ತೃತೀಯಾ
(ಸಿ) ಪಂಚಮಿ
(ಡಿ) ಸಪ್ತಮಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 40.
ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ ಪದವಿದು
(ಎ) ನಿಮ್ಮ
(ಬ) ತಮ್ಮ
(ಸಿ) ನೀವು
(ಡಿ) ಅವರು

VII. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಬಂದಿ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 4 × 1 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 41.
ಊರೂರು : ದ್ವಿರುಕ್ತಿ : : ಕೆನೆಮೊಸರು : __________________

ಪ್ರಶ್ನೆ 42.
ಯುದ್ಧ : ಬುದ್ದ : : ಪ್ರಸಾದ : ____________________

ಪ್ರಶ್ನೆ 43.
ಶ್ರಮಣಿ : ತಪಸ್ವಿನಿ : : ಸುರಭಿ : ________________

ಪ್ರಶ್ನೆ 44.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ : ಪೋರ್ಚ್‌ಗೀಸ್‌ : : ದವಾಖಾನೆ : ________________

ಪ್ರಶ್ನೆ 45.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ, ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 3 = 3
ಪುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರು ಮೆನ್ನೊಡ
ಖಳನೊ ಳೊವಿಂಗೆ ಕುಪ್ಪೆ ವ ರಮೆಂಬ
ಅಥವಾ
ವುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರುಮಿದಿರ್ಚಿ ಸತ್ತೊಡೆ ಕೋಪಂ
ವೊಲಾಂಬ ರಮುಂಟೆ ನಿನ್ನದೊಂ

ಪ್ರಶ್ನೆ 46.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ. 1 × 3 = 3
“ಮಾರಿಗೌತಣವಾಯ್ತು ನಾಳಿನ ಭಾರತವು”
ಅಥವಾ
“ಆಚೋದ ಸರೋವರವು ತೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾಡಿಟ್ಟ ರನ್ನಗನ್ನಡಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಶೋಭಿಸಿತು.”

ಪ್ರಶ್ನೆ 47.
ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 3 = 3

 • ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ
 • ದೇಶ ನೋಡು; ಕೋಶ ಓದು
 • ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನು ಅರಸಾಗಬಲ್ಲನು

ಪ್ರಶ್ನೆ 48.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಳಕಲ್ಲಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ‘ಯಶೋಧಾ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕರಾಟೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ’ಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ‘ಕನ್ನಡಪ್ರಭ’ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 5=5
ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ‘ರಾಜೇಶ್ವರಿ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬಾದಾಮಿಯ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಣ್ಣ ‘ಬಸವೇಶ’ ನಿಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 49.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಹದಿನೈದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ.

 • ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ
 • ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ.

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

ಸಮಯ : 3 ಗಂಟೆ
ಅಂಕಗಳು : 100

ವಿಭಾಗ – ‘ಎ’
(ಪಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ – ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ, ಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ)

I.
ಉತ್ತರ 1:
ನೆಲ್ಸನ್‌ರವರ ಮೂರ್ತಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಟ್ರಾಫಾರ್ ಸೈರ್‌.

ಉತ್ತರ 2:
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ‘ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನಾಚರಣೆ’ ಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರ 3:
ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಮನೆ ಮಂಚಮ್ಮ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 4:
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ರಚಿಸಿದವರು ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು.

ಉತ್ತರ 5:
ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಣದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೆ ಎಂದು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಉತ್ತರ 6:
ಹಕ್ಕಿಯು ಕಾಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 7:
ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡುವ ಹಲಗಲಿ ಬಂಟರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಸ್ತವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ಕುಂಪಣಿ ಸರಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಉತ್ತರ 8:
ದ್ರೋಣನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೊಡನೆ ಪರಶುರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.

ಉತ್ತರ 9:
ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

II ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ 10:
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟರ ರಾಜ್ಯಭೀಷೇಕವಾಗುವಾಗ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪಾಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಟರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂರಬೇಕು. ಈ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿಂಹಾಸನವು ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ‘ಸ್ಫೋನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ 11:
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಾ. ಅಶೋಕ ಪೈ (ಮನೋವೈದ್ಯರು) ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಏನೆಂದರೆ – ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತುಕತೆಯಾಡುತ್ತ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವಿರುವರು ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊಲೆ ದೃಶ್ಯ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವರ ದುಃಖದ ಭಾವನೆಯು ಇದನ್ನು ನೋಡದೆ ಇರುವ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಗುಡಗೊಳ್ಳುತ್ತದಂತೆ. ಅದೇ ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನೃತ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಖುಷಿ ಭಾವನೆಯು ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡದ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುವುದಂತೆ.

ಉತ್ತರ 12:
ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಭರತಖಂಡದ ಹುಲಿಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುವನ್ನಾದರೂ ಸರಿಯೆ, ಆತ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿರುವಾಗ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಶಾನುಭೋಗರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ 13:
ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ “ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರದೆ ಹಲವು ಕಾಲ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು (ಗಳಿಸಲು; ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮರವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ (ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ) “ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಯೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

ಉತ್ತರ 14:
ಲಾವಣಿಗಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ, ವೀರತನ, ಸಾಹಸವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾವಣಿ ಎಂದರೆ ವೀರಗೀತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಏಕ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ್ದು ಕಥಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಲಾವಣಿಗಳು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕತೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಲಾವಣಿಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ವಾಕ್ಷರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿವೆ. ಗದ್ಯದ ಹೊಳಲನ್ನು, ಭಾವಗೀತದ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಾವಣಿಗಳು ಧ್ವನಿ ರಮ್ಯತೆಯನ್ನೂ, ಅರ್ಥಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಉತ್ತರ 15:
ದ್ರುಪದನ ಮಾತಿಗೆ ದ್ರೋಣನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ “ಎಲೋ ಖಳನೇ ನೊಣಕ್ಕೆ ಕಸವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು” ಎನ್ನುವ ಗಾದೆಯ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನವರೆಗೂ ಉಂಟೇ? ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆವೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ. ಈ ಸಭಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನೀನು ಗಾಬರಿಪಡುವಂತೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದನು.

ಉತ್ತರ 16:
ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 1919 ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಸುಮಾರು 2000 ಮುಗ್ಗ ಹಿಂದೂ ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮನವರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಿತ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪಾವನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಕ್ಕಣೆಯು ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ನು ಅಂತರರ್ಮುಖಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಉತ್ತರ 17:
ಮೃಗದ ಬಾಹ್ಯ ಆಕಾರ ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕೋರೆಹಲ್ಲು, ಹಂದಿಯದೇಹ, ತೋಳದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೃಗ ಕರ್ಕಶ ಸದ್ದು, ಗೊಗ್ಗರು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 18:
ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿತ್ತು. “ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅದು ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಘನೀಭೂತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ಭಾರತದ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ” ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 19.:
‘ಬಗಲಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುವುದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಿಂಬೂದು ನಂಗಏಲಿ ಅರ್ತು ಈ ಹಾಸಿನ – ಹೇಳಿರೆ ಕೈಗೆ ಹಲ್ಮುರು ಕೊಡುವೆನು

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ 20:
ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್. ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ವಿರಚಿತ ದಿವಾನ್ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ‘ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು’ ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದವು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಹರಿಕಾರ’ ಎಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ ರಾಜ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 21:
ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರರು ರಚಿಸಿರುವ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ‘ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆ’ ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಕುಮಾರನು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಕುಮಾರನಾಗಿಯೇ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಜೋಯಿಸರು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸುಕುಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತು ಇದಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 22:
ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ‘ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ’ ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಹಕ್ಕಿಯು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಂದರೆ ಶುಕ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ದಾಟಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಂಗಳ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 23:
ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕವಿಯು ರಚಿಸಿರುವ ‘ವೀರಲವ’ ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಕರಗ್ರಂಥ : ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ವಿರಚಿತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಕುದುರೆಯ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, “ಈಗ ಕೌಸಲ್ಯಯು ಏಕ ವೀರ ಮಾತೆಯಾಗಿರುವಳು, ಆಕೆಯ ಮಗನು ರಘೋಹನನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು. ಆವನು ಈ ಕುದುರೆ (ಯಜ್ಞಾಶ್ವ)ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವನು. ಬಲಿಷ್ಠನು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಲಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು. ಆ ಪತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಲವನು ಬೇಗನೆ ಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಏನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂಜೆಯೇ? ಅಲ್ಲ ಅವಳು ವೀರ ಮಾತೆಯಲ್ಲವೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಕುದುರೆಯನ್ನು ಲವನು ಹಿಡಿದನು. ತಾನು ಹೊದೆದಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುದುರೆಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಒಂದು ಬಾಳೆಯ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದನು.

IV.
ಉತ್ತರ 24:
ಕವಿ : ಕುವೆಂಪು
ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು : ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕಾಲ : 29.12.1904-1994
ಸ್ತಿಳ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಪ್ಪಳಿ
ಕೃತಿಗಳು : ಕೊಳಲು, ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಪ್ರೇಮಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು, ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ತಪೋನಂದನ ರಸೋವೈಸಃ, ಅಮಲನ ಕಥೆ, ಮೋಡಣ್ಣನ ತಮ್ಮ, ಉಪಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕಿಂದರಜೋಗಿ, ಜಲಗಾರ, ಯಮನ ಸೋಲು, ಬೆರಳೆ ಕೊರಳ್, ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ.
ಆಕರಗ್ರಂಥ : ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು.

ಉತ್ತರ 25:
ಲೇಖಕರು : ಸಾ.ರಾ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್
ಕಾಲ : 30 ಜೂನ್, 1936
ಸ್ತಿಳ: ಕಾಸರಗೋಡು
ಕೃತಿಗಳು .: ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಸಹನಾ, ಕದನ ವಿರಾಮ, ವಜ್ರಗಳು, ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರು, ತಳ ಒಡೆದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ
ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು : ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಖೆಡ್ಡಾ, ಪಯಣ, ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು.
ಆಕರಗ್ರಂಥ .: ಚಪ್ಪಲಿಗಳು .
ಪ್ರಶಸ್ತಿ .: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ‘ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’

V.
ಉತ್ತರ 26:
ಮಾರಿಗೌತಣವಾಯ್ತು ನಾಳಿನ
ಭಾರತವು ಚತುರಂಗ ಬಲದಲಿ
ಕೌರವನ ಋಣ ಹಿಂಗೆ ರಣದಲಿ ಸುಭಟಕೋಟಿಯನು
ತೀರಿಸಿಯೆ ಪತಿಯವಸರಕ್ಕೆ ಶ
ರೀರವನು ನೂಕುವೆನು ನಿನ್ನಯ
ವೀರರೈವರ ನೋಯಿಸನು ರಾಜೀವಸಖನಾಣೆ
ಅಥವಾ
ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹಿಗ್ಗಿದವು ದೃಗುಜಲ
ಉರವಣಿಸಿ ಕಡು ನೊಂದನಕಟಾ
ಕುರುಪತಿಗೆ ಕೇಡಾದುದೆಂದು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ
ಹರಿಯ ಹಗೆ ಹೊಗೆದೋರದುರುಹದೆ
ಬರಿದೆ ಹೋಹುದೆ ತನ್ನ ವಂಶವ
ನರುಹಿ ಕೊಂದನು ಹಲವು ಮಾತೇನೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿದ

VI.
ಉತ್ತರ 27:
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲೂ ಕವಿದಿರುವ ಆಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಣ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ, ಹಡಗನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ, ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸೋಣ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಎದೆಗುಂದದೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.

VII.
ಉತ್ತರ 28:
ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಗುಣಸ್ವಭಾವಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶಬರಿಯು ಒಬ್ಬಳು. ಈಕೆಯು ಋಷ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಿನಿಸಿದ್ದ ಮತಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಮತಂಗರು ದಿವ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಶಬರಿಯು ರಾಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಳು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕಾದು ಕಾತರಿಸಿ ಮುಪ್ಪಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ರೂಪುಗೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದ ಶಬರಿಯನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಬರಿಯು ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ ಶಬರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ.
ಅಥವಾ
ಶಬರಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದಳು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದಳು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು. ಅಯ್ಯೋ ಇಂದು ಏನೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಪೇಚಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಾನು ತಂದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದರಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ – ಎಂದು ನೀಡಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನರಾದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕಂಡು ಶಬರಿ ಧನ್ಯಭಾವದಿಂದ ಆನಂದಿಸಿದಳು, ನರ್ತಿಸಿದಳು.

ನಾನು ಈಗ ತುಂಬ ಸುಖಿಯಾಗಿಹೆನು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮಹದಾಸೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ನಾನು ಹಂಬಲ ಅಳಿದ ದುಂಬಿಯಾಗಿರುವೆನು, ನದಿ, ಹೊಳೆಯು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದಣಿವನ್ನು ತಣಿಸಿ ನಾನು ಆನಂದಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಇಳಿದು ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಪರಲೋಕ ಕರ ನೀಡಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಿಯಾಗಿರುವೆ ಎಂದಳು.

ಉತ್ತರ 29.
ಶರಶಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭೀಷ್ಕನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೋ ಒಪುವೆಯಾದರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೂಡಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಈಗಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ನೀನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮೀರದೆ ನಡೆದುಕೋ”, ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಮುಗುಳುಕ್ಕನು. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು “ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಛಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವೆನು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸೋದರರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹೋರಾಡುವೆನು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ಸಂಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಾರೆನು”. ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಭೀಮರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಅಥವಾ
ಭೀಷ್ಮನು ಶರಶಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪಾಂಡವರು ಹಾಗೂ ಕೌರವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನನು ತಾನು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದರ ಬದಲು ಛಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಬಂಟ ಕರ್ಣ, ಸೋದರ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಭೀಮರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಛಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೀಷ್ಕರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವ ಛಲವನ್ನೇ ಮೆರೆಯುವೆನು ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

VI. ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.
ಉತ್ತರ 30:
ಅ. ಚಿಕ್ಕೋ – ಈ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪದ, ಅರ್ಥ; ಅಪ್ಪಿಕೋ, ತಬ್ಬಿಕೋ!
ಈ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 1973ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡಲ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಮಂಡಲ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು.

ಆ. “ಕಸತಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕೀರ? ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ?”, ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಗುಡುಗಿದರು; “ಮೊದಿದ್ದಾಗಿ, ತೊಟ್ಟಿ ಈ ರಸ್ತೆಯ ತುದೀಲಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಷೇಕು? ನಾವು ಹೊರಗೆ ಸುರೀತೀವಿ. ಸಂಬಳ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಳುಗಳು, ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿ”, “ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆನೇ ಕೊಳೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ” ಅಂದಾಗ “ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಈ ಮನೆ ನಮ್ಮು, ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರ ಕೆಲಸ” ಅಂದರು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. :

ವಿಭಾಗ – ‘ಬಿ’.
(ಅನ್ವಯಿಕ ವ್ಯಾಕರಣ, ಅಲಂಕಾರ, ಛಂದಸ್ಸು)

ಉತ್ತರ 31:
(ಬಿ) ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ

ಉತ್ತರ 32:
(ಎ) ಅಲ್ಪವಿರಾಮ

ಉತ್ತರ 33:
(ಡಿ) ಹೆದ್ದೊರೆ

ಉತ್ತರ 34:
(ಸಿ) ಹತ್ತು _

ಉತ್ತರ 35:
(ಎ) ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕ

ಉತ್ತರ 36:
(ಎ) ನೋಟ

ಉತ್ತರ 37:
(ಸಿ) ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ

ಉತ್ತರ 38:
(ಡಿ) ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ

ಉತ್ತರ 39:
(ಡಿ) ಸಪ್ತಮಿ

ಉತ್ತರ 40:
(ಬಿ) ತಮ್ಮ

ಉತ್ತರ 41:
ಜೋಡಿನುಡಿ

ಉತ್ತರ 42:
ಹಸಾದ

ಉತ್ತರ 43:
ಸುಗಂಧ (ಸುಂದರ)

ಉತ್ತರ 44:
ಅರಬ್ಬಿ

ಉತ್ತರ 45:
Karnataka Board SSLC Kannada Question Paper June 2018 2
ಅಥವಾ
ಖಳನೊಳವಿಂಗೆ ಕುಪ್ಪವರಮೆಂಬವೊಲಾಂಗರಮುಂಟೆ ನಿನ್ನದೊಂ
Karnataka Board SSLC Kannada Question Paper June 2018 3

46.
ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ‘ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು’ ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲಂಕಾರ ಹೆಸರು : ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ
ಲಕ್ಷಣ : ಅತಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿ ವರ್ಣಿಸಿದಾಗ ಅದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮನ್ವಯ : ಉಪಮೇಯ : ನಾಳಿ ಭಾರತ (ಭಾರತ ಯುದ್ದ)
ಉಪಮಾನ : ಮಾರಿಗೌತಣ
ಉಪಮೇಯವಾದ ‘ನಾಳಿನ ಭಾರತವನ್ನು’ ಉಪಮಾನವಾದ ಮಾರಿಗೌತಣಕ್ಕೆ ಅಭೇದವಾಗಿ ಕೂಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಅಥವಾ
ಉತ್ಪಕ್ಷಾಲಂಕಾರ: ಉಪಮೇಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಉತ್ತೇಕ್ಷಾಲಂಕಾರ.
ಉದಾ: ಅಯ್ಯೋದ ಸರೋವರವು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೌಂದಯ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾಡಿಟ್ಟ ರನ್ನಗನ್ನಡಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಶೋಭಿಸಿತು.
ಉಪಮೇಯ: ಅಚೋದ ಸರೋವರ
ಉಪಮಾನ: ರನ್ನಗನ್ನಡಿ
ಅಲಂಕಾರ: ಉತ್ತೇಕ್ಷಾಲಂಕಾರ
ಲಕ್ಷಣ: ಉಪಮೇಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಉತ್ಪಕ್ಷಾಲಂಕಾರ.

ಸಮನ್ವಯ: ಉಪಮೇಯ : ಅಚೋದ ಸರೋವರ
ಉಪಮಾನ : ರನ್ನಗನ್ನಡಿ.

ಉತ್ತರ 47:
ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ
ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಭಾಷೆಯಿಲ್ಲ ದೇಶ ಇಲ್ಲ. “ಹಸಿಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಳನಿಟ್ಟಂತೆ” ಇದೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ, ಗಾದೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಹು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇ ಅದರ ನೇರ ಬಿಚ್ಚು ನುಡಿ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತು. “ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ”

ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ಮರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಬಹುದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಸತ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶ್ರಮ ಸಮಯ ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡಹಲು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಸಾಕು, ಕುಂಬಾರ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಡಿಕೆ ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ “ಕಟ್ಟುವುದು ಕಠಿಣ; ಕೆಡವುಹುದು ಸುಲಭ” ಎಂಬ ಮಾತೂ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದೇಶ ನೋಡು; ಕೋಶ ಓದು
ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಯೇ ಗಾದೆ. ಕಿರಿದಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಗಾದೆಗಳಿಲ್ಲದ ದೇಶವಿಲ್ಲ; ಭಾಷೆಯಿಲ್ಲ; ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತೇ ಗಾದೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಸಿಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಳು ನೆಟ್ಟಂತೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಾಗ, ಹೋಲಿಸುವಾಗ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವಾಗ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಗಾದೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ, ಬುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಗಾದೆಯ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ.

ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನು ಅರಸಾಗಬಲ್ಲನು
ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವಾಮೃತಗಳು, ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ ಎಂಬ ಮಾತೂ ಇದೆ. ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನು ಅರಸನಾಗಬಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ. ಈ ಗಾದೆಯು ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ತಮಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಸಗುಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೀಳಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ, ಓದಿದವನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಕೀಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ದುಡಿಮೆಯೇ ದುಡ್ಡಿನತಾಯಿ, ಅರಸನಾಗ ಬಯಸುವವನು ಸೇವಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಅದನ್ನೂ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 48:

ದಿನಾಂಕ : 06-06-2018
ಬಿಜಾಪುರ

ಇಂದ,
ಯಶೋಧಾ
ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
ಇಳಕಲ್
ಗೆ,

ಸಂಪಾದಕರು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ,
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೀದಿ,
ಬೆಗಳೂರು – 560 001.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ : ‘ಕರಾಟೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ’ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವರದಿ

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 5-6-2018 ರಂದು ನಮ್ಮ ಬಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಇಳಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕರಾಟೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕರಾಟೆ ಪಟುವಾದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಕರಾಟೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ‘ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರಾಟೆ ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು
ಕೋರುತ್ತೇನೆ.
ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
(ಯಶೋಧಾ)

ಅಥವಾ

ದಿನಾಂಕ : 02-01-2018
ನಂ. 16, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಐಶ್ವರ್ಯನಗರ, ವಿಜಯಪುರ

ತೀರ್ಥರೂಪ ಸಮಾನರಾದ ಅಣ್ಣ ಬಸವೇಶನಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.
ಈಗ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2017 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 28 ರಂದು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಈ * ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ
ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆ ದಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನನಗೂ ಆಟ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳು ಬಂದವು. ಅಂದು ಜನಪದ ಗೀತೆಗಾಯನ, ನಾಟಕ, ನೃತ್ಯ, ಕೋಲಾಟ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರುಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಅಂದು ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಿತು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿ
(ರಾಜೇಶ್ವರಿ)

ಹೊರ ವಿಳಾಸ :
ಬಸವೇಶ
ನಂ. 13, ಚಿತ್ರಾ ರಸ್ತೆ,
ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ,
ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಉತ್ತರ 49:
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ
ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೂ ಸಹ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಾಗೇ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು `ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಗರ ಹಳ್ಳಿಗಳೆನ್ನದೆ, ಎಲ್ಲಡೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರೆನ್ನದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತ 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡಲು ಹೋರಾಡಿದವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 1950ರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯುಗಾದಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಹೋಳಿ, ಓಣಂ, ರಂಜಾನ್, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಉಂಟು. ಆಯಾ ಜನಾಂಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವರು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರು.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ,
ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತೊಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥರು, ಸಮಾನರು, ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನೆರವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಂತ್ವನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವನೀಡಿ ಅವರೂ ಸಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದೊಡನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದೂ ಆಗಿದೆ.

Karnataka SSLC Kannada Model Question Papers

Karnataka Board SSLC Kannada Question Paper March 2018

Karnataka Board SSLC Kannada Question Paper March 2018

ಸಮಯ: 3 ಗಂಟೆ
ಅಂಕಗಳು – 100

ವಿಭಾಗ – ಎ
(ಪಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ-ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ)

I. ಹಿಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದು: 9 × 1 = 9

ಪ್ರಶ್ನೆ 1.
ರಾಹಿಲನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 2.
ಮತಂಗಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ರಾಮಲಕ್ಷ ಣರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 3.
ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಯಾವುದು ದೇವರಾಗಿತ್ತು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 4.
ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಯು ಸೂರ್ಯೊದಯವಾದ ಕೂಡಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 5.
ಯಶೋಭದ್ರೆಯು ರತ್ನಗಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 6.
ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 7.
ಕುಂಪಣಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ ಏನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 8.
ಲವನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟದನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 9.
ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ?

II.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. 10 × 2 = 20

ಪ್ರಶ್ನೆ 10.
ಮಹಿಳೆಯ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳಿ ರಾಹಿಲನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾವುವು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 11.
ಅಶೋಕ ಪೈ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 12.
ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಾವುವು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 13.
ವೃಷಭಾಂಕನು ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 14.
ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ದಂಗೆ ಏಳಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 15.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವು ಬಂದ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 16.
ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 17.
ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಆತನ ಉಪವಾಸದ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದವು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 18.
ಮೃಗದ ಬಗೆಗೆ ಸುಂದರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಏಕೆ ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 19.
ಉತ್ತರಾಣಿ ಗಿಡ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರಲು ಹೇಳಿದ ಒಗಟು ಯಾವುದು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 20.
ಪ್ರವಾಸವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 21.
ದೇವರೆ ಮರ ಹತ್ತುವಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕರುಣಿಸು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 22.
ಸಾರ್ವಭೌಮರಾ ನೆತ್ತಿಯ ಕುಕ್ಕಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 23.
ಬೇರೆ ಬಣ್ಣವನೆ ಕಾಣೆ

III. ಕೆಳಗಿನ ಕವಿಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ / ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ: 2 × 3 = 6

ಪ್ರಶ್ನೆ 24.
ಪು. ತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್:

ಪ್ರಶ್ನೆ 25.
ಪಂಪ:

ಪ್ರಶ್ನೆ 26.
ಈ ಕೆಳಗಿನಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
Karnataka Board SSLC Kannada Question Paper March 2018 1

ಪ್ರಶ್ನೆ 27.
ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 4 =4
ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ.
ಮನುಜರ ನಡುವಣ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳ ಕೆಡುವುತ ಸೇತುವೆಯಾಗೋಣ.

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ : 2 × 4 = 8

ಪ್ರಶ್ನೆ 28.
ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಪಾತ್ರವೇನು ? – ವಿವರಿಸಿ.
ಅಥವಾ
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 29.
ತನ್ನಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಕರ್ಣನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭಾವನೆಗಳೇನು ? :
ಅಥವಾ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 30.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.

ವಿಶ್ವದ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಎಂದರೆ ಜೀವದ ಭಾಷೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಉರ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯೇ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ತುಳು ಒಂದು ಸುಂದರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ದೇವಭಾಷೆ ಎನಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ತನ್ನ ಸಂಚಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಬದುಕು ಮೊದಲಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಓದು ಬರಹ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೂ ತಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ದಿನಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅಪಿಯ ಉಗಮ ಕಾಲ ಎನ್ನುವರು.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು :
ಅ) ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ?
ಆ) ಅಪಿಯ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು ?

ವಿಭಾಗ – ಬಿ
(ಅನ್ವಯಿಕ ವ್ಯಾಕರಣ, ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಛಂದಸ್ಸು)

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ :

ಪ್ರಶ್ನೆ 31.
ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಪದ :
ಎ) ಗಿರೀಶ
ಬ) ಮಹರ್ಷಿ
ಸಿ) ಮೈದೋರು
ಡಿ) ಷಣ್ಮುಖ

ಪ್ರಶ್ನೆ 32.
ಒಂದು ಪದವನ್ನೋ, ವಾಕ್ಯವನ್ನೋ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನೋ, ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎ) ವಾಕ್ಯವೇಷ್ಟನ
ಬಿ) ಉದ್ಧರಣ
ಸಿ) ಆವರಣ
ಡಿ) ವಸೂಚಕ

ಪ್ರಶ್ನೆ 33.
ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಇದು:
ಎ) ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ
ಬಿ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಕ್ಯ
ಸಿ) ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ
ಡಿ) ಮಿಶ್ರವಾಕ್ಯ

ಪ್ರಶ್ನೆ 34.
ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪದವು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶದ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. –
ಎ) ತದ್ಧಿತಾಂತಾವ್ಯಯ
ಬಿ) ಕೃದಂತಾವ್ಯಯ
ಸಿ) ತದ್ಧಿತಾಂತ ಭಾವನಾಮ
ಡಿ) ಕೃದಂತ ಭಾವನಾಮ

ಪ್ರಶ್ನೆ 35.
ರಾಹುಲ ಪದವು ನಾಮಪದದ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಎ) ರೂಢನಾಮ
ಬಿ) ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ
ಸಿ) ಅಂಕಿತನಾಮ
ಡಿ) ಭಾವನಾಮ

ಪ್ರಶ್ನೆ 36.
ಕೃದಂತಭಾವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಪದ:
ಎ) ಮಾಡಿದ
ಬಿ) ಮಾಟ
ಸಿ) ಮಾಡಲು
ಡಿ) ಮಾಡುವ

ಪ್ರಶ್ನೆ 37.
ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಕಾರಕಾರ್ಥ:
ಎ) ಸಂಪ್ರದಾನ
ಬಿ) ಸಂಬಂಧ
ಸಿ) ಅಪಾದಾನ
ಡಿ) ಅಧಿಕರಣ

ಪ್ರಶ್ನೆ 38.
ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಪದ :
ಎ) ನೀನೇ
ಬಿ) ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಿ) ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಡಿ) ಸಾಕು

ಪ್ರಶ್ನೆ 39.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ : –
ಎ) ಬಿಕಾರಿ
ಬಿ) ಬೀಮಾರಿ
ಸಿ) ಬೇಹಾರಿ
ಡಿ) ಬಿಹಾರಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 40.
ಮಾಡಳು ಪದವು ಈ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.
ಎ) ವಿದ್ಯರ್ಥಕ
ಬಿ) ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ
ಸಿ) ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ
ಡಿ) ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ

II. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಸಂಬಂಧೀ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ :

ಪ್ರಶ್ನೆ 41.
ಇನಾಮು : ಅರಬ್ಧ :: ಸಲಾಮು ____________________

ಪ್ರಶ್ನೆ 42.
ಹೊಗೆದೋರು : ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸ : ಚಕ್ರಪಾಣಿ ____________________

ಪ್ರಶ್ನೆ 43.
ಕದಳ : ಬಾಳೆ :: ವಾಜಿ ________________

ಪ್ರಶ್ನೆ 44.
ಹಾಲ್ಲೇನು : ಜೋಡುನುಡಿ :: ಬಟ್ಟಬಯಲು :________________

ಪ್ರಶ್ನೆ 45.
ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ, ಗಣ ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 3 = 3
ಕಾದಿದ ರೆನಜ್ಜ ಪಾಂಡವ
ರಾದ‌ ಮೇಣೀ ದಿನೊಂದೆ ಅಥವಾ ಸಮರದೊ ಳಾಂಮೇ
ಒಡವೆ ಯನರ್ಥಿ ಗಿತ್ತೆನ ವನೀತ ಳಮಂಗು ರುಗಿತ್ತೆ ನೀಗಳೊಂ

ಪ್ರಶ್ನೆ 46.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, ಲಕ್ಷಣ ಬರದು, ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ. 1 × 3 = 3
ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ; ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ
ಅಥವಾ
ಸಿಡಿಲ ಸಿಡಿದ್ದಾಂಗಾ ಗುಂಡು ಸುರಿದಾವ

ವಿಭಾಗ – ಸಿ
(ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಹಾಗೂ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ)

ಪ್ರಶ್ನೆ 47.
ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ : 1 × 3 = 3

 • ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ
 • ಮಾಡಿದ್ದುಣೋ ಮಹಾರಾಯ
 • ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 48.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಜಯಪುರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ‘ಹರ್ಷಿಣಿ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ ‘ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ’ಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ‘ಹೊಸ ದಿಗಂತ’ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 5 = 5
ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ‘ಅಶೋಕ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ‘ಜಯಲಕ್ಷಿ ‘ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ತಾಯಿಯವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 49.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಹದಿನೈದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 5 = 5

 • ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

I
ಉತ್ತರ 1:
ರಾಹಿಲನು ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಾಮಾನುಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಉತ್ತರ 2:
ಮತಂಗಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದವರು ದನು.

ಉತ್ತರ 3:
ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 4:
ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಯು ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಕೂಡಲೆ ದೇವಗುರು ದ್ವಿಜರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದನು.

ಉತ್ತರ 5:
ಯಶೋಭದ್ರೆಯು ರತ್ನಗಂಬಳಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.

ಉತ್ತರ 6:
ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ.

ಉತ್ತರ 7:
ಕುಂಪಣಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಉತ್ತರ 8:
ಲವನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ತರೀಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದನು.

ಉತ್ತರ 9:
ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

II.
ಉತ್ತರ 10:
ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ ? ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ? ತಾನೀಗ ಕದವನ್ನು ತಟ್ಟಿದರೆ ಪರಿಣಾಮವೇನಾಗಬಹುದು? ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಾಹಿಲನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದವು.

ಉತ್ತರ 11:
ಡಾ. ಅಶೋಕ ಪೈ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಲೆಯ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುತ್ತಿರುವವರ ದುಃಖದ ಭಾವನೆ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಮನಸಿನಲ್ಲೂ ದುಗುಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಖುಷಿಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಜೀವಿಯೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಆಗುವ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 12:
ದುಷಬುದಿಯು ಮನೆಗೆ ಬಂದವನೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. “ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಚನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರವೆಲ್ಲ ಹಲವು ಕಾಲ ಹಸಿಯದೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು. ನೀವು ಆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯೇ ಹೊನ್ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನುಡಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಉತ್ತರ 13:
ವೃಷಭಾಂಕ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಬಂಧುಗಳು, ಪರಿವಾರದವರು ಶುಭಕರವಾದ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆಯ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒತ್ತಿದಂತಾಗಿ ಸೊಂಟವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೀಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗಿ, ಅರ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಗುಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಅರುಚಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಏನೋ ವ್ಯಾಧಿಯಿರಬಹುದೆಂದು ಅರಸನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಉತ್ತರ 14:
ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಡಳಿತದ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕಾಯಿದೆ ಹೇರಿದರು. ಇದರಂತೆ ಸರಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಡರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯುಧವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರಕೂನನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರಕೂನನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಸಾಹೇಬ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಬಾಲ, ಜಡಗ, ಹನುಮ ಮೊದಲಾದ ವೀರರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೊಪ್ಪದೆ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.

ಉತ್ತರ 15:
ರಘುವಂಶದ ರಾಜನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಯಾಗದ ಕುದುರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ರಾಜರು ಕುದುರೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಯಾಗದ ಕುದುರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮದ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ, ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿ ಯಜ್ಞಾಶ್ವ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದ ವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 16:
ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಘನೀಭೂತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ಭಾರತದ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ. ಶೂದ್ರವರ್ಗ ತನ್ನ ಊಳಿಗ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶೂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಶೂದ್ರತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮೇಲೇಳುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ 17:
ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅಮೃತಸರದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂತು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಣೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇನ್ನಷ್ಟನ್ನು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಎಂದಿನಂತೆ ಸಹೋದರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಒಲ್ಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಮನೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯದೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ನ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 18:
ಮೃಗದ ಒರಟು ಮಾತು, ತಿಕ್ಕಲು ನಡವಳಿಕೆ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ನಗು ತರುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಂದೂ ತನ್ನ ವಚನ ಮೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನ ನೋಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಡುವುದೇ ಅದರ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ, ಚಲನ-ವಲನ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅರಮನೆಯ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಮೃಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸು – ತುಂಬಿತ್ತು. ಆತನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಮೃಗದ ಬಗೆಗೆ ಸುಂದರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 19:
ಬದಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಬದಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೋಗೋರ ಮುಂಜೆರಗ ಹಿಡಿಯೋದು ಎಲೆಬಾಲೆ ಬಾರೆ ಇದರರ್ಥ ಒಡೆದ್ದೇಳೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು – ಸ್ವಾರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

III.
ಉತ್ತರ 20:
ಆಯ್ಕೆ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕರು ಬರೆದ ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಕಥನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಲಂಡನ್ ನಗರ ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂದರ್ಭ : ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದೆ, ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ನೆನಸುತ್ತ ಬೇಕನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ.

ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು ಎಂಬ ಗಾದೆಯನ್ನು ಇದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವವು ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 21:
ಆಯ್ಕೆ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ಎಂಬ ಗದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂದರ್ಭ: ಹುಲಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಮಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವಾದ ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹುಲಿಯೆಡೆಗೆ ಎಸೆದು ಅದರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಮರವೇರಿ ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹುಲಿಯೆಡೆಗೆ ಎಸೆದು ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳುತ್ತ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾನುಭೋಗರು ಮೇಲಿನಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ಅಪಾಯಬಂದಾಗ ಉಪಾಯ ಹುಡುಕುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 22:
ಆಯ್ಕೆ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕವಿ ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಗರಿ ಕವನಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿರುವ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂಬ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂದರ್ಭ : ಕಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದರೂ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯೂ ಕಾಲ ಉರುಳಿದಂತೆ ಇತಿಹಾಸವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಆಡಳಿತ ಅನೇಕ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ತೇಲಿಸಿ, ಮುಳುಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಎಂತಹ ಸಾರ್ವಭೌಮರನ್ನು ಸಹ ಕಾಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಚಲನಶೀಲವಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಕಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 23:
ಆಯ್ಕೆ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿರುವ ಹಸುರು ಎಂಬ ಕವನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂದರ್ಭ : ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಹಸುರು ತುಂಬಿದೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಹಚ್ಚಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ಮಕಮಲ್ಲಿನ ಜಮಖಾನೆಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣವೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಸುರಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮನ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

IV.
ಉತ್ತರ 24:
ಪು.ತಿ.ನ. ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಪುರೋಹಿತ ತಿರಿನಾರಾಯಣಯ್ಯಂಗಾರ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ರವರು 1905ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಾಗಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗೀತನಾಟಕ, ಕವಿತೆ, ಸಣ್ಣಕತೆ, ಪ್ರಬಂಧ, ವಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಹಿ, ಗೋಕುಲನಿರ್ಗಮನ, ಶಬರಿ, ವಿಕಟಕವಿ ವಿಜಯ, ಹಂಸದಮಯಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೂಪಕಗಳು, ಹಣತೆ, ರಸಸರಸ್ವತಿ, ಗಣೇಶದರ್ಶನ, ಶಾರದಯಾಮಿನಿ, ಶ್ರೀ ಹರಿಚರಿತೆ, ರಥಸಪ್ತಮಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಸದಮಯಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೂಪಕಗಳು ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಹರಿಚರಿತೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಪಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗೌರವ ಡಿ.ಲಿಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1981ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 53ನೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

ಉತ್ತರ 25:
ಆದಿ ಕವಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಪಂಪ ಕ್ರಿ.ಶ. 941ರಲ್ಲಿ ವೆಂಗಿ ಮಂಡಲದ ವೆಂಗಿಪಳು ಎಂಬ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಳವಾದ ವೆಂಗಿಪಳು ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ತಾಣ. ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅರಿಕೇಸರಿಯ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತ ಆದಿಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯಂ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಪಂಪಭಾರತ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. – ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೇಸರಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕವಿಯೂ, ಕಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಪಂಪ ರತ್ನತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಸರಸ್ವತೀಮಣಿಹಾರ, ಸಂಸಾರ ಸಾರೋದಯ , ಕವಿತಾಗುಣಾರ್ಣವ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಎಂದರೆ ಪಂಪ.

V
ಉತ್ತರ 26:
Karnataka Board SSLC Kannada Question Paper March 2018 2

ಉತ್ತರ 27:
ಈ ಪದ್ಯಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿರುವ ಎದೆತುಂಬಿಹಾಡುವೆನು ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಕವಿ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಕಂದಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಜಾತಿ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾದಾಗ ಬಲವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಎಂಬಂತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾನವಕುಲ ತಾನೊಂದೆ ವಲಂ ಮನುಷ್ಯಕುಲವೊಂದೇ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭೇದ-ಭಾವ ಎಂಬ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯಭಾಗದ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

VI.
ಉತ್ತರ 28:
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು 1902 ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಸರ್.ಕೆ.ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಕಣಬದ್ದರಾದರು.ಅರಸುಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದವರಾದರೂ, ಜನತೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಪರವಾಗಿದ್ದರು.ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಸಭೆ ಹೊಸರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. 1923 ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು.ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡುಕಲಾಪ ನಡೆಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪ್ರಶೋತ್ತರ ಠರಾವು ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಜನರಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. 1907 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ’ ವಿಧಾಯಕ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಮೇಲ್ಪನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿತು. ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ, ವೈದ್ಯ ಸಹಾಯ, ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರ, ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಕೇತಗಳಾದವು. ಶಿವನಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ, ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಉಚಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಉಚಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾನವೂ ಕಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಹರಿಕಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಅಥವಾ
ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. 1913 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವಿರಬೇಕು.ಅದು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಸ್ವತ್ತಾಗದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಇವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಏಕೀಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗಿದ್ದ ಒಲವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 29:
ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ದೂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಣದಂತೆ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಧರ್ಮರಾಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಧಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಯುದ್ದವೇ ಸಿದ್ದ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾದಾಗ, ಕೌರವರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ಣನೇ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಎದುರಾಳಿ ಆತನಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಗೆದು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಆತನ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡವರ ಹಿರಿಯ ನೀನೇನಿನ್ನನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದು ಕರ್ಣನು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನರಗಳು ಬಿಗಿದು, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೌರವನಿಗೆ ಕೇಡಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಹಗೆ ಹೊಗೆದೋರದೆ ಸುಡದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ.ಕೆಲಕಾಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡವರಿಂದ ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲವೆ ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂದಾಗ ಕರ್ಣನು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲುವವನಲ್ಲ, ಕೌರವರಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೌರವನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೌರವನೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಋಣ ತೀರುವಂತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವನಿಗಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನವರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬದ್ದನಾದ ಕರ್ಣ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ, ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಥವಾ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಛಲ, ಮತ್ಸರ ಪ್ರಧಾನವಾದರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುವಿನೊಡನೆ ಸಮರಕ್ಕಿಳಿದು ಕಾದಾಡುವ ಮುನ್ನ ಶತ್ರುಬಲದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ರಾಜತಂತ್ರ ಕೌರವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಯುದ್ಧವೇ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕರೆದು ಮೈದುನತನದ ಸರಸವನ್ನು ಎಸಗಿ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಗೆ ತೊಡೆತಾಗುವಂತೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾದವರು, ಕೌರವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೀನೇ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕು. ಕುಂತಿ ಪಡೆದ ಐದುಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಮೊದಲಿಗ, ಎರಡನೆಯವನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಮೂರನೆಯವನು ಕಲಿಭೀಮ, ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಅರ್ಜುನ, ಕೊನೆಯ ಐದನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದ್ರಿಗೆ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು ಜನಿಸಿದರು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನನ ಎಂಜಲಿಗೆ ಕೈಚಾಚುವುದು ಸರಿಯೆ? ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌರವರು, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು, ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾದ್ರರು, ಮಾಗಧರು, ಯಾದವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ರಾಜನಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೊಧನ ಕರೆದಾಗ ಸೇವಕನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾನೆ.
ಗಾದೆಗಳು
ನಗರದ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅವು ಇನ್ನೂ ಎಳೆಯಾಗಿರುವಾಗಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಬಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಎಳೆಯ ಗಿಡದಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಉಚಿತ ಬೋಧನೆ, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಡನೆ, ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಮೈಗೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣ, ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮವೂ ದೃಢವೂ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಗೌರವಸ್ಥೆ ಪ್ರಜೆಗಳೂ, ಸಮಾಜದ ಸಭ್ಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದೂ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಚೀಚೆಗೆ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಾರ್ಥ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಲೋಲುಪತೆ, ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತಿರಲಾರದು. ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದವರನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೆ ? ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ 30:
ಅ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಎಂದರೆ ಜೀವದ ಭಾಷೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಉರ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯೇ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ತುಳು ಒಂದು ಸುಂದರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ದೇವಭಾಷೆ ಎನಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆ) ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ತನ್ನ ಸಂಚಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಬದುಕು ಮೊದಲಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಓದು ಬರಹ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೂ ತಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ದಿನಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಲಿಪಿಯ ಉಗಮ ಕಾಲ ಎನ್ನುವರು.

I.
ಉತ್ತರ 31:
ಬಿ) ಮಹರ್ಷಿ

ಉತ್ತರ 32:
ಸಿ) ಆವರಣ

ಉತ್ತರ 33:
ಡಿ) ಮಿಶ್ರವಾಕ್ಯ

ಉತ್ತರ 34:
ಎ) ತದ್ಧಿತಾಂತಾವ್ಯಯ

ಉತ್ತರ 35:
ಸಿ) ಅಂಕಿತನಾಮ

ಉತ್ತರ 36:
ಬಿ) ಮಾಟ .

ಉತ್ತರ 37:
ಎ) ಸಂಪ್ರದಾನ

ಉತ್ತರ 38:
ಡಿ) ಸಾಕು

ಉತ್ತರ 39:
ಸಿ) ಬೇಹಾರಿ

ಉತ್ತರ 40:
ಡಿ) ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ

II.
ಉತ್ತರ 41:
ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

ಉತ್ತರ 42:
ಬಹುವೀಹಿಸಮಾಸ

ಉತ್ತರ 43:
ಕುದುರೆ

ಉತ್ತರ 44:
ದ್ವಿರುಕ್ತಿ

ಉತ್ತರ 45:
Karnataka Board SSLC Kannada Question Paper March 2018 3

ಉತ್ತರ 46:
ಅಲಂಕಾರದ ಹೆಸರು : ದೃಷ್ಟಾಂತಾಲಂಕಾರ
ಲಕ್ಷಣ: ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಬಿಂಬ-ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿ ಬಂದರೆ ಅದು ದೃಷ್ಟಾಂತಾಲಂಕಾರ
ಸಮನ್ವಯ: ಉಪಮೇಯ : ಮಾತುಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ (ಪ್ರತಿಬಿಂಬ)
ಉಪಮಾನ : ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ (ಬಿಂಬ) ಇಲ್ಲಿ ಊಟಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉಪಮಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾತುಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉಪಮೇಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಲಕ್ಷವು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಅಥವಾ
ಅಲಂಕಾರದ ಹೆಸರು : ಉಪಮಾಲಂಕಾರ
ಲಕ್ಷಣ: ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ.
ಸಮನ್ವಯ: ಉಪಮೇಯ : ಗುಂಡು ಸುರಿಯುವುದು ಉಪಮಾನ: ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯುವುದು ಉಪಮಾವಾಚಕ: ಹಾಂಗ (ಅಂತೆ)
ಸಮಾನಧರ್ಮ: ತೀವ್ರತೆ (ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ) ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಿರುವಂತೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

I
ಉತ್ತರ 47:
ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ : ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಗಾದೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಸಾಗರದಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಗರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮುದುಕನೊಬ್ಬ ಸಾಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಗಳವಾಡುವ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ತರಲು ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಮುರಿಯಲು ಹೇಳಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮುರಿದರು. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮುರಿಯಲು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಲೂ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುರಿಯಿರಿ ಎನ್ನಲು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮುರಿದರು. ಈ ಸರಳ ಅನುಭವದಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಅನ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಾರರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಾಡಿದ್ದುಣೋ ಮಹರಾಯ : ಗಾದೆಗಳು ನೂರು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಗಾದೆಗಳಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡುದ್ದುಣೋ ಮಹಾರಾಯ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ದೊರೆತರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಮಾನವನು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೆ ಮಹರಾಯ ಎಂಬಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.

ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೇ: ನಗರದ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅವು ಇನ್ನೂ ಎಳೆಯಾಗಿರುವಾಗಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಗಿಡಗಳು ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಬಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಎಳೆಯ ಗಿಡದಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಉಚಿತ ಬೋಧನೆ, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಡನೆ, ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಮೈಗೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣ, ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮವೂ ದೃಢವೂ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಗೌರವಸ್ಥೆ ಪ್ರಜೆಗಳೂ, ಸಮಾಜದ ಸಭ್ಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದೂ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಚೀಚೆಗೆ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಾರ್ಥ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಲೋಲುಪತೆ, ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತಿರಲಾರದು. ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದವರನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೆ ? ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು
ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ : 12-08-2018

48:
ಇಂದ,
ಹರ್ಷಿಣಿ
ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
10ನೇ ತರಗತಿ ‘ಬಿ’ ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯಪುರ

ಇವರಿಗೆ,
ಸಂಪಾದಕರು,
ಹೊಸ ದಿಗಂತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ,
ಬಳೆಪೇಟೆ, ವಿಜಯಪುರ.
ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26-01-2018 ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ದೊರೈಭಗವಾನ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂದು ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳು, ನೃತ್ಯ, ಸ್ತಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿದವು. ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಚಿತ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ.
ಹರ್ಷಿಣಿ

ಅಥವಾ
ಶ್ರೀ

ದಿನಾಂಕ : 30-1-2018

ಕ್ಷೇಮ
ಅಶೋಕ
10ನೇ ತರಗತಿ,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹಾಸನ.

ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರಿಗೆ,
ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡುವ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ನ
ಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 26ರಂದು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ನಾನು ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್ ರಾವ್ ರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಜೆ ಆರು ಘಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ ಎಲ್ಲವೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು.ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಕುವೆಂಪು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯುದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ತೀರ್ಥರೂಪುರವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನೇನು ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡೋಣ.

ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಶೋಕ

ಹೊರವಿಳಾಸ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.

ಉತ್ತರ 49:
ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ: ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳು ಎಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು. ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವ ಬದಲು ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆಗ ವಸ್ತುಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಸದಿಂದ ರಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಭಾರತ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ, ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೇಶವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಆಗಲೇ ಬೇಕು. ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಡರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವ ಪೇಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ: ಇಂದಿನ ಯುಗವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಈ ಲೋಕ ವಿಜ್ಞಾನಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವರಿಗಿಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಈಗ ಇಂತಹ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳೂ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಹಿರಿಮೆ. ಮಂಗನಂತಿದ್ದ ಮಾನವ ಮೇಧಾವಿ ಮಾನವನಾದಂತೆ ಅವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ದಿಯೂ ಮಹಾಬುದ್ದಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವನ ಅಗಾಧವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಖಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತ್ಯಾಗ ಜೀವಿಗಳು, ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು. ಅವರು ಜನತೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಶೋಧನೆ – ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ವರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಟೆಲಿಫೋನು, ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿವಿಶನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ತಂತ್ರಗಳು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟೂ ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಉದಾ : ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಂತರ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾವೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಸಾದ್ಯ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಇತರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನದಿಗಳಿವೆ. ದೇಶದ ನದಿ, ಕಾಡು, ಮರುಭೂಮಿ, ಪರ್ವತ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ. ಭಾಷೆ-ಗಡಿರೇಖೆಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ತಾನು ಇಂಥಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಕಾವೇರಿಗೆ ತಾನು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಎದ್ದಿರುವ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಎಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳೊ ತಮಿಳರೂ ಹಾಗೆಯೇ, ಗಡಿ ರೇಖೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲುವೆ ತೋಡಿ ನೀರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೆ, ತನ್ನ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಊರುಗಳಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟೂ ಊರುಗಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನದಿಯೂ ಖಂಡಿತ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಳೆಕೊಯ್ಲಿನಂಥ ಉತ್ತಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಯಲ್ಲೂ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನದಿಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಕೂತ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಕಳೆಯಲು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯತ್ತ ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುವ ಕೊಳಚೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐದಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯ.

Karnataka SSLC Kannada Model Question Papers

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 1

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 1

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 1

ಅವದಿ : 3 ಗಂಟೆಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ : 100

ಭಾಗ – ‘ಎ’

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. 9 × 1 = 9

ಪ್ರಶ್ನೆ 1.
ರಾಹಿಲನು ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 2.
ಮತಂಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ತಪಸ್ವಿನಿ ಯಾರು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 3.
ಇಂದಲ್ಲ-ನಾಳೆ ಫಲಕೊಡುವ ಅಂಶಗಳಾವುವು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 4.
ಹುಲಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 5.
ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿಯು ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿದನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 6.
ಕುಂಪಣಿ ಸರಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ ಏನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 7.
ದಿನಪಸುತ ಎಂದರೆ ಯಾರು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 8.
ಕುದುರೆಯನ್ನು ಲವನು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 9.
ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ?

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು – ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. 10 × 2 = 20

ಪ್ರಶ್ನೆ 10.
ಮುದುಕಿಯು ರಾಹಿಲನ ಬಳಿ ಯುದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 11.
ಅಶೋಕ ಪೈ ಹೇಳಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸತ್ಯವೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 12.
ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 13.
ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಗೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿಯು ಯಾವ ಸಲಹೆಯಿತ್ತನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 14.
ದಂಡು ಹಲಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 15.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವು ಬಂದ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 16.
ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ 17.
ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ‘ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕ ಆ ಮಣ್ಣು’ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 18.
ಮೃಗದ ಬಗೆಗೆ ಸುಂದರಿಯ ಮನ ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು ಏಕೆ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 19.
ಒಗಟುಗಳಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನು?

ಈ ಕಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 4 × 3 = 12

ಪ್ರಶ್ನೆ 20.
“ಪ್ರವಾಸವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.”

ಪ್ರಶ್ನೆ 21.
“ರಿಸಿಯರ ರೂಪಂ ಕಾಣ್ಣುಮಂದೀತನುಂ ತಪಂಬಡುಗುಂ

ಪ್ರಶ್ನೆ 22.
“ಹಸುರಾದುದು ಕವಿಯಾತ್ಯಂ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 23.
“ಈಗಳೊಂದಡಕೆಯುಮಿಲ್ಲ ಕೈಯೊಳ್”

ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳ / ಕವಿಗಳ ಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ. 2× 3 = 6

ಪ್ರಶ್ನೆ 24.
ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 25.
ರನ್ನ ಈ ಕಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿ 1×4=4

ಪ್ರಶ್ನೆ 20.
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 1 1

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 4 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 27.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇರೆಯ ಮೀರಿ
ತಿಂಗಳಿನೂರಿನ ನೀರನು ಹೀರಿ
ಆಡಲು ಹಾಡಲು ತಾ ಹಾರಾಡಲು
ಮಂಗಳ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕೇರಿ
ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. 2 × 4 = 8

ಪ್ರಶ್ನೆ 28.
ನಾಲ್ವಡಿಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ‘ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ’ ಹೇಗಾಯಿತು?
ಅಥವಾ
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 29.
ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಡ್ಡಿದ ಆಮಿಷಗಳೇನು?
ಅಥವಾ
ಪಾಂಡವರು ಸೋದರರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. (2 + 2 ) = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 30.
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು, ಅವನನ್ನು ಮಗನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೂ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳು, ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿರಕೂಡದು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿಸಮಾನರಾದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯರು ನಡೆಸುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ್ಗದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಇತರರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡದು. ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಕೂಡಲೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೊರಟು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿಯಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯನೇನಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದನೆಂದರೆ, ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿ, ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೂ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವಿನ ಕೊಂಡಾಟದಿಂದ ಉಬ್ಬಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು :

 1. ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ರಾಮನ್ ಅವರ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು?
 2. ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ರಾಮನ್ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಭಾಗ – ‘ಜ’

ಈ ಕಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 10 × 1 = 10

ಪ್ರಶ್ನೆ 31.
‘ಶ್ಚುತ್ವ ಸಂಧಿಗೆ’ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದ :
ಎ) ಅಷ್ಟೆಶ್ವರ
ಬಿ) ಬೃಹಚ್ಚತ್ರ
ಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ
ಡಿ) ಕೋಟ್ಯಧೀಶ್ವರ

ಪ್ರಶ್ನೆ 32.
ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ :
ಎ) ಅಲ್ಪವಿರಾಮ
ಬಿ) ಆವರಣ
ಸಿ) ಅರ್ಧವಿರಾಮ
ಡಿ) ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ

ಪ್ರಶ್ನೆ 33.
“ಕಲ್ಪನೆಯು ಧೈಯಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ” ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಪ್ರತ್ಯಯ :
ಎ) ಗಳ
ಬಿ) ಅಲ್ಲ ,
ಸಿ) ಉತ್ತ
ಡಿ) ಅದೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ 34.
‘ನಯವಸ್ತ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ :
ಎ) ದ್ವಂದ್ವ
ಬಿ) ಕ್ರಿಯಾ
ಸಿ) ತತ್ಪುರುಷ
ಡಿ) ಗಮಕ

ಪ್ರಶ್ನೆ 35.
‘ಅಖತಮಂ’ ಪದವು ಈ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಎ) ಪ್ರಥಮಾ
ಬಿ) ದ್ವಿತೀಯಾ
ಸಿ) ತೃತೀಯಾ
ಡಿ) ಕುರ್ಥಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 36.
‘ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ’ ಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು :
ಎ) ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಬಿ) ಮನುಷ್ಯ
ಸಿ) ಆಗ್ನೆಯ
ಡಿ) ಕಮಲಾಕ್ಷ

ಪ್ರಶ್ನೆ 37.
‘ಅನಾನಸು’ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ :
ಎ) ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್
ಬಿ) ಉರ್ದು
ಸಿ) ಫಾರ್ಸಿ
ಡಿ) ರೋಮನ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 38.
“ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳೊಡನೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಭಿಪ್ರಾಯದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ” ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯವು :
ಎ) ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ
ಬಿ) ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ
ಸಿ) ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ
ಡಿ) ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ

ಪ್ರಶ್ನೆ 39.
ತದ್ಧಿತಾಂತ ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದ ಇದು :
ಎ) ಜಾಣತನ
ಬಿ) ಕನ್ನಡತಿ
ಸಿ) ಚಂದ್ರನಂತೆ
ಡಿ) ಉಡುಗೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ 40.
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮಕಧಾತು ಪದವಿದು :
ಎ) ಕೊಡು
ಬಿ) ಬಿಡು
ಸಿ) ಓಡು
ಡಿ) ನೋಡು

ಈ ಕಳಗಿನ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದಂತ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಬಂಧೀ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 4 × 1 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 41.
ವಿದ್ಯಾಧರ : ಬಿಜ್ಯೋದರ : : ವೈಶಾಖ : ———– —–

ಪ್ರಶ್ನೆ 42.
ಹಾಲೇನು : ಜೋಡುನುಡಿ : : ನಟ್ಟನಡುವೆ : ——————

ಪ್ರಶ್ನೆ 43.
ಸೈರ್ಯ : ದೃಢತೆ : : ಮುಕ್ತಕಂಠ : ————–

ಪ್ರಶ್ನೆ 44.
ಆದ್ದರಿಂದ : ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯ : : ಚುರುಚುರು : —————-

ಪ್ರಶ್ನೆ 45.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ, ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 1×3=3
ಕಾದದಿರೆನ ಪಾಂಡವ
ರಾದ‌ ಮೇಣಿಂದಿನೊಂದೆ ಸಮರದೊಳಾಂ ಮೇ ||
ಅಥವಾ
ಉರ್ವಿಯೊಳ್ ಕೌಸಲ್ಯ ಪಡೆದ ಕುವರಂ ರಾಮ
ನೊರ್ವನೇ ವೀರನಾತನ ಯಜ್ಞತುರಗಮಿದು
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾರ್ಪರಾರಾದೊಡಂ ತಡೆಯಲೆಂದಿರ್ದ ಲೇಖನವನೋದಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 46.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದು ಸಮನ್ವಯಿಸಿ. 1 × 3 = 3
“ಅಳ್ಳರಿಯುತಿಪ್ಪ ಎಮ್ಮ ಒಡಲಬೇಗೆಯ ಬೆಂಕಿಯುರಿ ನಿನ್ನನಿರಿಯದೆ ಪೇಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ”
ಅಥವಾ
“ಭೀಮ ದುಯ್ಯೋಧನರು ಮದಗಜಗಳಂತೆ ಹೋರಾಡಿದರು”

ಭಾಗ – ‘ಸಿ’

ಪ್ರಶ್ನೆ 47.
ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 1×3=3

 • ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು; ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು
 • ಮಾಡಿದ್ದುಣೋ ಮಹಾರಾಯ
 • ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು

ಪ್ರಶ್ನೆ 48.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಜಯಪುರದ ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ‘ಸಮರ್ಥ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂತರಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರಕ್ರಮದ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಮನವಿಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.
ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬನಶಂಕರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ‘ಹರ್ಷಿತ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 5 = 5

ಪ್ರಶ್ನೆ 49.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಹದಿನೈದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 5 = 5

ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ

 • ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ
 • ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ

ಭಾಗ – ಎ

ಉತ್ತರ 1:
ರಾಹಿಲನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಾಮಾನುಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಉತ್ತರ 2:
ಮಾತಂಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ತಪಸ್ವಿನಿ ಶಬರಿ.

ಉತ್ತರ 3:
ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ, ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಫಲ ಕೊಡುವ ಅಂಶಗಳು.

ಉತ್ತರ 4:
ಶಾನುಭೋಗರ ದುಂಡುದುಂಡಾದ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಡು ಹುಲಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಯಿತು.

ಉತ್ತರ 5:
ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಣದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿ ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದನು.

ಉತ್ತರ 6:
ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡುವ ಹಲಗಲ ಬಂಟರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಸ್ತ ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಕುಂಪಣಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಉತ್ತರ 7:
ದಿನಪಸುತ ಎಂದರೆ ಕರ್ಣ.

ಉತ್ತರ 8:
ಲವನು ತಾನು ಹೊದೆದಿದ್ದ ಉತ್ತರೀಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುದುರೆಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಾಳೆಯ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದನು.

ಉತ್ತರ 9:
ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಉತ್ತರ 10:
ಮುದುಕಿಯು ರಾಹಿಲನ ಬಳ ಯುದ್ದದ ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. “ಈ ಊರು ಆದೇಶದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ ಯುದ್ದ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸತ್ತರು. ಈ ಊರಿನ ಜನರು ದುಡಿದದ್ದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದಳು.

ಉತ್ತರ 11:
ಅಶೋಕ ಪೈ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳತ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡುವ ಜನರ ಕೊಠಡಿಯ ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಲೆ ದೃಶ್ಯ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ಜನರ ದುಃಖದ ಭಾವನೆ ಟಿವಿನೊಡದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಉತ್ತರ 12:
ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ರೈತರು ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾನುಭೋಗರು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಕೈ ಕಾಲು ಹರದಾರಿಯಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಎತ್ತುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ಕಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡವು. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದೆ ನಡಗುವಂತೆ ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಎತ್ತುಗಳ ಘಂಟೆಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಹುಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿತು. ಆದರೆ ರೈತರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿರಾಶೆ, ಕೊಪದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿತು.

ಉತ್ತರ 13:
ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಗೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿಯು ಇತ್ತ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಸಂಪತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಉತ್ತರ 14:
ದಂಡು ಹಲಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿಸಿತು. ಕೊಡಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಾಲು, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ, ಅರಿಶಿಣ, ಜೀರಗಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲಾ, ತಟ್ಟೆ, ಚಂಬು, ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದವು, ಸಿಕ್ಕದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಊರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಊರು ಗುರುತಿಸದಷ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯಿತು.

ಉತ್ತರ 15:
ಕುದುರೆಯು ಶುಭ ಸೂಚಕವಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ವರುಣನ ಬಳಿ ಯಜ್ಞದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹಸಿರಾಗಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಗರಿಕೆಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 16:
ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು “ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದು ಅದು ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಘನೀಭೂತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ಭಾರತದ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ತುಂಬದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಉತ್ತರ 17:
ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್‌ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದನು. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅವಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕ ಈ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ.

ಉತ್ತರ 18:
ಮೃಗವು ಸುಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವೆಯಾ ? ಎಂದಾಗ ಸುಂದರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಸುಂದರಿ ಮೃಗ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಂದರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅವನ ಒರಟ ಮಾತು, ತಿಕ್ಕಲು ನಡುವಳಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಗು ತರುತ್ತಿದ್ದವು ಆತನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಅವಳ ಮನೆ ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 19:
ಒಗಟುಗಳು ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ತರ್ಕಿಸುವ, ಚಿಂತಿಸುವ, ಊಹೆ ಮಾಡುವ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ, ಅನ್ವಯಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 20:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿ.ಕೃ.ಗೋಕಾಕರು ಬರೆದ ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಲಂಡನ್‌ನಗರ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಬೇಕನ್ನನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಗೋಕಾಕರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ಗೋಕಾಕರು ತಮ್ಮ ಲಂಡನ್ ನಗರ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸದಿಂದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾಸವಾಯಿತು, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಎಂತಹ ಒರೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ! ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಪ್ರವಾಸವು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 21:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾ.ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಜೋಯಿಸರು ಯಶೋಭದ್ರೆಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂದರ್ಭ : ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಜೋಯಿಸರು ಈ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯು ಯಾವಾಗ ಋಷಿಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೋ ಅಂದೇ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ತೆರಳುವನು” ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಬರಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 22:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ಸಾಲನ್ನು ಕುವೆಂಪುರವರು ಬರೆದ ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಸಂಕಲನದ ಹಸುರು ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಕವಿಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಸಂದರ್ಭ : ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕವಿಯ ಆತ್ಮವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗೋಚರವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಆತ್ಮ ಹಸಿರಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಆತ್ಮವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಚೇತನ

ಉತ್ತರ 23:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ಸಾಲನ್ನು ಪಂಪ ಬರೆದಿರುವ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೇ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಪರಶುರಾಮನು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು
ಸಂದರ್ಭ : ಬಡವನಾದ ದ್ರೋಣನು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಪರಶುರಾಮನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪರಶುರಾಮರು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನ ಕಳವಳ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 24:
ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಚಾರ್ ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಪುರೋಹಿತ ತಿರುನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಇವರು ಕ್ರಿ.ಶ.1905ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪು.ತಿ.ನ.ರವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಅಹಲ್ಯ, ವಿಕಟ ಕವಿ ವಿಜಯ, ಹಂಸ ದಮಯಂತಿ ರೂಪಕಗಳು. “ಹಣತೆ, ಶ್ರೀಹರಿಚರಿತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ, ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಿ ಅಬ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆ : ಶಬರಿ ಗೀತನಾಟಕ, ಸಂಪಾದನೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಮತ್ತು ನಾ.ಕಸ್ತೂರಿ.

ಉತ್ತರ 25:
ರನ್ನನು ಕ್ರಿ.ಶ.ಸುಮಾರು 949ರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದುವೊಳಲು ( ಮುಧೋಳ) ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ತಂದೆ ಜಿನವಲ್ಲಭ ತಾಯಿ ಅಬ್ಬಲಬ್ಬೆ. ಇವನು ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ ತೈಲಪನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದನು. ರನ್ನನ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ (ಗದಾಯುದ್ಧ) ಅಜಿತತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣತಿಲಕಂ, ಪರಶುರಾಮ ಚರಿತಂ, ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಚರಿತಂ, ತೈಲಪನು ಇವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಈತನು ಕನ್ನಡದ ರತ್ನತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು.

ಉತ್ತರ 26:
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 1 2

ಉತ್ತರ 27:
ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾಲದ ಗತಿಯನ್ನು ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕಿಯು ಎಲ್ಲ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಗ್ರಹ. ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹಕ್ಕಿಯು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಿದೆ. ಮೌಲ್ಯ : ಹಕ್ಕಿಗೆ ಗಡಿಯಾಗಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಇತಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಂಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 28:
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ರಾಜಸಂತತಿಯ 24ನೇ ರಾಜರು. ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ 1902 ರಿಂದ 1940ರವರ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಸರ್.ಕೆ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್‌ರವರ ಸಹಕಾರದೊಡನೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಡೆಯರು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾದರು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾನವೂ ಕಾಣದ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಕಂಡುದುದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ “ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು” ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಒಡೆಯರು 1923 ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಾಸನಬದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚಿಸಿ ಆಡಳಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ‘ಗ್ರಾಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕರಣ” ವೈದ್ಯ ಸಹಾಯ, ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರ, ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅಥವಾ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು 1913ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥಾನವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇವರ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲಶ್ರುತಿ, ‘ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವಿರಬೇಕು ಅದು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಸೊತ್ತಾಗದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಇವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಉತ್ತರ 29:
ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕರೆದು ಐದು ಜನರ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಮೊದಲಿಗನು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯವನು ನೀನೆ. ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದು ಪಾಂಡವರಿಗೊಸ್ಕರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೌರವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಲೀ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನು ಏಳಿಗೆಯಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಬಂದು ಬಿಡು, ಪಾಂಡವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಾತುಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕೆಡುವುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಪಾಂಡವರು, ಕೌರವರು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದನು.
ಅಥವಾ
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿರುವ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನಾನು ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ತನ್ನ ಸೋದರರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಅಸ್ಥತ್ವವೇ ಅಲ್ಲಾಡಿದಂತಾಯಿತು, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಕೊರಳು ಬಿಗಿಯಿತು. ಕಣ್ಣೀರು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟವಾಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ! ಕುರುಪತಿಗೆ ಕೇಡಾಯಿತಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದ, . ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ನಾಶ ಖಂಡಿತ, ಈ ಕೃಷ್ಣನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು, ವಂಶದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೊಂದನಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಂಕಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಉತ್ತರ 30:

 1. ಶಿಷ್ಯರೂ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳು, ಅವರ ನಡುವೆ ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿರಕೊಡದು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರು ಸರಿಸಮಾನರು, ಶಿಷ್ಯರು ನಡೆಸುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ್ಗದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಇತರರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಕರಿಸುವುದು ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡದು, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದ್ದು ಹೊಸ ದಾರಿ ಗುರುತಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ ರಾಮನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು.
 2. ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯನೇನಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೂ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾಗ 1 31, 8, ಬೃಹಚತ್ರ

ಉತ್ತರ 32:
ಸಿ, ಅರ್ಧವಿರಾಮ

ಉತ್ತರ 33:
ಸಿ. ಉತ್ತ

ಉತ್ತರ 34:
ಡಿ, ಗಮಕ ಸಮಾಸ

ಉತ್ತರ 35:
ಬಿ. ದ್ವಿತೀಯಾ ,

ಉತ್ತರ 36:
ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಉತ್ತರ 37:
ಎ. ಅನಾನಸು

ಉತ್ತರ 38:
ಸಿ. ಸಂಯೋಜಿತ

ಉತ್ತರ 39:
ಸಿ. ಚಂದ್ರನಂತೆ

ಉತ್ತರ 40:
ಸಿ. ಓಡು

ಉತ್ತರ 41:
ಬೇಸಗೆ

ಉತ್ತರ 42:
ದ್ವಿರುಕ್ತಿ

ಉತ್ತರ 43.
ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸು

ಉತ್ತರ 44.
ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯ

ಉತ್ತರ 45:
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 1 3

ಉತ್ತರ 46:
‘ಅಳ್ಳರಿಯುತಿಪ್ಪ ಎಮ್ಮ ಒಡಲಬೇಗೆಯ ಬೆಂಕಿಯುರಿ ನಿನ್ನನಿರಿಯದೆ ಪೇಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ
ಉಪಮೇಯ – ಒಡಲಬೇಗೆ
ಉಪಮಾನ – ಬೆಂಕಿಯುರಿ
ಅಲಂಕಾರ – ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ
ಸಮನ್ವಯ : ಉಪಮೇಯವಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಡಲ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಗೆ ಅಭೇದವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ
ಅಥವಾ
“ಭೀಮ ದುಯ್ಯೋಧನರು ಮದಗಜಗಳಂತೆ ಹೋರಾಡಿದರು” ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮ ದುಧನಗರ ಹೋರಾಟವು ಮದಗಜಗಳ ಹೋರಾಟದಂತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಪಮೇಯ – ಭೀಮ, ದುರೊಧನರು
ಉಪಮಾನ – ಮದಗಜಗಳು
ವಾಚಕ ಪದ – ಅಂತೆ
ಸಮಾನಧರ್ಮ – ಹೋರಾಟ
ಅಲಂಕಾರ – ಉಪಮಾಲಂಕಾರ
ಸಮನ್ವಯ ಉಪಮೇಯವಾದ ಭೀಮದುಜ್ಯೋಧನರನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಮದಗಜಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಎಂಬ ವಾಚಕಪದವಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ಎಂಬ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣೋಪಮಾಲಂಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 47:
ದೇಶ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದು
ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಜನಪದರ ವೇದಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಾದೆ ದೇಶ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದು. ವಿವರಣೆ : ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಸವಲದ್ರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಉಡುಪು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಸ್ಥಳದ ವೈಶಿಷ್ಟತೆ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥ.

ಮಾಡಿದ್ದುಣೋ ಮಹರಾಯ
ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಜನಪದರ ವೇದಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಾದೆ ಮಾಡಿದ್ದುಣೋ ಮಹರಾಯ ವಿವರಣೆ : ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳು, ಹೃದಯ ‘ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಹೃದಯ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥ.

ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು
ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಜನಪದರ ವೇದಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಾದೆ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು.

ಮಾನವನಿಗೆ ಅತೀ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳೆಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ – ಸಹನೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಂದರ ಜೀವನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಗಾದೆಯ ಆಶಯ.

ಉತ್ತರ 48:

ದಿನಾಂಕ : ………..

ಇಂದ,
ಸಮರ್ಥ,
10ನೇ ತರಗತಿ,
ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ,
ವಿಜಯಪುರ.

ಇವರಿಗೆ,
ಮಾನ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು,
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ,
ವಿಜಯಪುರ.
ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : ಅಂತರ ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರಕ್ರಮದ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ
ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದನ್ವಯ ನಾನು ಸಮರ್ಥ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ.
ದಿನಾಂಕ 18-09-2017 ಸೋಮವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆಗೆ ಕಾರಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಸುಮಾರು 25 ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಕ್ರಮದ ವರದಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ, ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಸಹಿ
ಸಮರ್ಥ

ಅಥವಾ
ಶ್ರೀ

ದಿನಾಂಕ : …………

ಕ್ಷೇಮ
ಇಂದ,
ಹರ್ಷಿತ,
ಬನಶಂಕರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಾದ ಹರ್ಷಿತ ಮಾಡುವ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.
ಈಗ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದೇ ಆದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವೇನು ಆತಂಕಪಡಬೇಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಓದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ತಂಗಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಶೀವಾದ ನನ್ನ ಮೇಅರಣ. ಈ ಫತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ,
ಹರ್ಷಿತ

ಹೊರವಿಳಾಸ,

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜ,
ನಂ.63, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿಲಯ,
ಕುವೆಂಪು ನಗರ,
ಮಂಗಳೂರು.

ಉತ್ತರ 49.
ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ
ಪೀಠಿಕೆ : ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೈಮಾಸಿಕ, ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೂಮೊದಲು 19ನೇ ಶತಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ

ವಿವರಣೆ : ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1935ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ – ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸುದ್ದಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕೀಯ, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಕಾಯ್ದೆಗಳು, ಮನರಂಜನೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಹತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ, ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ, ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ
ಪೀಠಿಕೆ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪಠ್ಯ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಪಠ್ಯಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ. ಇದು ನೆರವೇರುವುದು ಸಹ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ.

ವಿವರಣೆ : ‘ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲ ಪಠ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಂಗೀತ, ಯೋಗ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕವಾಯತು, ನಾಟಕ, ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ . ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಗುತ್ತಾ, ನಲಿಯುತ್ತಾ ಅದರ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾಗ ಸಾರ್ಥಕ ಆದರ್ಶ ಬದುಕು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪೀಠಿಕೆ :
ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಗತಕಾಲವನ್ನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ.

ವಿವರಣೆ : ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಲು, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾರಲು, ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೈಭವತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ತಂಭಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲೆಗಳು, ಚರ್ಚು, ಮಸೀದಿ, ಸ್ತೂಪಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವಂತವುಗಳು.

ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಗತವೈಭವದ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು.

Karnataka SSLC Kannada Model Question Papers

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 2

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 2

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 2

ಅವದಿ : 3 ಗಂಟೆಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ : 100

ಭಾಗ – “ಎ”

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 9 × 1 = 9

ಪ್ರಶ್ನೆ 1.
ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್!ಗೆ ಏನೆಂದು ನುಡಿದನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 2.
ಚಿತ್ರಕೂಟ ಎಲ್ಲಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 3.
ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 4.
ಶಾನುಭೋಗರು ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕುಂದು ಬರದಂತೆ ಏನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 5.
ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣರು ಏಕೆ ವಿಸ್ಮಯ ಹೊಂದಿದರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 6.
ಯಾವ ಘಟನೆ ಹಲಗಲಿ ಲಾವಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 7.
ಪುಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 8.
ಮುನಿಸುತರು ಹೆದರಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 9.
ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳ ಬಲದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು – ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 10 × 2 = 20

ಪ್ರಶ್ನೆ 10.
ಮಹಿಳೆಯ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳಿ ರಾಹಿಲನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾವುವು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 11.
ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಎಂದರೆ ಏನು ? ವಿವರಿಸಿ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 12.
ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 13.
ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 14.
ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ವೀರಗೀತೆಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 15.
ಯಜ್ಞಾಶ್ವದ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 16.
ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೋಮುವಾದದ ಕಟ್ಟಾ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಏಕೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 17.
ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಕ್ಕಣೆ ಏನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 18.
ಕನೈ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 19.
ಉಪ್ಪಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಒಗಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 4 × 3 =12

ಪ್ರಶ್ನೆ 20.
“ಯಾರನ್ನು ತುಳಿದರೇನು ! ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೇನು ? ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೆ ! ಮಣ್ಣು ! ಮಣ್ಣು !”

ಪ್ರಶ್ನೆ 21,
“ಅರ್ಧಾಹಾರಮಂ ನುಂಗುಗುಮರ್ಧಾಹಾರಮನುಗುದ್ದಿ ಮದಂ ನೊಡಿ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 22.
“ಹಸುರು ಹಸುರಿಳೆಯುಸಿರೂ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 23.
“ನೊಳವಿಂಗೆ ತಪ್ಪ ವರಂ”

ಈ ಸಾಹಿತಿ / ಕವಿಗಳ ಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ 2 × 3 = 6

ಪ್ರಶ್ನೆ 24.
ಪು. ತಿ. ನರಸಿಂಹಚಾರ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 25.
ರನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ 1×4=4

ಪ್ರಶ್ನೆ 26.
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 2 1

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 4 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 27.
ಮುಟ್ಟಿದೆ ದಿಂಡಲಗಳ ಅಂಚ
ಆಚೆಗೆ ಚಾಚಿದೆ ತನ್ನಯ ಚುಂಚ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನು ಒಡೆಯಲು ಎಂದೋ
ಬಲ್ಲರು ಯಾರಾ ಹಾಕಿದ ಹೊಂಚ
ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 2 × 4 = 8

ಪ್ರಶ್ನೆ 28.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ
ಅಥವಾ
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ವಿಧಾಯಕ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 29.
ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಒಡ್ಡಿದ ಆಮಿಷಗಳೇನು ?
ಅಥವಾ
ಕರ್ಣನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎನ್ನುವಿರಾ ? ಏಕೆ ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 4 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 30.
ಪುಟ್ಟದೀಪ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತರಾದರು. ಬಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಸಂಸೊದ್ದಿನ್ ಕಲಾಂ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಚುರುಕಾದ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ದಿನದ ಪಾಠವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್‌ಕಲಾಂ, ಸುಭದ್ರ ಭಾರತದ ಕನಸು ಕಂಡು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಅನುಭವದ ವಿವೇಕಯುಕ್ತ ನುಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 1. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರು ?
 2. ಬಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೆರವಾದರು ?
 3. ಬಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ?
 4. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತರಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು ?

ಭಾಗ-ಬಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಸರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 10 × 1 = 10

ಪ್ರಶ್ನೆ 31.
“ಅಶ್ವ ಸಂಧಿಗೆ” ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದ :
ಎ) ಅತ್ಯಂತ
ಬಿ) ಕರ್ತಥ್ರ
ಸಿ) ಶರಚ್ಚಂದ್ರ
ಡಿ) ಷಡಾನನ

ಪ್ರಶ್ನೆ 32.
ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ
ಎ) ಅರ್ಧವಿರಾಮ
ಬಿ) ಆವರಣ
ಸಿ) ಅಲ್ಪವಿರಾಮ
ಡಿ) ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ

ಪ್ರಶ್ನೆ 33.
“ಇಮ್ಮಾವು” ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ
ಎ) ತತ್ಪುರುಷ
ಬಿ) ಕರ್ಮಧಾರೆಯ
ಸಿ) ದ್ವಂದ್ವ
ಡಿ) ಅಂಶಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 34.
“ರಾಮನಿಂ” ಪದವು ಈ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಎ) ಪ್ರಥಮಾ
ಬಿ) ದ್ವಿತೀಯ
ಸಿ) ತೃತೀಯಾ
ಡಿ) ಚತುರ್ಥಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 35.
ಗುಣವಾಚಕ ಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು
ಎ) ಕುರುಡ
ಬಿ) ಮೂರನೇಯ
ಸಿ) ತೆಂಕಣ
ಡಿ) ಮೃದು

ಪ್ರಶ್ನೆ 36.
“ಹೈವಾನ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ
ಎ) ವಾರಸಿ
ಬಿ) ಮರಾಠಿ
ಸಿ) ಅರಬ್ಬ
ಡಿ) ಲ್ಯಾಟಿನ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 37.
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ವಿದ್ಯರ್ಥಕ ಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ : –
ಎ) ಮಾಡಲಿ
ಬಿ) ಮಾಡನು
ಸಿ) ಮಾಡಿದಾನು
ಡಿ) ಮಾಡು

ಪ್ರಶ್ನೆ 38.
ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯವು
ಎ) ಮಿಶ್ರವಾಕ್ಯ
ಬಿ) ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸಿ) ಸಂಯೋಜಿತ
ಡಿ) ನಿಷೇದಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ

ಪ್ರಶ್ನೆ 39.
ಗೌಡಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ
ಎ) ತದ್ಧಿತಾಂತಾವ್ಯಯಗಳು
ಬಿ) ತದ್ದಿತಾಂತಭಾವನಾಮ
ಸಿ) ತದ್ಧಿತಾಂತನಾಮಗಳು
ಡಿ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ಪ್ರಶ್ನೆ 40.
ಅವ್ಯಯವೆಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥ ನೀಡುವುದು
ಎ) ಅಂಗಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು
ಬಿ) ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಪದವಾಗುವುದು
ಸಿ) ವಚನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು
ಡಿ) ರೂಪವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು

ಈ ಕಳಗಿನ ಮೊದಲೆರೆಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದಂತ ಮೂರನಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಬಂಧೀ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 4 × 1 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 41.
ಕುರುಡ : ಅನ್ವರ್ಥಕ : : ಸೊಯ್ಯನೆ : ————-

ಪ್ರಶ್ನೆ 42.
ತನುಜ : ಮಗ : : ಸಖ : ————-

ಪ್ರಶ್ನೆ 43.
ತ್ರಿಪದಿ : ಮೂರು ಸಾಲು : : ಷಟ್ಟದಿ : —————–

ಪ್ರಶ್ನೆ 44.
ಬ್ರಹ್ಮ : ಬೊಮ್ಮ : : ಅಂಗಳ : —————

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ, ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 45.
ಕಂದಂ ಗಳ್ ವಾಗ್ವನಿತೆಯೆ
ಕಂದಂ ಗಳ್ ಸಭ್ಯನವ್ಯ ಕಾವ್ಯಲಸನ್ಮಾ
ಅಥವಾ
ನಗುಮೊಗದತೊಳಗುವಕ ಮೂಲದ
ಚಿಗುರ ನಣಕಿಪ ಕರತ ತದಸಂ
ಪಗೆಯ ಮೇಲುವ ನಾಸಿ ಕದಮೊಗರುಗುವ ಚೆಂದುಡಿಯ
ಬೊಗಸೆ ಗಣ್ಣಿನ ತುಂಬಿ ಗರುಳಿನ
ಮಗಳ ಚಲುವಿಕೆ ಯನುನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬಗೆಯೊಳಾನಂ ದಿಪರು ಜನನೀ ಜನಕ ರಡಿ ಗಡಿ ಗೆ

ಈ ಕಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದು ಸಮನ್ವಯಿಸಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 46.
ಕೊಳವಿಂಗೆ ಕುಪ್ಪ ವರಮೆಂಬವೂಲಾಂಬರ ಮುಂಟೆ ನಿನ್ನದೊಂದಳವು
ಅಥವಾ
ನೀಚರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವು ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರದಂತೆ

ಭಾಗ-ಬಿ

ಈ ಕಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 47.

 • ಆಪತ್ತಿಗಾದವನೇ ನೆಂಟ, ತಾಪತ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಬಂಟ .
 • ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು. ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ ಹೋಯಿತು
 • ಉತ್ಸಾಹವೇ ಯೌವನ, ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಪ್ಪು

ಪ್ರಶ್ನೆ 48.
ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪುರ ನಿವಾಸಿ ಚೇತನ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆ ವಿವರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ .
ಅಥವಾ
ನೀವು ಮಳವಳ, ಹನುಮಾನ್‌ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶಾಲಿನಿ, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಧಾಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ 1 x 5 = 5

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಹದಿನೈದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 5 = 5

ಪ್ರಶ್ನೆ 49.

 • ಹವ್ಯಾಸಗಳು
 • ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪಾತ್ರ
 • ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಉತ್ತರ

ಉತ್ತರ 1:
ಪೈಲಟ್‌ನು ರೇಡಿಯೋ ಸಮನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೌಂಡಿನೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಉತ್ತರ 2:
ಚಿತ್ರಕೂಟವು ಒಂದು ಪರ್ವತ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪಯೋಷ್ಠಿ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲದೆ.

ಉತ್ತರ 3:
ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ.

ಉತ್ತರ 4:
ಶಾನುಭೋಗರು ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕುಂದು ಬರದಂತ ‘ಖರ್ದಿ’ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.

ಉತ್ತರ 5:
ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಧರ್ಮಬುದ್ದಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾವೃಕ್ಷವೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದಾಗ ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣದವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು.

ಉತ್ತರ 6:
ಕಾರಾಸಾಹೇಬ ಕಲಾದಗಿಯಿಂದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಹಲಗಲಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದವರನ್ನು ಬಗ್ಗು. ಬಡಿದನು. ಕುಂಪಣಿ ಸರಕಾರವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಸಗಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕಥೆಯೇ ಹಲಗಲಿ ಲಾವಣಿ.

ಉತ್ತರ 7:
ಪುಟ್ಟಿಯು ಗುಡಿಸಲಿನ ಒಳಗೆ ಬರಲು ವಸಂತ ಹೆದರಿದನೆ ? ಹರಿದ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕಂಡು ಅವನು ಮರುಗಿದನೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ,

ಉತ್ತರ 8:
ರಾಮನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಲವನನ್ನು ಅಶ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಮುನಿಸುತರು ಹೆದರಿದರು.

ಉತ್ತರ 9:
ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳ ಬಲದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ನಕುಲ ಸಹದೇವ.

ಉತ್ತರ 10:
ಮಹಿಳೆಯ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳಿದ ರಾಹಿಲನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಂದರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ ? ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾನೀಗ ಈ ಕದವನ್ನು ತಟ್ಟಿದರೆ ಪರಿಣಾಮವೇನಾಗಬಹುದು? ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ? ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದವು.

ಉತ್ತರ 11:
ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಎಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಇರುವ ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಒಡಮೂಡುವುದು. ಅದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದು, ತರ್ಕವಲ್ಲ ನಡೆಯಿಂದ ನುಡಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಅರಿವು.

ಉತ್ತರ 12:
ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಭರತಭೂಮಿಯ ಹುಲಿಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನಾದರೂ ಸರಿ, ಆತ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಂತಾಗ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಧರ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಶಾನುಭೋಗರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ 13:
ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು. “ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ (ಸಂಪತ್ತು) ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಯೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

ಉತ್ತರ 14:
ಲಾವಣಿಗಳು ವೀರತನು ಸಾಹಸವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾವಣಿ ಎಂದರೆ ವೀರಗೀತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಗಳು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕತೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಲಾವಣಿಗಳು ವಿಷಯವಸ್ತುವಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿವೆ.

ಉತ್ತರ 15:
“ಈಗ ಕೌಸಲೆಯು ಏಕ ವೀರ ಮಾತೆಯಾಗಿರುವಳು, ಆಕೆಯ ಮಗನು ರಘದ್ದಹನನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು. ಅವನು ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರುವನು. ಬಲಿಷ್ಟನು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಲ” ಎಂದು ಯಜ್ಞಾಶ್ವದ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 16:
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೋಮುವಾದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೋಮುವಾದವು ಏಕಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದೂ ಅಧೇ ಅಂತಿಮವೆಂದೂ ನಂಬುತ್ತ, ನಂಬಿಸುತ್ತ, ಪರಧರ್ಮ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 17:
ಎಪ್ರೀಲ್ 13, 1919ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಸುಮಾರು 2000 ಮುಗ್ಗ ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪಾವನವಾಗಿದೆ ಎಂದಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 18:
ಕನ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವೇನೆಂದರೆ “ನಿನ್ನನ್ನು ಕಯೊಬ್ಬಳು ಮನಸಾರೆ ತಪ್ಪಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರೆಗೆ ಮೃಗವಾಗಿಯೇ ಇರು” ಎಂದು ದೇವತೆಯೊಬ್ಬಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಳು.

ಉತ್ತರ 19:
ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ನೀರುತಾಕಿದರೆ ಮಟಮಾಯ ಕನ್ನಡದ ಬೆಡಗಿನ ಜಾಣೆ ತಿಳದ್ದೇಳೆ, ಈ ಒಗಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀರು ತಾಕಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 20:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿ.ಕೃ.ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಲಂಡನ್‌ನಗರ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ಲೇಖಕರು ಮೊಯೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ (ಕವಿಗಳ ಮೂಲೆಗೆ)ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್‌ವರ್ತ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು ವರ್ಡ್ಸ್‌ವರ್ತ್ನಂತವರನ್ನೂ ಅವರು ಮೂಲೆಗೊತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ! ಆದರೂ ಆ ಕವಿಗಳ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಒಂದು ಭವ್ಯತೆಯು ಬಂದು ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಹುದೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 21:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರರು ರಚಿಸಿರುವ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆ ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ವೃಷಭಾಂಕನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವು ಅರಸನಾದ ವೃಷಭಾಂಕನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸುಕುಮಾರನ ವೈಭವವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 22:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಕುವೆಂಪುರವರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ಹೂವಿನ ಸುವಾಸನೆ, ಗಾಳಿಯ ತಂಪು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಗುವ ಕಲರವ ಧ್ವನಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಿವಿಗೆ ಹಸಿರುಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಹಸಿರಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ 23:
ಈ ಸಾಲನ್ನು ಪಂಪ ಕವಿ ರಚಿಸಿರುವ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೇ ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ದ್ರೋಣನು ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ದ್ರುಪದನ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ನೊಣಕ್ಕೆ ಕಸವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಗಾದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಕೀಳು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ದ್ರೋಣನು ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಉತ್ತರ 24:
ಡಾ.ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್ : ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ದು 1909 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಗೀತೆಗಳು, ಭಾರತ ಸಿಂಧುರಶ್ಮಿ, ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ, ಸಮರಸ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಗೌರವ ಡಿಲಿಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 25:
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ : ಇವರು ಕ್ರಿ.ಶ.1430ರಲ್ಲಿ ಗದಗ ಪ್ರಾಂತದ ಕೋಳಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ನಿಜನಾಮ ಗದಗಿನ ನಾರಣಪ್ಪ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾರತ, ಗದುಗಿನ ಭಾರತ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ (ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ), ಐರಾವತ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನ ನಂತರ ವ್ಯಾಸರ ಮಹಾಭಾರತದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವದಿಂದ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 26:
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 2 2

ಉತ್ತರ 27:
ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಲದ ಗತಿಯನ್ನು ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರುವಿಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುಗಗಳೇ ಉರುಳಿ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಕ್ಕಿಯು ದಿಗಂಡಲಗಳ ಆಚೆಗೂ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಚುಂಚವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಚಾಚಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನಗನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲು ಯಾರು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಈ ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೈಯಲು ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 28:
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1913ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥಾನವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಏಕೀಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಒಲವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಘಿಸಿದರು.
ಅಥವಾ

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯು ನೂತನ ರೂಪ ಪಡೆದು ನಿಜವಾದ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1923ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳು, ಠರಾವುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 275 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಾಗಿದ್ದರು.

ನ್ಯಾಯ ವಿಧಾಯಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು 1907ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದರ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 50, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು 22 ಸದಸ್ಯರು. ಮೇಲ್ಕನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಸಭೆಗೆ ಇದ್ದಿತು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಹ ಇದ್ದಿತು.

ಉತ್ತರ 29:
ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಡ್ಡಿದ ಆಮಿಷಗಳೇನೆಂದರೆ ಐದು ಜನರ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಮೊದಲಿಗನು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವಾಗ ಕೌರವರಾಗಲಿ, ಪಾಂಡವರಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಏಳಿಗೆಯೊಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡು. ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಪಾಂಡವರನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಡವುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರು ಇಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಓಲೈಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಎರಡು ಕಡೆಯವರೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ! ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೋ ಎಂದು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾನೆ.
ಅಥವಾ
ಕರ್ಣನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಣನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವೀರಕೌರವನು ನನ್ನ ಪ್ರಭು ! ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರೋ ನನಗೂ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಚಿಂತೆಗಳೇ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ನನಗೆ ಅದೇ ಆಗಲಿ. ನಾಳಿನ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಯೋಧರ ಶರೀರಗಳ ರಕ್ತವೇ ತುಪ್ಪ ಕರುಳೇ ಹವಿಸ್ಸು, ಎಲುಬುಗಳ ರಾಶಿ ಸಮಿತ್ತು, ಮಾಂಸವೇ ಅಖಲಾಹುತಿ. ಈ ನರ ಕವಾಲಗಳೇ ಪಾತ್ರಗಳು, ತಲೆಯ ಕೂದಲೇ ದರ್ಬೆ, ಯುದ್ದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೌರವನ ಋಣ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಳಿನ ಯುದ್ಧವು ಮಾರಿಗೆ ಔತಣವಾಗಲಿದೆ. ಯಜಮಾನನಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟನ ಕತೆ ತಿಳಿದಿರುವವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಸ್ನೇಹ ನಿಷ್ಠೆ, ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ನೀಡುವ ಬೆಲೆ, ನಿಯತ್ತು ಕಾಣಬಹುದು. ರಕ್ತಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಣನಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 30.

 1. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಸುಭದ್ರ ಭಾರತದ ಕನಸು ಕಂಡು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರು.
 2. ಬಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವಾಗಲು ಪ್ರತಿದಿನ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
 3. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು
 4. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತರಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆ.

ಉತ್ತರ 31:
ಡಿ) ಷಡಾನನ

ಉತ್ತರ 32:
ಎ) ಅರ್ಧವಿರಾಮ

ಉತ್ತರ 33:
ಬಿ) ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ

ಉತ್ತರ 34:
ಸಿ) ತೃತೀಯಾ

ಉತ್ತರ 35:
ಬಿ) ಮೃದು

ಉತ್ತರ 36:
ಸಿ) ಅರಬ್ಬ

ಉತ್ತರ 37:
ಎ) ಮಾಡಲಿ

ಉತ್ತರ 38:
ಎ) ಮಿಶ್ರವಾಕ್ಯ

ಉತ್ತರ 39:
ತದ್ದಿತಾಂತ ಭಾವನಾಮ

ಉತ್ತರ 40.:
ರೂಪವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು

ಉತ್ತರ 41:
ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯ

ಉತ್ತರ 42:
ಸ್ನೇಹಿತ

ಉತ್ತರ 43:
ಆರು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ

ಉತ್ತರ 44:
ಅಂಗಣ

ಉತ್ತರ 45:
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 2 3
ಇಲ್ಲ 1, 2, 4, 5 ನೇಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಾಲ್ಕು ಗಣಗಳಿವೆ, 5, 6ನೇಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಮೂರು ನಾಲ್ಕು, ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆರು ಗಣಗಳೂ ಮೇಲೊಂದು ಗುರು ಇದೆ. ಇದು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಟದಿ

ಉತ್ತರ 46:
ಕೊಳವಿಂಗೆ ಕುಪ್ಪೆ ವರಮೆಂಬವೊಲಾಂಬರಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ದೊದಳವು
ಉಪಮೇಯ – ನಿನ್ನದೊಂದಳವು
ಉಪಮಾನ – ನೋವಿಂಗೆ ಕುಪ್ಪಿವರ
ಉಪಮಾವಾಚಕ – ಎಂಬವೋಲ್
ಸಮಾನಧರ್ಮ – ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಮನ್ವಯ : ನಿನ್ನದೆಂದಳವು ಎಂಬ ಉಪಮೇಯವನ್ನು ನೋಳ ವಿಂಗೆ ಕುಪ್ಪಿ ವರ ಎಂಬ ಉಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಅಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಅಥವಾ
ನೀಚರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವು ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದಂತೆ
ಉಪಮೇಯ : ನೀಚರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ
ಉಪಮಾನ : ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದಂತೆ
ಸಮಾನಧರ್ಮ : ಹಾವಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ನೀಚರು ಮಾಡುವ ಅಪಕಾರ
ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ

ಉತ್ತರ 47.:
ಆಪತ್ತಿಗಾದವನೇ ನೆಂಟ, ತಾಪತ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಬಂಟ :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಜನಪದರ ವೇದಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಾದೆ ಆಪತ್ತಿಗಾದವನೇ ನೆಂಟ, ತಾಪತ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಬಂಟ,

ವಿವರಣೆ : ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳು ನಾವು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಉಂಡು ತಿಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಬಡವ, ಬಲ್ಲಿದ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವನನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಂಟರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ, ಏಳಿಗೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು, ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ ಹೋಯಿತು :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ವಿವರಣೆ : ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಮಾತೇ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಮಾತೇ ಮುತ್ತು, ಮಾತೇ ಮೃತ್ಯು, ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ, ತೂತು ಒಲೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತನಾಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೂ ಇಳಿಯಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಅಷ್ಟ ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡಿದ ಸ್ನೇಹ ಹಾಳಾಯಿತು. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮನಷ್ಯ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರಬೇಕು. ಮುತ್ತು ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು.

ಉತ್ಸಾಹವೇ ಯೌವನ, ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಪ್ಪು
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ವಿವರಣೆ : ಚಿಂತೆಗೂ ಚಿತೆಗೂ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವವನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಯುಷ, ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಶ್ರದ್ದೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಯುವಕನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಸದಾಕಾಲ ಕುಳಿತು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಉತ್ತರ 48:
ಇಂದ,
ಚೇತನ್,
10ನೇ ತರಗತಿ,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,
ಖಾನಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗಲಕೋಟ.
ಇವರಿಗೆ.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿ,
ಬಾಗಲಕೋಟ
ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದನ್ವಯ ಚೇತನ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಾಳುಗಳಾದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಳುಹಿಸಿ ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಸ್ತ ಹಳ್ಳಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಸಹಿ
( ಚೇತನ್ )

ಕ್ಷೇಮ

ಶ್ರೀ

ದಿನಾಂಕ : ……….
ಶಾಲಿನಿ,

ಹನುಮನಗರ, ಮಳವಳ್ಳಿ ನಲ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಧಾಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಶಾಲಿನಿ ಮಾಡುವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಂಗಕಲಾವಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯರವರು ಆಗಮಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ನೃತ್ಯ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಮೂಕಾಭಿನಯ, ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಡನೆ ಬಂದರೆ ನನಗಂತೂ ಸಂತೋಷವೇ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು ಹಾಗೆಯೇ ತಂಗಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಸು. ಈ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬೇಕು.

ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ
ಶಾಲಿನಿ

ಹೊರವಿಳಾಸ
ರಾಧಾ,
10ನೇ ತರಗತಿ,
ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ,
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,
ಮೈಸೂರು.

ಉತ್ತರ 49.
ಹವ್ಯಾಸಗಳು :
ಪೀಠಿಕೆ : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿವರಣೆ : ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ನಾಣ್ಯಸಂಗ್ರಹ, ಓದುವಿಕೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಓದಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ

ಇತರರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಅಗಾಧ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹ, ನಾಣ್ಯ

ಶೇಖರಣೆ ಅವುಗಳ ವಿವರ ಬರೆದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉಣ್ಣೆಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಕುಸುರಿ ಕಲೆ, ಕೈ ಕೆಲಸ, ಕಸೂತಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಹಣ ಕೂಡಾ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು.

ಯೋಗ :
ಪೀಠಿಕೆ : ಮಾನವ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆದು, ಸದೃಡವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಸದೃಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಡ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿದವನು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಲು ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎಂಟು ಅಂಗಗಳಿವೆ. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಮನನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ದಾರಣ, ಸಮಾಧಿ ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ, ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಉಲ್ಲಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಯೋಗ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿರುವುದು ಒತ್ತಡ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಲು, ಯೋಗದಿಂದ ಬುದ್ದಿ, ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ :
ಪೀಠಿಕೆ : ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನರಂಜನೆ, ವಸತಿ, ನೀರು ಇವುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ವಿವರಣೆ : ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕಸವು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸುರಿದ ಕಸದ. ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರಿ ಇಡೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಕಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲು ಮನೆಗಳಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಬರೀ ಇದು ಸರಕಾರದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ತ್ಯಾಜವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಂಗಡಣೆ ನಂತರ ಮರುಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಉಪಯೋಗವಾಗದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತು ಬಳಸಬೇಕು.

Karnataka SSLC Kannada Model Question Papers

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 3

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 3

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 3

ಅವದಿ : 3 ಗಂಟೆಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ : 100

ಭಾಗ – “ಎ”

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 9 × 1 = 9

ಪ್ರಶ್ನೆ 1.
ರಾಹಿಲನು ಮುದುಕಿಯ ಕೈಯ ದೃಷ್ಠಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿ ಏನೆಂದು ನುಡಿದನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 2.
ನಾವು ಏನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 3.
ಶಾನುಭೋಗರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 4.
ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣರು ವಟವೃಕ್ಷದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬಂದರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 5.
ಯಾವ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 6.
ಹಲಗಲಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 7.
‘ಹಸುರು’ ಎಂಬುದು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕವನವಾಗಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 8.
ಮುನಿಸುತರು ಹೆದರಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 9.
ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀಡ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ ? ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ?

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು – ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 10 × 2 = 20

ಪ್ರಶ್ನೆ 10.
ಮುದುಕಿಯ ಭಯ, ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆಯಾದಾಗ ರಾಹಿಲನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಚರಿಸಿದಳು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 11.
ಜನರ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಂಚಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 12.
ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 13.
ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣರು ವಟವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 14.
ಕವಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗಸದಿಂದ ಬಿಸಿಲವರೆಗೂ ಹಸುರು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 15.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವು ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 16.
ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 17.
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಮರನಾದನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 18.
ಮೃಗದ ಬಾಹ್ಯ ಆಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 19.
ಕೆಸರಿಗೂ ಕಮಲಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಗಟು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ?

ಈ ಕಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 4 × 3 =12

ಪ್ರಶ್ನೆ 20.
“ಹೊತ್ತು ! ಹೊತ್ತು ! ಹೊತ್ತೇ ಹಣ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 21:
“ನಮ್ಮನಾಳ್ವರುಮೊಳರೆ ಎಂದು ವಿಸ್ಮಯಂಬಟ್ಟು”

ಪ್ರಶ್ನೆ 22:
“ಹೊಡೆದರೂ ಗುಂಡ ಕರುಣ ಇಲ್ಲದ್ದಂಗ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 23.
“ವಿದ್ಯಾಧನುಮೆ ಧನಮಪ್ಪುದು”

ಈ ಸಾಹಿತಿ ಕವಿಗಳ ಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ 2 × 3 = 6

ಪ್ರಶ್ನೆ 24.
ಡಿ. ಎಸ್. ಜಯಪ್ಪಗೌಡ

ಪ್ರಶ್ನೆ 25.
ರನ್ನ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ 1×4=4

ಪ್ರಶ್ನೆ 26.
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 3 1

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 4 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 27.
ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುವ
ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ
ಭಯ-ಸಂಶಯದೊಳು ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣೂಳು
ನಾಳಿನ ಕನಸನು ಬಿತ್ತೋಣ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 2 × 4 = 8

ಪ್ರಶ್ನೆ 28.
ಶಬರಿಯ ಚಿಂತೆ ಹಿಂಗಿಹೋದ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ?
ಅಥವಾ
ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಪಾಅಗೆ ನಿಜವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 29.
ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಏನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ? ಹಕ್ಕಿಯು ಮುಗಿನಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಹೇಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ? ವಿವರಿಸಿ
ಅಥವಾ
ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾಲಗತಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತ ಕವಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳಾವುವು ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 4 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 30.
ಗಂಗರ ರಾಜ್ಯ ಗಂಗವಾಡಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲಾರ, ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ 500ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಲರದಿಂದ ಹರಿವರ್ಮನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಐದು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಗಂಗರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ನರಸಿಂಹ ರಾಚಮಲ್ಲ, ರಕ್ಕಸ ಗಂಗರು ತಲಕಾಡನ್ನು ಪೂಜ್ಯಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದರು. ವೈದೈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಚನೆ ಹದಿಮೂರನೆ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ದೇವಾಲಯ ಶೃಂಗೇರಿಯ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯ, ಹಂಪೆಯ ಹಜಾರ ರಾಮರ ಗುಡಿ ಹಾಗೂ ತಾಡಪತ್ರೀಯ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 1. ವೈದೈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಯಾವ ಯಾವ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ?
 2. ತಲಕಾಡನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದವರು ಯಾರು ?
 3. ವೈದ್ಧೇಶ್ವರ ರಚನೆಯ ಕಾಲ ಯಾವುದು ?
 4. ಗಂಗರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಗಿತ್ತು ?

ಭಾಗ-ಚಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಕಗಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 10 × 1 = 10

ಪ್ರಶ್ನೆ 31.
“ವಾಯ” ಎಂಬುದು ಯಾವ ಸಂಧಿ
ಎ) ಶ್ಚುತ್ವ ಸಂಧಿ
ಬಿ) ಜಶ್ವಸಂಧಿ
ಸಿ) ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ
ಡಿ) ಯಣ್‌ಸಂಧಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 32.
ವೆಂಕಣ್ಣ : ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮವು ಅಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ: –
ಎ) ಅರ್ಧವಿರಾಮ
ಬಿ) ಒಂಟಿ ಉದ್ದರಣ
ಸಿ) ಅಲ್ಪವಿರಾಮ
ಡಿ) ಜೊಡಿ ಉದ್ದರಣ

ಪ್ರಶ್ನೆ 33.
“ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದರು” ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯಯ
ಎ) ಕುಡಿ
ಬಿ) ದ
ಸಿ) ಉತ್ತ
ಡಿ) ಅನ್ನು

ಪ್ರಶ್ನೆ 34.
‘ಕೆಳದುಟ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ :
ಎ) ಅಂಶಿ
ಬಿ) ತತ್ಪುರುಷ
ಸಿ) ದ್ವಿಗು
ಡಿ) ಕರ್ಮಧಾರೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ 35.
‘ರಾಮನೊಳ್’ ಪದವು ಈ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲದೆ
ಎ) ಪ್ರಥಮ
ಬಿ) ತೃತೀಯ
ಸಿ) ಷಷ್ಠಿ
ಡಿ) ಸಪ್ತಮಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 36.
ನಿತ್ಯನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು :
ಎ) ಮನೆ
ಬಿ) ಹುಡುಗಿ
ಸಿ) ಶನಿ
ಡಿ) ಶಿಶು

ಪ್ರಶ್ನೆ 37.
‘ರುಸ್ತುಂ’ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ
ಎ) ಪರ್ಷಿಯನ್
ಬಿ) ಅರಜ್ಞ
ಸಿ) ಫ್ರೆಂಚ್
ಡಿ) ಲ್ಯಾಟೀನ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 38.
ಅನ್ವರ್ಥಕವೆಂದರೆ ಪದದ ಅರ್ಥವಿದು :
ಎ) ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು
ಬಿ) ರೂಡಿಯ ಹೆಸರು
ಸಿ) ಅರ್ಥಕ್ಕೆನುಗು ಣವಾದ ಹೆಸರು
ಡಿ) ಗುಣ ತಿಳಿಸುವ ಹೆಸರು

ಪ್ರಶ್ನೆ 39.
ಅವಧರಣಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪದವಿದು :
ಎ) ಅವಳೇ
ಬಿ) ವೋಲ್
ಸಿ) ಅಥವಾ
ಡಿ) ಅಯ್ಯೋ

ಪ್ರಶ್ನೆ 40.
ವಿಯೋಗ ಎನ್ನುವುದರ ವಿರುದ್ದ ಪದವಿದು
ಎ) ವಿನಿಯೋಗ
ಬಿ) ಸುಯೋಗ
ಸಿ) ಯೊಗ
ಡಿ) ಅಯೋಗ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದಂತ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಬಂಧೀ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 4 × 1 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 41.
ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ : ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ : : ಪಂಚತಂತ್ರ : ————-

ಪ್ರಶ್ನೆ 42.
ಮೊವಿಲ್ : ಪಟ್ಟಣ : : ಕಸವರ : ——————-

ಪ್ರಶ್ನೆ 43.
ಕಳುವಾರೆ : ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ : : ಇಸವಾಸ : ————–

ಪ್ರಶ್ನೆ 44.
ಅಂತರಾತ್ಮಜ : ಯುದಿಷ್ಠರ : : ದಿನಪಸುತ : ————-

ಈ ಕಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ, ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 1×3=3

ಪ್ರಶ್ನೆ 45.
ಕಾವೇರಿಯಿಂದಮಾ ಗೋ
ದಾವರಿ ವರಮಿರ್ದನಾಡದಾಕನ್ನಡದೊಳ್
ಅಥಮಾ
ತೋಹಿ ನಲ ತಾ ನಿರುಳು ಶರಸ
ನಾಹ ನಾಗಿರೆ ತಾಂಡ ವನುತ
ದ್ವಾಹಿನಿಯೊಳದ್ದದನು ಶರವತಿ ಗೆಯನು ಕೈ ನೀಡಿ
ಮೋಹಿಸಿತು ಘುಳುಘುಳು ನಿನಾದವ
ರಾಹ ನಿಸ್ವ ನದಂತೆ ಮುನಿಯಂ
ಬೂಹೆ ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೊಂಡು ಹರಿದುದು ಚಿತ್ತ ವಘ ಪಧಕ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದು ಸಮನ್ವಯಿಸಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 46.
ಭೀಮ ದುಯ್ಯೋಧನರು ಮದಗಜಗಳಂತೆ ಹೋರಾಡಿದರು
ಅಥವಾ
ಅಳ್ಳರಿಯುತಿಪ್ಪ ಎಮ್ಮ ಒಡಲಬೇಗೆಯ ಬೆಂಕಿಯುರಿ ನಿನ್ನನಿರಿಯದೆ ಪೇಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ

ಭಾಗ – ಸಿ

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 47.

 • ಹಿತ್ತಲಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ
 • ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟಿಗಿಂತ ಕೈಯೊಳಗಿನ ದಂಟೇ ಲೇಸು
 • ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ

ಪ್ರಶ್ನೆ 48.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ದಿಗಂತ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಕುವೆಂಪುರವರ ಆತ್ಮಕತೆ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.
ಅಥವಾ
ನೀವು ಶಾರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭರತ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಶಾಲಿನಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೆದು ವಿಜೇತರಾಗುವಂತೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 1×5=5

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಹದಿನೈದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 5 = 5

ಪ್ರಶ್ನೆ 49.

 • ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
 • ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ

ಉತ್ತರ

ಉತ್ತರ 1:
ರಾಹಿಲನು ಮುದುಕಿಯ ಕೈಯ ದೀಪದೆಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರಳಿಸಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಮೂರ್ಖರ ಕಡೆಯವನಲ್ಲ. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಕಡೆಯವನು ಎಂದನು.

ಉತ್ತರ 2:
ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 3:
ಶಾನುಭೋಗರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಮದಲಿಂಗನ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 4:
ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣರು ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

ಉತ್ತರ 5:
ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 6:
ಹಲಗಲಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖರು ಪೂಜೇರಿ ಹನುಮಾ, ಬ್ಯಾಡರ ಬಾಲ, ಬಡಗ ಮತ್ತು ರಾಮ.

ಉತ್ತರ 7:
‘ಹಸುರು’ ಎಂಬುದು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದ ಹಚ್ಚ ಹಸುರನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕವನವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 8:
ಮುನಿಸುತರು ಹೆದರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ರಾಮನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಲವನನ್ನು ಅಶ್ವರಕ್ಷಕನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಮುನಿಸುತರು ಹೆದರಿದರು.

ಉತ್ತರ 9:
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಬಡಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 10:
ಮುದುಕಿಯ ಭಯ, ಸಂದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆಯಾದಾಗ “ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ?”ನೀನು ತುಂಬಾ ಬಳಅದ್ದಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದಿ. ಇರು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದಳು.

ಉತ್ತರ 11:
ಒಂದು ಸಲ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗೆ ಗುಡಿಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಚಾವಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬನ ಮೈಮೇಲೆ ದೇವತೆ ಮಂಚಮ್ಮ ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು “ನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆ ಎಂದು ಅಬ್ಬರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರು ಕಕ್ಕಾ ಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಜನರ ಮತ್ತು ಮಂಚಮ್ಮನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 12:
ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅವರು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಎತ್ತುಗಳು ನಿಂತವು. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಎತ್ತುಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಎತ್ತುಗಳ ಘಂಟೆಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಹುಅ ಕೋಪ, ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಗರ್ಜಿಸಿ ಫಲಾಯನ ಮಾಡಿತು.

ಉತ್ತರ 13:
ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣರು ವಟವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು “ಹೇ ವೃಕ್ಷವೇ ನೀನು ಯಕ್ಷಾದಿದೇವತೆಗಳ ಆವಾಸವೆ ಆಗಿರುವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳದರು.

ಉತ್ತರ 14:
ಕವಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಆಗಸ, ಮುಗಿಲು, ಬಯಲು, ಕಣಿವೆ, ಬೆಟ್ಟ, ಗದ್ದೆ, ಸಂಜೆ, ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲವೂ ಹಸುರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 15:
ಕುದುರೆಯು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಹೊಕ್ಕಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಯು ವರುಣಾಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕುದುರೆಯು ಆಶ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 16:
ಅಮೇರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನವು ದಿನಾಂಕ 11-09-1893ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು “ಸ್ವಮತಾಭಿಮಾನ ಅನ್ಯ ಮತದ್ವೇಷಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಘೋರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದುರಭಿಮಾನಗಳು ಈ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಉಗ್ರ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯ ದೈತ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಇಂದಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿತ್ತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉತ್ತರ 17:
ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗಿನ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಧಿಯಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗುಂಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ತನ್ನ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಈಡಾಗಿ ಅಮರನಾದನು.

ಉತ್ತರ 18:
ಮೃಗದ ಬಾಹ್ಯ ಆಕಾರ ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕೋರೆಹಲ್ಲು, ಹಂದಿಯ ದೇಹ, ತೊಳದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೃಗ ಕರ್ಕಶ ಸದ್ದು, ಗೊಗ್ಗರು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 19:
ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು, ಅದು ಒಂದು ಗಿಡದ ಪರಿಕಾರ-ಬಾಳೆ ಎಲೆ – ಬಾರೆ ನಮ್ಮರ್ಥ ಒಡೆದ್ದೇಳೆ. ಕಮಲವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಮೈಗೆ ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 20:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿ.ಕೃ.ಗೊಕಾಕ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಲಂಡನ್ ನಗರ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಸಂದರ್ಭ : ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಹಣ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಲು ಆತುರವಾಗಿ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವೇ ಹಣ ಎನ್ನುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಸಮಯವು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು

ಉತ್ತರ 21:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರರು ಬರೆದಿರುವ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಯಶೋಭದ್ರೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ವೃಷಭಾಂಕ ಅರಸನು ಸುಕುಮಾರನನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಯಶೋಭದ್ರೆಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರಸನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಅವಳು ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕರೆತರಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯವಿರದ ಮುಗ್ಗನೆಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 22:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಎಂಬ ಲಾವಣಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಹಲಗಲಿ ಬಂಟರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಸಂದರ್ಭ : ಕುಂಪಣಿ ಸರಕಾರದ ದಂಡು ಗಲಭೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ತಯಾರಾಗಿ ಹಲಗಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಸುಟ್ಟರು, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹೊಡೆದರು ಎನ್ನುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಕುಂಪಣಿ ಸರಕಾರದ ಕ್ರೂರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 23:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ಸಾಲನ್ನು ಪಂಪ ಬರೆದಿರುವ ‘ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತೆನೇ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ದ್ರೋಣನು ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ
ಸಂದರ್ಭ : ಪರಶುರಾಮನು ದ್ರೋಣನ ಬಳಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನು ಬೇಡಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ದ್ರೋಣನು ಈ ದಿವ್ಯಾಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳುವುದು ಎಂದಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೀತಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 24:
ಡಿ. ಎಸ್. ಜಯಪ್ಪಗೌಡ : ಇವರು 1947ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ದಾರೆದ ಹಳ್ಳಿಯವರು. ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಎಂಬುದು ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು. ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು, ಜನಪದ ಆಟಗಳು, ದಿವಾನ್ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಳು. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ದಿವಾನ್ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 25:
ರನ್ನ : ಇವರು ಕ್ರಿ.ಶ.ಸುಮಾರು 949ರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದುವೊಳಲು (ಮುಧೋಳ) ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ ತೈಲಪನ ಆಶ್ರಯದಾದರು, ಇವರ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯಂ, ಪರಶುರಾಮ ಚರಿತಂ, ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಚರಿತಂ, ಅಜಿತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣ, ರನ್ನನಿಗೆ ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇತ್ತು. ಈತನು ಕನ್ನಡದ ರತ್ನತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು.

ಉತ್ತರ 26:
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 3 2

ಉತ್ತರ 27:
ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಬರೆದ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಎಂಬ ಕವನಸಂಕಲನದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆ : ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಏನೇನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಶೀಲವಾದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಮತಗಳು ಎಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ ದಾರಿ, ಉಡುಗೆ, ತೊಡುಗೆ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಜಾತಿ ಮತ ವೇಷ, ಇವು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅನುಮಾನ, ಸಂಕೋಚ, ಭಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸದೃಢವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಆಶಯ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 28:
ಶಬರಿಯು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ರಾಮನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ತಾನು ತಂದ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ ಎಂದು ನೀಡಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಾಗ ಶಬರಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಕುಣಿಯುವ ಹಕ್ಕಿಯಂತಾದಳು. ನಾನು ಈಗ ಸುಖವಾಗಿರುವೆ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿದೆ, ನನ್ನ ಹಂಬಲ ಅಳಿದ ದುಂಬಿಯಾಗಿರುವೆನು. ನದಿ, ಹೊಳೆ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ, ದೊಣಿಯು ದಡವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾದಂತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಆನಂದಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಳು.
ಅಥವಾ
ಶಬರಿಯ ಏಕೈಕ ಗುರಿ, ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಾಣುವುದು. ಈಕೆಯು ಋಷ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳೆನಿಸಿದ್ದ ಮತಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಮತಂಗರು ದಿವ್ಯ ಲೋಕ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ರಾಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕಾದ ಶಬರಿ ಮುಪ್ಪಾಗಿ ಹೋದರೂ ಭಕ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಶಬರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ರಾಮನ ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜ.

ಉತ್ತರ 29:
ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕಾಲದ ಗತಿಯನ್ನು ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗು ಮೂಡುವುದರೊಳಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಮೈಲುಗಳನ್ನು ಹಾರಿ ಹೊಗುವ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಿರಾ ? ಎಂದು ಕವಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕಿಯು ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಪು ಬಣ್ಣದ ಪುಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಕ್ಕಿಯು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಾ, ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಥವಾ
ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕಾಲ ಎಂಬ ಹಕ್ಕಿಯು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಗಬಗಬನೆ ಆಪೋಷನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಖಂಡಗಳನ್ನು ತೇಲಿಸಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡವರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ. ಹಾರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಯುಗಯುಗಗಳ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಅಳಿಸಿದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಆಶಿಸಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 30:

 1. ವೈದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಶೃಂಗೇರಿಯ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯ, ಹಂಪೆಯ ಹಜಾರ ರಾಮನ ಗುಡಿ, ತಾಡಪತ್ರೀಯ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.
 2. ತಲಕಾಡನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದವರು ನರಸಿಂಹ ರಾಚಮಲ್ಲ, ರಕ್ಕಸ ಗಂಗರು.
 3. ವೈದೈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಚನೆಯ ಕಾಲ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಭಾಗ.
 4. ಗಂಗರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲಾರ

ಉತ್ತರ 31:
ಸಿ, ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ

ಉತ್ತರ 32:
ಡಿ. ಜೋಡಿ ಉದ್ದರಣ

ಉತ್ತರ 33:
ಬಿ. ದ

ಉತ್ತರ 34:
ಎ. ಅಂಶಿ

ಉತ್ತರ 35:
ಡಿ. ಸಪ್ತಮಿ

ಉತ್ತರ 36:
ಡಿ, ಶಿಶು

ಉತ್ತರ 37:
ಎ, ಪರ್ಷಿಯನ್

ಉತ್ತರ 38:
ಸಿ. ಅರ್ಥಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಹೆಸರು

ಉತ್ತರ 39
ಎ. ಅವಳೇ

ಉತ್ತರ 40:
ಬಿ. ಸುಯೋಗ

ಉತ್ತರ 41:
ದುರ್ಗಸಿಂಹ

ಉತ್ತರ 42:
ಚಿನ್ನ

ಉತ್ತರ 43:
ವಿಶ್ವಾಸ

ಉತ್ತರ 44:
ಕರ್ಣ

ಉತ್ತರ 45:
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 3 3
ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ವಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂರು ಮೂರು ಗಣಗಳಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಪಾದಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಐದೈದು ಗಣಗಳಿರಬೇಕು. ಕಂದಪದ್ಯ
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 3 4

ಉತ್ತರ 46:
ಉಪಮೇಯ : ಭೀಮ, ದುಯ್ಯೋಧನರು
ಉಪಮಾನ : ಮದಗಜಗಳು
ವಾಚಕ ಪದ : ಅಂತೆ
ಸಮಾನಧರ್ಮ ‘ : ಹೋರಾಟ
ಅಲಂಕಾರ : ಉಪಮಾಲಂಕಾರ
ಸಮನ್ವಯ : ಭೀಮದುರೊಧನರು ಉಪಮೇಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಪಮಾನವಾದ ಮದಗಜಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆ ಎಂಬುದು ವಾಚಕ, ಹೋರಾಟ ಸಮಾನಧರ್ಮವಾಗಿದೆ
ಅಥವಾ
ಉಪಮೇಯ : ಒಡಲಬೇಗೆ
ಉಪಮಾನ : ಬೆಂಕಿಯುರಿ
ಅಲಂಕಾರ : ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ
ಸಮನ್ವಯ : ಉಪಮೇಯವಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಡಲ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಗೆ ಅಭೇದವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ

ಉತ್ತರ 47:
ಹಿತ್ತಲಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಜನಪದರು ವೇದಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಾದೆ ಹಿತ್ತಲಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಪರಿಚಯದವರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮವರನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರು ಹೊಗಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆಯುರ್ವೇದವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಔಷಧಿಯ ಗುಣವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅರಿವು ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಆ ಔಷಧಿಯ ಗಿಡವಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅರಿಯದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.

ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟಿಗಿಂತ ಕೈಯೊಳಗಿನ ದಂಟೇ ಲೇಸು :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಪಡದೆ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರು ಜೂಜು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಂದರೆ ಬರಬಹುದು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಒಡವೆ, ವಸ್ತು, ಮಾರುತ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಿಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ದದ್ದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡದೆ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಜೂಜು, ಲಾಟರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಕನಸಿನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕೈಚಾಚಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೇಯವನಿಗೆ ಲಾಭ :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ
ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾದಾಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರನೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆತ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಬೇಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಳಂಬವಾದಷ್ಟು ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಲೆದಾಡುವ ಖರ್ಚು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಗೆ, ನೀಡುವ ಶುಲ್ಲ, ಊಟ, ಉಪಹಾರ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೀಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚುಮಾಡಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಬದಲು ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಬಗೆ ಹರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಣ, ಶ್ರಮ, ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಉತ್ತರ 48:

ಹೊಸನಗರ
ದಿನಾಂಕ : ನವಂಬರ್ 18, 2017

ಇಂದ,
ದಿಗಂತ್,
10ನೇ ತರಗತಿ,
ಶಾರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,
ನೆಲಮಂಗಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಇವರಿಗೆ,
ಪ್ರಕಾಶಕರು,
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್,
ಗಾಂಧಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 04,
ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : ಕುವೆಂಪುರವರ ಆತ್ಮಕತೆ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು
ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ದಿಗಂತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ, ಶಾರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ‘ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್’ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹಣವನ್ನು ಡಿಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಡಿಡಿ ಪಡೆದು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನನ್ನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಸಹಿ
( ದಿಗಂತ್ )

ಶ್ರೀ

ಕ್ಷೇಮ
ನೆಲಮಂಗಲ

ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿ ಶಾಲಿನಿಗೆ,
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಭರತ್ ಮಾಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ನಾನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೋ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಗೆ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೋ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿಚಲಿತಳಾಗಬೇಡ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆ.

ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ
ಭರತ್

ಹೊರವಿಳಾಸ
ಶಾಲಿನಿ,
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ,
ರಥ ಬೀದಿ,
ಭದ್ರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಉತ್ತರ 49:
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ :
ಪೀಠಿಕೆ : ಇದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲಂಚಗುಳಿತನ ಎಂಬ ಅರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತವಗಿದೆ. ರಾಜರ ಕಾಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಪರೂಪ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ವಿವರಣೆ : ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ 100ರೂ ನೀಡಿದರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಿಗುವುದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ 90 ರೂ ಹಣ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಗಳಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಸಮೇತ ಹಿಡಿದು ಕೋರ್ಟಗೆ ಕಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಅವರು ಆಚೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಉಪಸಂಹಾರ : ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು, ನೈತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ :
ಪೀಠಿಕೆ : ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಿಕೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿವರಣೆ : ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಆಫೀಸು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಾಹ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನೃತ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕೆ ಬೇಕು.
ಆದರೆ ಇದು 100 ಜನರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಉಪಸಂಹಾರ : ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮಗೆ ವರವು ಹೌದು, ಶಾಪವೂ ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ :
ಪೀಠಿಕೆ : ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು-ಪಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಲುವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿವರಣೆ : ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯ್ತುಡಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊರೆಯಾಗಲಾರದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಯಾದರೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬೇಕು. ನಂತರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮಗು ವಿಷಯ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ, ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಉಪಸಂಹಾರ : ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆದಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Karnataka SSLC Kannada Model Question Papers

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 4

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 4

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 4

ಅವದಿ : 3 ಗಂಟೆಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ : 100

ಭಾಗ – “ಎ”

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 9× 1 = 9

ಪ್ರಶ್ನೆ 1.
ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ನಿಯಮ ಎಂದರೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 2.
ಮತಂಗ ಋಷಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 3.
ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಷ್ಟು ಪುರಾತನ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 4.
ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರ ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 5.
ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸೈನ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 6.
ಕವಿಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 7.
ಯಾವ ಶತಮಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 8.
ಅರಸ ವೃಷಭಾಂಕನ ಉಂಗುರವು ಯಾವಾಗ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 9.
ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು – ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 10 × 2 = 20

ಪ್ರಶ್ನೆ 10.
ರಾಹಿಲನು ಯಾರಮ್ಮ ಅದು ? ಏನಾಗಿದೆ ? ಎಂದು ಮುದುಕಿಯು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 11.
ಲಂಡನ್ನಿನ ಟ್ರಾಫಲ್ದಾರ್ ಸೈರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾರ ಯಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ? ಅವು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 12.
ಮನೆಮಂಚಮ್ಮ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 13.
ವೃಷಭಾಂಕನು ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 14.
ಹಸುರು ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿಯು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 15.
ಪರಶುರಾಮನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಘವನ್ನು ಕೊಡಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 16.
ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಕವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 17.
ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ನ ಸಹೋದರಿ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ನನ್ನು ಊಟಕೆಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಏನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 18.
ಬಡತನ ಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 19.
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಉತ್ತರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಕೆ ಕೊಡುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಒಗಟುಗಳು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 4 × 3 = 12

ಪ್ರಶ್ನೆ 20.
“ಆವುದೀ ಮರಳು ? ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಬರುತಿಹದು”

ಪ್ರಶ್ನೆ 21.
“ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ನಾಯುಷ್ಯಂ ಕುಂದುಗುಂ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 22.
“ಕೆಟ್ಟು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಕಂಡಷ್ಟು”

ಪ್ರಶ್ನೆ 23.
“ತನ್ನ ಮಾತೆಯಂ ಸರ್ವಜನವಲಂ ಬಂಜೆಯನ್ನದಿರ್ದಪುದೆ”

ಈ ಸಾಹಿತಿ / ಕವಿಗಳ ಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ 2 × 3 = 6

ಪ್ರಶ್ನೆ 24.
ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾಯರು

ಪ್ರಶ್ನೆ 25.
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ 1 × 4 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 26.
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 4 1

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 4 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 27.
ಬದ್ದುದನ್ನು ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ
ಮನುಜರ ನಡುವಣ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳ
ಕೆಡವುತ ಸೇತುವೆಯಾಗೋಣ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 2 × 4 = 8

ಪ್ರಶ್ನೆ 28.
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು ?
ಅಥವಾ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 29.
ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
ಅಥವಾ
ದುರ್ಯೋಧನನ ಛಲದಗುಣ ಅವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 4 × 1 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 30.
ಸಹಾನುಭೂತಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತನ್ನಿಂದ ಹೆರವರಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆಯೂ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಪಡುವ ಕಣ್ಣು. ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಅಳವಿನಲ್ಲಿ ಹೆರವರ ಐಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಆತ್ಮೀಕ ಹಿತಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸದಾ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಕಣ್ಣು. ಅಂತೆಯೇ ದೇವರು ಸಾರತಃ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾನವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಆಂತರಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 1. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ?
 2. ಮೊದಲ ಕಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವವೇನು ?
 3. ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವವೇನು ?
 4. ಒಳಗಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿದೆ ?

ಭಾಗ-ಬಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಕಗಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 10 × 1 = 10

ಪ್ರಶ್ನೆ 31.
ಷಣ್ಮುಖ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ :
ಎ) ಆಗಮ ಸಂಧಿ
) ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ
ಸಿ)ಜಶ್ವಸಂಧಿ
ಡಿ) ಶ್ಚುತ್ವ ಸಂಧಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 32.
ಕಮಲಾಕ್ತ ಎಂಬುದು ಈ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ :
ಎ) ಸರ್ವನಾಮ
ಬಿ) ರೂಢನಾಮ
ಸಿ) ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ
ಡಿ) ಅಂಕಿತನಾಮ

ಪ್ರಶ್ನೆ 33.
ಚಹರೆ ಪದದ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದವಿದು :
ಎ) ಲಕ್ಷಣ
ಬಿ) ಜಿಂಕೆ
ಸಿ) ಪಹರೆ
ಡಿ) ಚರಕ

ಪ್ರಶ್ನೆ 34.
ಹೌದೌದು ಎಂಬುದು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ :
ಎ) ಜೋಡುನುಡಿ
ಬಿ) ನುಡಿಗಟ್ಟು
ಸಿ) ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯ
ಡಿ) ದ್ವಿರುಕ್ತಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 35.
ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುದು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ :
ಎ) ದ್ವಂದ್ವ
ಬಿ) ಗಮಕ
ಸಿ) ತತ್ಪುರುಷ
ಡಿ) ಬಹುವೀಹಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 36.
ದಸ್ತಗಿರಿ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ :
ಎ) ಪಾರಸಿ ,
ಬಿ) ಲ್ಯಾಟಿನ್
ಸಿ) ಪರ್ಷಿಯನ್
ಡಿ) ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 37.
ವೈಶಾಖ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪವಿದು :
ಎ) ವೈಶ್ಯ
ಬಿ) ಬೆಸುಗೆ
ಸಿ) ಬೇಸಿಗೆ
ಡಿ) ವೈರತ್ವ

ಪ್ರಶ್ನೆ 38.
ಆ ಹುಡುಗನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು :
ಎ) ನಿರ್ಧರಿತ ವಾಕ್ಯ
ಬಿ) ವಿದ್ಯರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ
ಸಿ) ನಿಷೇದಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ
ಡಿ) ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ

ಪ್ರಶ್ನೆ 39.
ಸಚ್ಚರಿತ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :.
ಎ) ಐದು ಮಾತ್ರೆ
ಬಿ) ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆ
ಸಿ) ಮೂರು ಮಾತ್ರೆ
ಡಿ) ಆರು ಮಾತ್ರೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ 40.
ಭೂತಕೃದಂತಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು :
ಎ) ಬರೆಯುವ
ಬಿ) ಬರೆಯದ
ಸಿ) ಬರೆದ
ಡಿ) ಬರೆ

ಈ ಕಳಗಿನ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಬಂಧೀ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 4 × 1 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 41.
ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು : ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ : : ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ : ————————

ಪ್ರಶ್ನೆ 42.
ಶಾಲೀವನ : ಬತ್ತದಗದ್ದೆ : : ಕದಳಿ : —————–

ಪ್ರಶ್ನೆ 43.
ಮಾಧವ : ಕೃಷ್ಣ : : ರಾಜೀವ ಸಖ : —————

ಪ್ರಶ್ನೆ 44.
ಅಥವಾ : ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯ : : ಅವಳೇ : ——————-

ಈ ಕಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ, ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 45.
ನಿಂದುನ ರಪತಿ ತ ಳಾರಂ ಗಂದಂ ನೀನ್‌ಬರಿ ಸುಮನುಜ ಯುಗಮಂ ಮುನ್ನಂ
ಅಥವಾ
ಈಶನ ಕರುಣೆಯ
ನಾಶಿಸು ವಿನಯದಿ
ದಾಸನ ಹಾಗೆಯೆ, ನೀ ಮನ ವೇ
ಕೇಶದ ವಿಧವಿಧ
ಪಾಶವ ಹರಿದುವಿ
ಲಾಸದಿ ಸತ್ಯವ ತಿಳಮನ ವೇ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದು ಸಮನ್ವಯಿಸಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 46.
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಮರಗಿಡಗಳು ಬೀಳುವಂತೆ
ಭರತಕುಲದ ನೂರೈವರು ಬಾಲಕರು ಬದ್ದರು
ಅಥವಾ
ಮಾತುಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಊಟಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ

ಭಾಗ-ಸಿ

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 47.

 • ಎತ್ತು ಏರಿಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಕೋಣ ನೀರಿಗೆ ಎಳೀತು
 • ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ
 • ಆಕಳು ಕಪ್ಪಾದರೆ ಹಾಲು ಕಪ್ಪೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ 48.
ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನಿಖಿಲ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೊಂದರೆ ವಿವರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 5 = 5
ಅಥವಾ
ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಜ್ಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರಾಧಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ವಾಸವಿರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಾಲಿನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಹದಿನೈದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 5 = 5

ಪ್ರಶ್ನೆ 49.

 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು
 • ಅತಿವೃಷ್ಟಿ – ಅನಾವೃಷ್ಟಿ
 • ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಉತ್ತರ

ಉತ್ತರ 1:
ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಸದೆ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಉತ್ತರ 2:
ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳು ಋಷ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಉತ್ತರ 3:
ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನ್‌ಸ್ಟರ್ ಅಬೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಷ್ಟು ಪುರಾತನ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 4:
ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರ 5;
ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸೈನ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಚತುರಂಗಬಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ 6:
ಕವಿಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸು ಹೊಸ ಹಸುರಿನ ಮಕಮಲ್ಲನ ಜಮಖಾನದಂತೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ 7:
ಕ್ರಿ.ಶ.10ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಉತ್ತರ 8:
ಅರಸ ವೃಷಭಾಂಕನ ಉಂಗುರವು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು.

ಉತ್ತರ 9:
ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ 10:
ರಾಹಿಲನು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗ ಮುದುಕಿ ಏನು ಹೇಳಲಪ್ಪ ? ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಬೇನೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಕರೆಯೋಣವೆಂದರೆ ಈ ಬಾಂಬುಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್‌ಔಟ್, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ? ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಿದಳು.

ಉತ್ತರ 11:
ಲಂಡನ್ನಿನ ಟ್ರಾಫಲ್ದಾರ್ ಸೈರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲನ್ನನ, ವೆಲಂಗನ ಶಿಲಾಪ್ರತಿಮೆಗಳಿವೆ ಅವು “ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಯಿರಿ ! ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ರಾಷ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ 12:
ಮನೆಮಂಚಮ್ಮ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನೆಂದರೆ ಮಂಚಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಾ ಎಂದಾಗ ಜನ ನಿನಗೊಂದು ಗುಡಿಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದರು ಆಗ ತಾಯಿ ಓಹೋ ನನಗೆ ಗುಡಿಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ? ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಮನೆ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆ ಎಂದಾಗ ಜನ ನಮಗಿಲ್ಲಾ ತಾಯಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಗ ತಾಯಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ನನಗೂ ಮನೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಉತ್ತರ 13:
ರಾಜನಾದ ವೃಷಭಾಂಕನು ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈಭವ ಕಾಣಲು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು ಆಗ ಉತ್ತಮರೂ, ಸೇವಕರು ಬಿಳಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳು ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಆಸನ ಒತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸೊಂಟ ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದನ್ನು, ದೀಪ ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅರ್ಧ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಆಹಾರ ಉಗುಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಧಿಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು.

ಉತ್ತರ 14:
ರಸಋಷಿ ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಹಸಿರಿನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕವಿಯ ಆತ್ಮವೂ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಕವಿಯ ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 15:
ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ಆತನ ಬಳ ಕೊಡಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಘವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಉತ್ತರ 16:
ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಕವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಎಳೆ ಚಿಗುರನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಬಳಕುತ್ತಿವೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ, ಕೋಗಿಲೆಯು ಮನದುಂಬಿ ಕುಹೂಕುಹೂ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತವೆ. ಕಡಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 17:
ಸಹೋದರಿ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆಜ್ಜಿಸಿದಾಗ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಅವಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತನ್ನ ಡಜ್ಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲೆಸಿದಂತಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು.

ಉತ್ತರ 18:
ಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ಅವಳ ತಂದೆ ವರ್ತಕ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಜೀವನವೇನೂ ಆಡಂಬರದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬಡತನ ಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ 19:
ಉತ್ತರಾಣಿ ಗಿಡವು ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುವವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹುಲ್ಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಉಳುವ ರೈತನನ್ನು ಕಂಡು ನಗುತ್ತವೆ.

ಉತ್ತರ 20:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಶಬರಿ ಎಂಬ ಗೀತ ನಾಟಕದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮನು ದನು ಹೇಳಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆಯೇ ? ತಪಸ್ವಿನಿಯ ಆಶ್ರಮವು ಇದೆಯೇ ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಂದನು. ಶಬರಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಲಕ್ಷಣನಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 21:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಗುಂಡ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಐತಾಳರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿಯ ಕರ್ಣಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರಂ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಜನರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳ, ಶರಣಂಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇನಬಹುದು
ಸಂದರ್ಭ : ಮರದ ಪೊಟರೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿಯ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮಮತಿ ಬುದ್ದಿಹೀನನಾಗಿ, ಧರ್ಮಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ವಿಕೃತಿಯಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ ಕುಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯೇ ಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಜನರು,. ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವಂಚನೆಗೆ ಇಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 22:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ಸಾಲನ್ನು ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಎಂಬ ಲಾವಣಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಲಾವಣಿಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ದಂಗೆ ನಡೆದಾಗ ಕೊಡಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಾಲು, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ, ಅರಿಸಿಣ, ಜೀರಗಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲಾ, ಗಂಗಳ, ಚರಗಿ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು, ಊರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರು, ಬೂದಿ ಮಾಡಿದರು. ಗುರುತು ಸಿಗಲಾರದಷ್ಟು ಊರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕ್ರೂರತನ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 23:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ಸಾಲನ್ನು ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಎಂಬ ಲಾವಣಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಲಾವಣಿಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ಕುದುರೆಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಪತ್ರ ಓದಿಕೊಂಡು ಕೌಸಲ್ಯಯು ಏಕ ವೀರ ಮಾತೆಯಾಗಿರುವಳು. ಆಕೆಯ ಮಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರುವನು. ಬಲಿಷ್ಠನು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಲಿ ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು. ಆ ಪತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಲವನು ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 24:
ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾಯರು :
ಇವರು ಕ್ರಿ.ಶ.1900ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿರಾವ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಹಗಲುಗನಸುಗಳು, ಅಲೆಯುವ ಮನ, ಅಪರವಯಸ್ಕನ ಅಮೆರಿಕಾ ಯಾತ್ರೆ, ಮಿನುಗುಮಿಂಚು. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರ 25:
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ :
ಇವರು ಕ್ರಿ.ಶ.1430ರಲ್ಲಿ ಗದಗ ಪ್ರಾಂತದ ಕೋಳಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಹೆಸರು ಗದುಗಿನ ನಾರಣಪ್ಪ. ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ, ಐರಾವತ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇವರಿಗೆ ಇದೆ.

ಉತ್ತರ 26:
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 4 2

ಉತ್ತರ 27:
ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಬರೆದ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೇಧ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಬಲವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ದೃಢನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಕತ್ತಲೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಭಾವಾರ್ಥ : ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಯ ಭೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸೋಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಣ. ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋಣ ಸಮಾಜದ ನವನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಣತೊಡೋಣ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸೆಂಬ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಇದೆ. ಅನುಮಾನವೆಂಬ ಕಂದಕವಿದೆ, ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ದುರ್ಗುಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮಸ್ಥೆರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 28:
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಪಾರ. ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 1923ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. 1907ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಧಾಯಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಆ ಸಭೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಹ ಇದ್ದಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆಡಳಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ನಂಜನಗೂಡು-ಚಾಮರಾಜನಗರ, ತರೀಕೆರೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ಎಲ್ಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 1931ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. 1900ರಲ್ಲಿ ಶಿವನಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1907ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ, 1911ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರಗಳ ಬೃಹತ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು 270 ಉಚಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. 1906ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಅಥವಾ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಇಲ್ಲವೆ ಅವನತಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಭದ್ರಾವತಿಯ ಕಬ್ದಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕ ಸ್ಥಾವರ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ, ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೋಪು ಹಾಗೂ ಲೋಹ ತಯಾರಿಕೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಡಿಪೋ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿ, ಕಾಗದದ ತಿರುಳು, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ, ಪಿಠೋಪಕರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ 1913ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆದಾಯ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಉತ್ತರ 29:
ದುದ್ದೋಧನನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದಾಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರರು ‘ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವೆಯಾದರೆ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳು. ಈಗಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರದೆ ನಡೆದುಕೊ’ ಎಂದಾಗ ದುರೊಧನನು ಮುಗುಳಕ್ಕನು. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ತಾತ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೊರಾಡದೆ, ಛಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹೋರಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ಸಂಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಾರೆನು. ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ದುಶ್ಯಾಸನರನ್ನು ಕೊಂದ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭೀಮರನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದುರೊಧನರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಥವಾ
ಭೀಷ್ಕನು ಪಾಂಡವರ ಹಾಗೂ ಕೌರವರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ದುದ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದುದ್ಯೋಧನ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಛಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವ ಛಲವನ್ನೇ ಮೆರೆಯುವೆನು ಎಂದು ದುದ್ದೋಧನನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಛಲದಗುಣ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 30.

 1. ಸಹಾನುಭೂತಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
 2. ಒಂದು ತನ್ನಿಂದ ಹೆರವರಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆಯೂ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಪಡುವ ಕಣ್ಣು.
 3. ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ಅಳವಿನಲ್ಲಿ ಹೆರವರ, ಐಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಆತ್ಮೀಕ ಹಿತಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸದಾ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಕಣ್ಣು.
 4. ಒಳಗಣ್ಣು ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.

ಉತ್ತರ 31:
ಆ, ಅನುನಾಸಿಕ

ಉತ್ತರ 32:
ಈ, ಅಂಕಿತ

ಉತ್ತರ 33:
ಅ. ಲಕ್ಷಣ

ಉತ್ತರ 34:
ಈ. ದ್ವಿರುಕ್ತಿ

ಉತ್ತರ 35:
ಈ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ

ಉತ್ತರ 36:
ಅ. ಪಾರಸಿ

ಉತ್ತರ 37:
ಇ. ಬೇಸಿಗೆ

ಉತ್ತರ 38:
ಇ. ನಿಷೇದಾರ್ಥಕ

ಉತ್ತರ 39:
ಅ, ಐದು ಮಾತ್ರ

ಉತ್ತರ 40:
ಬರೆದ

ಉತ್ತರ 41:
ಹಸುರು

ಉತ್ತರ 42:
ಬಾಳೆ

ಉತ್ತರ 43:
ಸೂರ

ಉತ್ತರ 44:
ಅವಧರಣಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯ

ಉತ್ತರ 45:
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 4 3
ಲಕ್ಷಣ : 1, 2, 4, 5 ನೇಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎರಡು ಗಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. 3, 6 ನೇಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮಾತ್ರೆಯ ಮೂರು ಗಣಗಳು ಒಂದು ಗುರುವೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಇದು : ಶರಷಟ್ಟದಿ

ಉತ್ತರ 46:
ಉಪಮೇಯ : ಭರತ ಕುಲದ ನೂರೈವರು ಬಾಲಕರು
ಉಪಮಾನ : ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಮರಗಿಡಗಳು
ವಾಚಕ ಪದ : ಅಂತೆ
ಸಮಾನಧರ್ಮ : ಬೀಳುವುದು
ಅಲಂಕಾರ : ಉಪಮಾಲಂಕಾರ
ಸಮನ್ವಯ : ಉಪಮೇಯವಾದ ಭರತಕುಲದ ನೂರೈವರು ಬಾಲಕರು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಮರಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ
ಅಥವಾ
ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳದವನಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲ. ಊಟದ ಮರ್ಮ ಅರಿತವನಿಗೆ ರೋಗದ ಭಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ-ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವಗಳಂತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸೂತ್ರ : ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅರ್ಥಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಂಬ-ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ದೃಷ್ಟಾಂತಲಂಕಾರ.

ಉತ್ತರ 47:
ಎತ್ತು ಏರಿಗೆ ಎಳೆದೆ ಕೋಣ ನೀರಿಗೆ ಎಳೀತು :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಜನಪದರ ವೇದಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಾದೆ ಎತ್ತು ಏರಿಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಕೋಣ ನೀರಿಗೆ ಎಳೀತು.
ವಿವರಣೆ : ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವಶ್ಯ. ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಕೋಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣ ಒಂದೆ ಆದರೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ತಂದೆ ಮಗ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮರಸ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿರಸಭಾವನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೂ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು.

ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ
ವಿವರಣೆ : ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಪವಾಸ ಕೆಡವಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷದವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚದೆ ಊರಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ, ಉತ್ಸವ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಗಾದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮನೆ ಗೆದ್ದು ಮಾರು ಗೆಲ್ಲು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಊರಿನ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆಂಬುದು ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ.

ಆಕಳು ಕಪ್ಪಾದರೆ ಹಾಲು ಕಪ್ಪೆ :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ
ವಿವರಣೆ : ಮನುಷ್ಯರ ಗುಣ, ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕುರೂವೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಎಂಬಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟತನವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದು. ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರ ನೋಟದಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕಳು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕಾರ ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ದೇಹ ಸೌಂದರಕಿಂತ ಗುಣ ಸೌಂದಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಬಾರದು. ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಉತ್ತರ 48:
ಇಂದ,
ನಿಲ್,
10ನೇ ತರಗತಿ,
ತಿಮ್ಮಾಪುರ,
ಜಿಲ್ಲೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಇವರಿಗೆ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ತಿಮ್ಮಾಪುರ,
ಜಿಲ್ಲೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು ಮನವಿ
ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಖಿಲ್, 10ನೇ ತರಗತಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಮಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಸಹಿ
( ನಿಖಿಲ್ )

ಕ್ಷೇಮ

ಶ್ರೀ

ದಿನಾಂಕ : 18-02-2017
ಮಚ್ಚೆ, ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ

ಒಲುಮೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಾಲಿನಿಗೆ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿಯಾದ ರಾಧಾ ಮಾಡುವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ.

ನೀನು ಈ ವರ್ಷ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 98 % ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ನಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ದೆಯೇ – ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಓದುವಿಕೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಾಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವರು ಕೂಡಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು. ತಮ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಈ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.

ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿ
ರಾಧಾ

ಹೊರವಿಳಾಸ
ಶಾಲಿನಿ,
68, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ,
ಕೊಪ್ಪಳ.

ಉತ್ತರ49.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು :
ಪೀಠಿಕೆ : ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಫಲವಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಬಡತನ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೇಶವು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿವರಣೆ : ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಆಗದೆ ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನಕ್ಷರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡ 75 ಮೀರಿಲ್ಲ. ಜಾತಿಯತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರುದ್ರನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಒಂದು. ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ ಅರಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಉಪಸಂಹಾರ : ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಶಾಸನಗಳು ಬರಬೇಕು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು.

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ-ಅನಾವೃಷ್ಟಿ :
ಪೀಠಿಕೆ : ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಿಸರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದೆ. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಜೀವಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಮಳೆ ಬೇಕು. ಈ ಮಳೆಯು ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ-ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿವರಣೆ : ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದರೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೇಲಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಬರಗಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕೆರೆ-ಕುಂಟೆ, ಬಾವಿ, ತೊರೆ, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡಾ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ದುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಳ್ಳ, ನಗರಗಳು ಬೆಂಗಾಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪಸಂಹಾರ : ಮನುಷ್ಯ ಕಾಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಭೂಮಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ :
ಪೀಠಿಕೆ : ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿಯೂ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣ, ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೇಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅವಸಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
ವಿವರಣೆ : ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಜಗತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ನುಡಿ, ಬರಹ, ಶ್ರೀಲಿಪಿ ಮೊದಲಾದ ಸಾಪ್ಟವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳೆನಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಅನ್ಯಭಾಷಿಗರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಕಲಿತರೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಸಿರಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬೆಳಸಬೇಕು.
ಉಪಸಂಹಾರ : ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮೃದ್ಧತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Karnataka SSLC Kannada Model Question Papers

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 5

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 5

Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 5

ಅವದಿ : 3 ಗಂಟೆಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ : 100

ಭಾಗ – “ಎ”

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 9 × 1 = 9

ಪ್ರಶ್ನೆ 1.
‘ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಸ್ಫೋನ್’ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ಮಾಟ್‌ಲೆಂಡಿನ ಅರಸರಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಯಾರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 2.
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಂದಿತು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 3.
ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 4.
ಶಾನುಭೋಗರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 5.
ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಯು ತನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 6.
ಹಕ್ಕಿ ಯಾರನ್ನು ಹರಸಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 7.
ಯಾವ ಘಟನೆ ಹಲಗಲಿ ಲಾವಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 8.
ದ್ರುಪದನು ಪಡಿಯರಿನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 9.
ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ?

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು – ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 10 × 2 = 20

ಪ್ರಶ್ನೆ 10.
ವೊಲವರ್ಥ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಾವುವು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 11.
ಅಶೋಕ ಪೈ ಹೇಳಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸತ್ಯವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 12.
ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 13.
ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಗೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿಯು ಯಾವ ಸಲಹೆಯಿತ್ತನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 14.
ಹಲಗಲಿಗೆ ದಂಡು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 15.
ದ್ರುಪದನು ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಾವುವು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 16.
ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಂದಿಗೂ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 17.
ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಅಮೃತಸರದ ಜಲಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 18.
ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯ ಫಲವೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 19.
ಒಗಟುಗಳಿಂದಾಗುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭವೇನು ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 4 × 3 = 12

ಪ್ರಶ್ನೆ 20.
“ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 21.
“ಅವಂತಿ ಸುಕುಮಾರನೆಂದು ಹೆಸರನಿಟ್ಟಂ ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 22.
“ಹಸುರತ್ತಲ್, ಹಸುರಿತ್ತಲ್, ಹಸುರತ್ತಲ್ ”

ಪ್ರಶ್ನೆ 23.
“ಅರಸುಗಳ ವಾಜಿಯಂ ಬಿಡು ”

ಈ ಸಾಹಿತಿ / ಕವಿಗಳ ಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ 2 × 3 = 6

ಪ್ರಶ್ನೆ 24.
ಸಾ. ರಾ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 25.
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ

ಈ ಕಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ 1 × 4 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 26.
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 5 1

ಈ ಕಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 4 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 27.
ಏನು ಹೇಳೆ ಕರ್ಣ ಚಿತ್ತ
ಗ್ಲಾನಿ ಯಾವುದು ಮನೆಕೆ ಕುಂತೀ
ಸೂನುಗಳ ಬೆಸೆಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಬುದು ಸೇರದೇ ನಿನಗೆ
ಹಾನಿಯಿಲ್ಲೆನ್ನಾಣೆ ನುಡಿ ನುಡಿ
ಮೌನವೇತಕೆ ಮರುಳುತನ ಬೇ
ಡಾನು ನಿನ್ನ ಪದೆಸೆಯ ಬಯಸುವನಲ್ಲ ಕೇಳೆಂದ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 2 × 4 = 8

ಪ್ರಶ್ನೆ 28.
ಶಬರಿಯ ಚಿಂತೆ ಹಿಂಗಿ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ?
ಅಥವಾ
ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 29.
ನಾವು ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಆಶಯ ?
ಅಥವಾ
ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಕವಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ?

ಈ ಕಳಗಿನ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ 4 × 1 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 30.
ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಖೆಡ್ಡ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ದತೆಗಳಾದವು. ಆನೆ ಖೆಡ್ಡ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭ. ಅಪರೂಪದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅನೇಕ ದೇಶಿಯ ರಾಜರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈಸ್‌ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ನಾನಾ ಕಡೆಯ ಗೌರರ್‌ಗಳು ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಿಡಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆ ವರ್ಷವೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಖೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಗೌರರುಗಳ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವಾನರು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು.

ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ-ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕುತಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ಚರ್ಚಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾರ ಅನುಮತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾದರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ವಿಪರ್ಯಾಸವಲ್ಲವೆ ? ಎಂಬ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮಂಡಿಸಿದರು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಂಗ್ಲರೇ ಚಕಿತರಾಗುವಂತೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಬುದ್ದಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಅಂದಿನ ವೈಸ್‌ರಾಯ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 1. ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡಾದ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭವಾವುದು ?
 2. ಖೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಾನರು ಇನ್ನಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ?
 3. ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮಂಡಿಸಿದ ವಾದವೇನು ?
 4. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ವೈಸ್‌ರಾಯ್‌ರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ?

ಭಾಗ-ಬಿ

ಈ ಕಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಕಗಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 10 × 1 = 10

ಪ್ರಶ್ನೆ 31:
ಜಶ್ವಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದ :
ಎ) ಶರಚ್ಚಂದ್ರ
ಬಿ) ಸನ್ಮಾನ
ಸಿ) ಅಜ್ಜಿ
ಡಿ) ಮನಶ್ಚಂಚಲ

ಪ್ರಶ್ನೆ 32.
ಭಾವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪದವಿದು :
ಎ) ಕರಿಯ
ಬಿ) ಹೆಳವ
ಸಿ) ನೋಟ
ಡಿ) ಅನಿತು

ಪ್ರಶ್ನೆ 33.
ರಾಮನೇ ಪದವು ಈ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ :
ಎ) ದ್ವಿತೀಯ
ಬಿ) ಷಷ್ಠಿ
ಸಿ) ಸಪ್ತಮಿ
ಡಿ) ಸಂಬೋಧನಾ

ಪ್ರಶ್ನೆ 34.
ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲರೂಪ :
ಎ) ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ
ಬಿ) ಧಾತು
ಸಿ) ವಿಭಕ್ತಿ
ಡಿ) ಕೃದಂತ

ಪ್ರಶ್ನೆ 35.
ಕೆಳದುಟಿ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ :
ಎ) ತತ್ಪುರುಷ
ಬಿ) ಅಂಶಿ
ಸಿ) ಕರ್ಮಧಾರೆಯ
ಡಿ) ಬಹುವೀಹಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 36.
ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪದವು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ :
ಎ) ಜೋಡಿಪದ
ಬಿ) ದ್ವಿರುಕ್ತಿ
ಸಿ) ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯ
ಡಿ) ನುಡಿಗಟ್ಟು

ಪ್ರಶ್ನೆ 37.
ತರಲೆ ಪದವು ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ :
ಎ) ಫ್ರೆಂಚ್
ಬಿ) ತುಳು
ಸಿ) ಪರ್ಷಿಯನ್
ಡಿ) ಲ್ಯಾಟಿನ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 38.
ಶರ್ಕರಾ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ
ಎ) ಸಕ್ಕರೆ
ಬಿ) ಶಕ್ಕರೆ
ಸಿ) ಸಣ್ಮರೆ
ಡಿ) ಸಕ್ಕರಾ

ಪ್ರಶ್ನೆ 39.
ಭಾಗ್ಯ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ :
ಎ) ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಬಿ) ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ
ಸಿ) ಅಭಾಗ್ಯ
ಡಿ) ದುರ್ಭಾಗ್ಯ

ಪ್ರಶ್ನೆ 40.
ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ :
ಎ) ವಿವರಣಾತ್ಮಕ :
ಬಿ) ಸಮನಾರ್ಥಕ
ಸಿ) ಅಧಿಕ
ಡಿ) ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊದಲೆರೆಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಬಂಧೀ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 4 × 1 = 4

ಪ್ರಶ್ನೆ 41.
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ : ಕಡೆಗೆ ಕಡೆಗೆ : : ಮೊತ್ತಮೊದಲು : —————-

ಪ್ರಶ್ನೆ 42.
ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ : ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ : : ಪಂಚತಂತ್ರ : ————–

ಪ್ರಶ್ನೆ 43.
ಮೂಡಣ.: ದಿಗ್ವಾಚಕ : : ತಾನು : ————-

ಪ್ರಶ್ನೆ 44.
ಯುದ್ಧ : ಜುದ್ಧ : : ಪ್ರಸಾದ : ————

ಈ ಕಳಗಿನ ಪದ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ, ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 45.
ಕಂದಂಗಳ್ನವರಸದು
ಕಂದಂ ಗಳ್ನ ಕವಿಸು ರಂಗಂ ಪೇಳ್ತಂ
ಅಥವಾ
ಬಿಸುಡದಿರು ಬಿಸುಡದಿರು ಬೇಡಬೇ ಡಕಟಕಟ
ಹಸುಳೆನೊಂ ದಹನೆಂದು ಬಿಲ್ವವವ ನೆತ್ತಿತ
ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಲವನೋ ಡಲೆಬೇಡಿ ಕೊಂಬೆನಿವ
ನೆನ್ನ ಮಗ ನಲ್ಲನಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದು ಸಮನ್ವಯಿಸಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 46.
ಮನೋರಮೆಯ ಹಣೆ ಬಾಲಚಂದ್ರನಂತೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು
ಅಥವಾ
ಪುರದ ಪುಣ್ಯಂ ಪುರುಷರೂಪಿಂದೆ ಪೋಗುತಿದೆ

ಭಾಗ-ಸಿ

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ 1 × 3 = 3

ಪ್ರಶ್ನೆ 47.

 • ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ
 • ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕಂಡು ದೂರವಿರು .
 • ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಊಟ

ಪ್ರಶ್ನೆ 48.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭದ್ರಾವತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರವಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಮುರಾರ್ಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 1 × 5 = 5
ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದ ಶಾಂತಲಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ತಪಸ್ವಿನಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಆತ್ಮಕತ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಸ್ತಕವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಕಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಹದಿನೈದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ 1 ×5 = 5

ಪ್ರಶ್ನೆ 49.

 • ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ
 • ಜಾಹೀರಾತುಗಳು
 • ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಉತ್ತರ

ಉತ್ತರ 1:
ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ಥಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಅರಸರಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದವರು 3ನೇ ಎಡ್ವರ್ಡನು.

ಉತ್ತರ 2:
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ 1902 ಆಗಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಉತ್ತರ 3:
ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮುರ್ಛಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 4:
ಶಾನುಭೋಗರು ಖಜಾನೆಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಉತ್ತರ 5:
ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಯು ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಾಗ ದೇವರು, ಗುರುಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಂದಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತನ್ನು ಕಳೆದನು.

ಉತ್ತರ 6:
ಹಕ್ಕಿಯು ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತರಾಗಿಸಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹರಸಿದೆ.

ಉತ್ತರ 7:
ಕಾರ ಸಾಹೇಬ ಕಲಾದಗಿಯಿಂದ ಸೈನ್ಯ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಲಗಲಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿದಂಗೆ ಎದ್ದವರನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದನು. ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಕುಂಪಣಿ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಕಥೆಯೇ ಲಾವಣಿಯಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 8:
ದ್ರೋಣನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತನಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳು ಎಂದು ದ್ರುಪದನು ಪಡಿಯರನಿಗೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಉತ್ತರ 9:
ಮಾವಿನ ಮರಗಳು, ಮೈತುಂಬ ನಿಂತಿವೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೊಗಿಲೆಗಳು ಮನದುಂಬಿ ಹಾಡಿವೆ. ಕಡಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 10:
ವೂಲವರ್ಧ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಟು, ಕಾಲುಚೀಲ, ಚಣ್ಣ, ಸಾಬೂನು, ಔಷದ, ಪುಸ್ತಕ, ಅಂಗಡಿಯ ಪಾತ್ರೆ, ಇಲೆಕ್ಟಿಕ್ ದೀಪದ ಸಾಮಾನು, ಫೋಟೋ, ಅಡವಿಯ ಹೂವು, ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಉತ್ತರ 11:
ಅಶೋಕ ಪೈ ಹೇಳಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಕೂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆದೃಶ್ಯ ಬಂದಾಗ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವರ ದುಃಖದ ಭಾವನೆ ಟಿವಿ ನೋಡದೆ ಕುಳಿತಿರುವವರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಮನಸ್ಸು ದುಗುಡಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ಟಿವಿ ನೋಡದ ಜನರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ 12:
ಭರತ ಖಂಡದ ಹುಲಿಗಳು ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಶತ್ರುವನ್ನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಆತ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿರುವಾಗ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಶಾನುಭೋಗರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ 13:
ದುಷ್ಟಬುದ್ದಿಯು ಧರ್ಮಬುದ್ದಿಗೆ “ನಾವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಡೋಣ” ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ಉತ್ತರ 14:
ಸಿಪಾಯಿಯು ಕಾರಕೂನನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಹೇಬನೇ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗೈ ಕಡಿದುಕೊಂಡ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಲಗಲಿಗೆ ಕುಂಪಣಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೈನಿಕರು ಹಲಗಳಿಗೆ ಬಂದರು.

ಉತ್ತರ 15:
ದ್ರುಪದನು ದ್ರೋಣರಿಗೆ “ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಅಪರಿಚಿತನು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೆಯೋ? ರಾಜನಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸ್ನೇಹ? ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ಇಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವರೂ ಆಗುತ್ತಾರೆಯೆ ? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಉತ್ತರ 16:
ವಿವೇಕಾನಂದರ ಧೀರೋದಾತ್ತ ನಿಲುವುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತ್ರವಾಗದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದದ್ದೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶೇಷ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೀನದಲಿತರ ಉದ್ದಾರವೇ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಮೊದಲ ತತ್ವ; ಅದೇ ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಂದಿಗೂ ಸತ್ಯ,

ಉತ್ತರ 17:
ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಕನಂತೆ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಿದ್ದ ಕೈಚೀಲ ಅವನ ಬಳಿಯೇ ಇತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂತ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ.

ಉತ್ತರ 18:
ಸುಂದರಿಯಿಂದ ಮೃಗದ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರನಾದನು. ರಾಜಕುಮಾರ ತನ್ನ ಮಂತ್ರದಂಡದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರೆದ. ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮೋಹಕವಾಗಿ ಝಗಝಗಿಸ ತೊಡಗಿತು. ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸತೊಡಗಿದರು.

ಉತ್ತರ 19:
ಒಗಟುಗಳು ಬುದ್ದಿಗೆ ಕಸರತ್ತು, ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಊಹಿಸುವ, ಚಿಂತಿಸುವ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಗುಣ ಬೆಳೆದು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 20:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಬರೆದಿರುವ ದಿವಾನ್ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಗಳು ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 1972ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 21:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರರು ಬರೆದಿರುವ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆ ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಅರಸ ವೃಷಭಾಂಕನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಕೋಮಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 22:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ಸಾಲನ್ನು ಕುವೆಂಪು ರಚಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹಸುರು ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ಹಸಿರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ. ಆತ್ಮ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಕವಿಯ ಹಸುರಿನ ನಡುವೆ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 23:
ಆಯ್ಕೆ : ಈ ಸಾಲನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕವಿಯು ರಚಿಸಿರುವ ವೀರ ಲವ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುನಿಕುಮಾರರು ಲವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು
ಸಂದರ್ಭ : ಕುದುರೆಯನ್ನು ಲವನು ಹಿಡಿದನು. ಆಗ ಮುನಿಕುಮಾರರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಎಂದರು. ಎಲೈ ಲವನೇ ರಾಮನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವೆ, ಅಶ್ವರಕ್ಷಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಮುನಿಕುಮಾರರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 24:
ಸಾ.ರಾ.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ :
ಇವರು 30 ಜೂನ್ 1936ರಂದು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಸಹನಾ, ಕದನ ವಿರಾಮ, ವಜಗಳು, ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರು, ತಳ ಒಡೆದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಖೆಡ್ಡಾ, ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು. ಇವು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳಾಗಿವೆ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರ 25:
ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ :
ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಯುತರು 1866ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಗರಿ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ, ನಾದಲೀಲೆ, ಮೇಘದೂತ, ಅರಳು ಮರಳು, ಸೂರಪಾನ, ನಗೆಯ ಹೊಗೆ, ನಾಕುತಂತಿ, ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ.

ಉತ್ತರ 26:
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 5 2

ಉತ್ತರ 27:
ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿರುವ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಂದರ್ಭ : ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ವಿವರಣೆ : ಏನು ಕರ್ಣ! ಏನು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆಯಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ನಿನಗಿಲ್ಲವೆ ? ಹೇಳು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ವಿಶೇಷತೆ : ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉತ್ತರ 28:
ಶಬರಿಯು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ರಾಮನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದರಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲ ತಿನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕಂಡು ಶಬರಿ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಈಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವೆನು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮಹದಾಸೆ ಈಡೇರಿದೆ. ನನ್ನ ಹಂಬಲ ಅಳಿದ ದುಂಬಿಯಾಗಿರುವೆನು. ನದಿ, ಹೊಳೆ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ, ದೊಣಿಯು ದಡವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು, ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಇಳಿದು ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಶಬರಿಯ ಚಿಂತೆ ಹಿಂಗಿ ಹೋಯಿತು.
ಅಥವಾ
ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಪಾಅಗೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಸೇವೆಗೈದು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಶಬರಿಯ ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಕೆಯು ಋಷ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳೆನಿಸಿದ್ದ ಮತಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಮತಂಗರು ದಿವ್ಯ ಲೋಕ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಶಬರಿ ರಾಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕಾದು ಮುಪ್ಪಾಗಿದ್ದಳು ಆಯುಷ್ಯ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹಂಬಲ ಮಾತ್ರ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕರಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶಬರಿಯು ಇವರನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ರಾಮನು ಒಂದು ದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ಆನಂದದಿಂದ ಮೈ ಮರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಜೀವನದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 29:
ಡಾ||ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿರುವ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲು ಎದುರಾದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೇಧಭಾವಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜವು ಭಯ, ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಸ್ಥದ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಥವಾ
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಡಗನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಮಲಿನವಾಗುವಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಠ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಂದಾಚಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಲಿನವಾದ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಯ ಭೀತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಭರವಸೆ ತುಂಬಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರಾದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ 30:

 1. ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಖೆಡ್ಡ ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಯಿತು. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭ.
 2. ಖೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಾನರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಕಾರಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
 3. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಮಂಡಿಸಿದ ವಾದವೇನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಯಾರ ಅನುಮತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆಳುವ ರಾಜರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದರು.
 4. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ವೈಸರಾಯ್‌ರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.

ಉತ್ತರ 31:
ಇ. ಅಜ್ಜ

ಉತ್ತರ 32:
ಆ. ಹೆಳವ.

ಉತ್ತರ 33:
ಈ ಸಂಶೋಧನಾ

ಉತ್ತರ 34:
ಆ, ಧಾತು

ಉತ್ತರ 35:
ಆ. ಅಂಶಿ

ಉತ್ತರ 36:
ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು

ಉತ್ತರ 37:
ಆ, ತುಳು

ಉತ್ತರ 38:
ಅ. ಸಕ್ಕರೆ

ಉತ್ತರ 39:
ಆ. ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ

ಉತ್ತರ 40:
ಇ. ಅಧಿಕ

ಉತ್ತರ 41:
ಮೊದಲು ಮೊದಲು

ಉತ್ತರ 42:
ದುರ್ಗಸಿಂಹ

ಉತ್ತರ 43:
ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ

ಉತ್ತರ 44:
ಹಸಾದ

ಉತ್ತರ 45:
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 5 3
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 5 4
ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದ್ಯ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಾಲು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ಸಾಲುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆ ಮೂರು ಗಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸಾಲುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಐದು ಗಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಂದಪದ್ಯ
ಅಥವಾ
Karnataka SSLC Kannada Model Question Paper 5 5
ಲಕ್ಷಣ : 1, 2, 4, ಮತ್ತು 5ನೇಯ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮಾತ್ರೆ 4 ಗಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. 3 ಮತ್ತು 6ನೆಯ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮಾತ್ರೆಯ 6 ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇದು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಟದಿ

ಉತ್ತರ 46:
ಮನೋರಮೆಯ ಹಣಿ ಬಾಲಚಂದ್ರನಂತೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು
ಉಪಮೇಯ : ಮನೋರಮೆ ಹಣೆ
ಉಪಮಾನ : ಬಾಲಚಂದ್ರ
ಉಪಮಾವಾಚಕ : ಅಂತೆ
ಸಮಾನಧರ್ಮ : ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು
ಸಮನ್ವಯ : ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರನನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೋರಮೆಯ ಹಣೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ
ಅಥವಾ
ಪುರದ ಪುಣ್ಯಂ ಪುರುಷರೂಪಿಂದೆ ಪೋಗುತಿದೆ
ಉಪಮೇಯ : ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ
ಉಪಮಾನ : ಪುರದ ಪುಣ್ಯ
ಇಲ್ಲ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನೇ ಪುರದ ಪುಣ್ಯ, ಪರಿಜನದ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ 47:
ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಜನಪದರ ವೇದಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಾದೆ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ.
ವಿವರಣೆ : ಈ ಗಾದೆಯು ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ಎಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ತಾಯಿ ತಾನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಗುರು. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳೆ ಬಂಧುಗಳು ನಾವು ಅನುಕೂಲರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಊಟ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪ್ರಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಗಾದೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕಂಡು ದೂರವಿರು :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ
ವಿವರಣೆ : ಒಳ್ಳೆಯ ನಡುವಳಿಕೆ, ಕೆಟ್ಟ ನಡುವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜನರೂ, ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ದುರ್ಜನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿತು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ದುಷ್ಟರ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಷ್ಟರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಗಣಿಯೊಡನೆ ಸರಸಕ್ಕಿಂತ ಗಂಧದ ಜೊತೆ ಜಗಳವೇ ಲೇಸು ಎಂಬ ಗಾದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಊಟ :
ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ
ವಿವರಣೆ : ಈ ಗಾದೆಯು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಕಾಯಿಲೆಯಾದಾಗ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಔಷಧಿ ನೀಡಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರಾಣ, ಪುಣ್ಯಕತೆ ಹೇಳ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇವಲೋಕದ ಅಮೃತ. ಇದಿಲ್ಲದ ಊಟ ಅಪೂರ್ಣ .ಹಾಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ 48:

ಕ್ಷೇಮ

ಶ್ರೀ

ದಿನಾಂಕ : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
ಭದ್ರಾವತಿ

ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ,
ಭದ್ರವತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರವಿ ಮಾಡುವ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ.
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017ರಂದು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರಿಚಯ ಭಾಷಣ, ಸನ್ಮಾನಗಳು ನಡೆದವು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ನಾಟಕ, ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಕ್ರಮಗಳಿದ್ದವು. ನಾನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ನಾಟಕವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದಾಗ ಕಾರಕ್ರಮದ ನೆನಪು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ನೀನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಸು. ಈ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.

ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ
ರವಿ

ಹೊರ ವಿಳಾಸ
ವಿಶ್ವ,
10ನೇ ತರಗತಿ,
ಮೂರಾರ್ಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಇವರಿಂದ
ಶಾಂತಲಾ,

ದಿನಾಂಕ : 10-12-2017
ಸ್ಥಳ : ಕೊಪ್ಪಳ

10ನೇ ತರಗತಿ,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಾಲಿನಿನಗರ,
ಕೊಪ್ಪಳ
ಇವರಿಗೆ,
ಸಂಪಾದಕರು,
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್,
ಗಾಂಧಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ : ಕುವೆಂಪುರವರ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು
ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ತಪಸ್ವಿನಿ 10ನೇ ತರಗತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಆತ್ಮಕತೆ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕೆಂಬ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾವು ಈ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ.ಡಿ.ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಸಹಿ
ಶಾಂತಲಾ

ಉತ್ತರ 49:
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ :
ಪೀಠಿಕೆ : ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವಸಂಕುಲ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆನ್ಲೈಡ್, ಮಿಥೇನ್, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೆಡ್ ಮತ್ತು ಓಜೋನ್ ಪದರಗಳು. ಇವು ಸೂರ್ಯನ ವಿಕಿರಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿವರಣೆ : ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಉಷ್ಣವಿದ್ಯುತ್, ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ, ಇಂಧನ ಉರಿಸುವುದು, ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ, ಹಸಿರು ಮರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ಓಜೋನ್ ಪದರದ ನಾಶವಾಗಿ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ ಅತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅವನತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ, ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ. ಓಜೋನ್ ಪದರ ತಡೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಸಂಹಾರ : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಬೇಕು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಾಗಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಂಧನ, ಶಕ್ತಿಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಜಾಹೀರಾತುಗಳು :
ಪೀಠಿಕೆ : ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ
ಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ವಿವರಣೆ : ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತೂ ಸಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಜಾಹಿರಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಪೈಪೋಟಿ ಸಹಜ. ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ಜನರ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತವೆ. ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪದೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಜನರು ಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಉಪಸಂಹಾರ : ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ರೂಪವೇ ಜಾಹೀರಾತು. ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ :
ಪೀಠಿಕೆ : ನೈತಿಕತೆ ಎಂದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು. ವಿವೇಕಯುತವಾದ ನಡುವಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೋದರತ್ವ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ತತ್ವಬದ್ಧತೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರದ್ದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ವಿವರಣೆ : ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಧಃಪತನವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಸದೆ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಸ್ನೇಹ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತ, ಹಾಡುತ್ತ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯಮ. ವಿದ್ಯೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ದಿ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಗುಣ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹಣದಿಂದ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಉಪಸಂಹಾರ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪರಿಪಾಲನೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

Karnataka SSLC Kannada Model Question Papers

Karnataka Board SSLC Hindi Question Paper June 2018

Karnataka Board SSLC Hindi Question Paper June 2018

Total Time: 3.00 Hrs.
Maximum Marks: 80

खण्ड “क”
(गद्य, पद्य और पूरक वाचन)

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिएः
प्रश्न 1.
सियाराम शरण गुप्तजी के अनुसार समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है ?

प्रश्न 2.
बाल कृष्ण का रंग कैसा था ?

प्रश्न 3.
परसाई जी दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे?

प्रश्न 4.
प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचा उठा ?

प्रश्न 5.
दोनों दोस्त जानवरों से मिलने क्यों गए ?

प्रश्न 6.
कर्नल कुल्लर ने बधाई देते हुए बिछेन्द्री से क्या कहा?

II.
प्रश्न 7.
स्तम्भ ‘क’ के वाक्यांशों के साथ स्तम्भ ‘ख’ के सही वाक्यांशों को जोड़कर लिखिए : 4 x 1 = 4

III. प्रथम दो शब्दों के अनुरूप तीसरे शब्द संबंधित शब्द लिखिए :
प्रश्न 8.
पताका : न्याय पताका :: दीप : …………………………..

प्रश्न 9.
हैकिंग : अभिशाप :: ई-गवर्नेस : …………………………..

प्रश्न 10.
गिल्लू : रेखाचित्र :: ईमानदारों के सम्मलेन में : …………………………..

प्रश्न 11.
सक्सेना परिवार का रोबोट : रोबोनिल :: शर्मा परिवार का रोबोट : …………………………..

IV निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए : 11 x 2 = 22

प्रश्न 12.
‘कश्मीरी सेब’ पाठ में लेखक पाठकों को क्या चेतावनी देते है?

प्रश्न 13.
जैनुलाबदीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहते है ?

प्रश्न 14.
व्यापार और बैकिंग में इंटरनेट से कैसी मदद मिलती है ?

प्रश्न 15.
रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की?

प्रश्न 16.
महिला की साहस गाथा’ से क्या सीख मिलती है ?

प्रश्न 17.
गाँव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते है?

प्रश्न 18.
मात्रुभूमि के प्रकृति-सौन्दर्य का वर्णन किजिए ?

प्रश्न 19.
समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए ?

प्रश्न 20.
कृष्ण बलराम के प्रति क्यों नाराज था ?

प्रश्न 21.
शनि ग्रह को क्यों शनैचर’ कहते है ?
अथवा
टाइटन के बारे में लिखिए ?

प्रश्न 22.
झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है?
अथवा
मीना मैडम ने अंत में छात्रों को क्या संदेश दिया?

V. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन-चार वाक्यों में लिखिए:
प्रश्न 23.
गिल्लू के कार्य-कलाप के बारे में लिखिए ?

प्रश्न 24.
बसंत की ईमानदारी का परिचय दीजिए?

प्रश्न 25.
दिनाकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है ?

प्रश्न 26.
निम्न लिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएः
दया धर्म का मूल है, पाप का मूल अभिमान।।
तुलसी दया न छाँडिए, जब लग घट में प्राण।

VI. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाँच या छः वाक्यों में लिखिए: 2 x 4 = 8
प्रश्न 27.
कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति के लिए कर्नाटक के साहित्यकारों की देन अमूल्य है – स्पष्ट कीजिए।
अथवा
कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का वर्णन कीजिए

प्रश्न 28.
निम्न लिखित कवितांश पूर्ण किजिए:
असफलता ………………………………………..
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………….. भागो तुम।
अथवा
मुखिया …………………………………………….।
……………………………………………… विवेक॥

खण्ड “ख”
(व्याकरण)

VII. निम्नलिखित प्रश्नों के चार-चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एकमात्र सही उत्तर है। सही उत्तर चुनकर लिखिए : 1 x 8 = 8

प्रश्न 29.
निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन है।
(A) कमरा
(B) कपड़े
(C) आँख
(D) दीवार

प्रश्न 30.
‘आदमी’ का अन्य लिंग है|
(A) लड़की
(B) पत्नी
(C) औरत
(D) पुरुष

प्रश्न 31.
अच्छाई विलोम शब्द है|
(A)बुराई
(B) भलाई
(C) अच्छी
(D) सच्चाई

प्रश्न 32.
निम्न में ‘वृद्दीसंधि’ का उदाहरण है
(A)जलाशय
(B) मतैक्य
(C) इत्यादि
(D) दिग्गज

प्रश्न 33.
निम्न लिखित शब्दों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप है
(A) लेखन
(B) लिखावट
(C) लिखाना
(D) लिखाई

प्रश्न 34.
निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण है
(A) नीलाकंठ
(B) देशप्रेम
(C) पंचवटी
(D) दिन-रात

प्रश्न 35.
मोटर उसके ऊपर से निकल गई ! इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह|
(A)अल्पविराम
(B) उद्दारण।
(C) विस्मयादी बोधक
(D) पूर्णविराम

प्रश्न 36.
गिलू सुराही ………………………. लेट जाता था। रिक्त स्थान में उचित कारक होगा)से
(A) से
(B) में
(C) पर
(D) को

खण्ड “ग”
(रचना – अपठित गद्यांश, अनुवाद, पत्रलेखन और निबंध)

VIII. निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 1 x 4 = 4.
लोभ बहुत बड़ा दुर्गुण है। यह एक असाध्य रोग है। दुःख का मूल कारण ही लोभ है। धनी आदमी अधिक धन कमाने के प्रयास में लोभी बन जाता है। प्राप्त धन से कभी भी संतुष्ट नही हो पाता। भूखा पेट भर खाना मिलने पर खुश हो जाता है। लोभी की दुराशाएँ बढ़ती ही जाती है। इसलिए वह हमेशा ही अतृप्त रहता है। लोभ बीमारी का लक्षण है।। संतोष निरोगता का लक्षण है। इसलिए मनुष्य को लोभ छोडकर, जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।

प्रश्न 37.
धनी आदमी क्यों लोभी बनता है ?

प्रश्न 38.
भूखा आदमी कैसे तृप्त हो जाता है ?

प्रश्न 39.
लोभी हमेशा क्यों अतृप्त रहता है?।

प्रश्न 40.
मनुष्य कैसे संतुष्ट रह सकता हैं?

IX. निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड या अंग्रेज़ी में कीजिए : 1 x 4 = 4

प्रश्न 41.
बिछंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ।

प्रश्न 42.
मैं भीख नहीं लूंगा।

प्रश्न 43.
रामेश्वरम् प्रसिद्ध तीर्थस्थल है।।

प्रश्न 44.
कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है।

X.
प्रश्न 45.
कोई कारण बताकर, तीन दिन की छुट्टी की मंजूरी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए: 4 x 1 = 4
अथवा
अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए पिताजी के नाम पत्र लिखिए।

XI. दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 15-20 वाक्यों में एक निबंध लिखिए। 1 x 4 = 4
प्रश्न 46.
क) ग्राम सुधार

 • प्रस्तावना
 • आवश्यक सुविधाएँ
 • सुधाराने का उपाय
 • उपसंहार

ख) इंटरनेट का महत्त्व

 • अर्थ/ व्यख्या
 • उपयोग/सुविधाएँ विशेषताएं
 • उपसंहार

ग) कर्नाटक का वैभव

 • प्रस्तावना
 • प्राकृतिक परिवेश
 • विशेषताएं।
 • उपसंहार

उत्तर

खण्ड “क”
(गद्य, पद्य और पूरक वाचन)

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिएः 6 x 1 = 6
उत्तर 1.
समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है।

उत्तर 2.
बाल कृष्ण का रंग काला था।

उत्तर 3.
सौ/पचास रुपये बचाने के लिए।

उत्तर 4.
रंग दार गुलाबी सेब देखकर प्रेमचंद जी का जी ललचा उठा।

उत्तर 5.
मकान बनाने का तरीका जानने के लिए

उत्तर 6.
देश को तुम पर गर्व है।

II.
उत्तर 7.
स्तम्भ ‘क’ के वाक्यांशों के साथ स्तम्भ ‘ख’ के सही वाक्यांशों को जोड़कर लिखिए: 4 x 1 = 4
अ. IV. परोपकारी
आ. VI. सादगी में बीता
इ. I. आदिवासी
ई. II. आंतरिक शुद्धि

III. प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए: 4 x 1 = 4
उत्तर 8.
ज्ञान।

उत्तर 9.
वरदान

उत्तर 10.
व्यंग्य रचना

उत्तर 11.
रोबोदीप

IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिएः 11 x 2 = 22

उत्तर 12.
पाठकों को खरीदारी करते वक्त सचेत रहना चाहिए और सावधानी बरतने की और न बरतने से धोखा देने की संभावना होने के बारे में चेतावनी देते है।

उत्तर 13.
एक बार कलाम जी के नमाज की प्रासंगिकता के बारे पूछ्ने पर उनके पिता जैनुलाबदीन ने कहा था-‘जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रम्हांड का एक हिस्सा बन जाते हो; जिसमे दौलत, आयु,जाति या धर्म-पंथ का कोई भेदभाव नही होता।

उत्तर 14.
व्यापार में इंटरनेट के द्वारा घर में बैठे-बैठे खरीदारी कर सकते है, कोई भी बिल भर सकते है, इससे दूकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। बैकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है।।

उत्तर 15.
रोबोनिल ने रोबोजीत को किस प्रकार उनका मालिक सक्सेना गरीब नौकर साधोराम को उसे काम से निकालकर अन्याय किया है, उसे रोबोटिक्स कार्पोरेशन’ वाले न्याय दिला सकते उसे समझाने की कोशिश की।

उत्तर 16.
महिला की साहस गाथा’ से यह सीख मिलती है कि साहस गुण, दृढ़ निश्चय, परिश्रम, मुसीबत को सामना करने वाले गुण के रहने से नारी भी पुरुष से कम नहीं होती, जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मेहनत का फल अच्छा होता

उत्तर 17.
मिटटी से गाँव के गड्डो को भरा, गाँव के कूढे को डालने के लिए निश्चित जगह बनाकर लोगों को उसी में कूड़ा डालने के लिए कहा। पेड़-पौधे लगाकर गाँव को हरा-भरा बनाया।

उत्तर 18.
मात्र भूमि के हरे-भरे सुहाने खेत प्रकृति की शोभा बढाते है। यहाँ फल-फूलों से भरे वन-उपवन है। इस धरती में खनिजों की अपार सम्पदा है।

उत्तर 19.
समय बहुत महत्व पूर्ण है। खोया हुआ समय कभी वापस पा नही सकते। इसलिए आलस्य को त्यागकर समय को व्यर्थ किए बिना अपना काम उसी समय पूरा करना चाहिए।

उत्तर 20.
बलराम कृष्ण को चिढाता है कि वह यशोदा माँ ने उसे जन्म नहीं लिया है, बल्कि उसे मोल लिया है। और सभी ग्वाल मित्र को सिखाकर सब मिलकर उसके माँ-बाप गोरे है, लेकिन वह क्यों गोरा है ऐसे चिढ़ाते हैं।

उत्तर 21.
शनि ग्रह को ‘शनैचर’ कहते है क्योंकि शनी आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलने के कारण उसे शनैचर कहते है। अथवा शनी का बड़ा ग्रह टाइटन सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिल्चस्प ग्रह है। यह चंद्र से काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। टाईटन की सतह पर अंतरिक्षयान को उतारा जा सकता है।

उत्तर 22.
झूठ बोलने वालों की हालत बहुत बुरा होता है। पोल खुलने पर मुह काला होता है, अपमान सहना पड़ता है। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। वह सदा दुखी रहता है।
अथवा अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। इससे आपका भी हित होगा और देश का कल्याण भी होगा।

V. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन-चार वाक्यों में लिखिएः 4 x 3 = 12
उत्तर 23.
गिल्लू डलिए को स्वयं हिलाकर झूलता था और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखने और समझने की कोशिश में रहता
था। परन्तु उसकी समझदारी और कार्य-कलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए।
तेजी से परदे पर चढ़ जाता और उतरता था। भूख लगने पर चिक-चिक की आवाज करता था।

उत्तर 24.
बसंत ईमानदार लड़का है- इस बात का प्रमाण यह है कि जब राजकिशोर बिना कुछ करीदे मुफ्त में दो पैसे देने लगता। है तो वह भीख न लेने की बात कहकर राजकिशोर को छलनी बेचता है जब उसके पास एक रुपये का छुट्टा न होता है। तो रुपये भुना लाने के लिए जाता है और रास्ते में दुर्घटना होकर चल न पाने पर भी अपने भाई प्रताप को भुने हुए पैसे लौटाने के राजकिशोर के घर भेजता है।

उत्तर 25.
जो मनुष्य स्वयं को पहचानता है, मानव-मानव के बीच जब स्नेह भावना होता है, आपसी रिश्ता बनाता है वही मानव का सही परिचय है।।

उत्तर 26.
इस दोहे में तुलसीदास कहते है- दया धर्म का मूल है और पाप अभिमान का मूल है। इसलिए तुलसीदास कहते है कि जब तक शरीर में प्राण है, तब तक मानव को अपना अभिमान छोडकर दयालू बने रहना चाहिए।

VI. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन-चार वाक्यों में लिखिएः 4 x 2 = 8

उत्तर 27.
बसवण्ण, अक्कमहादेवी, अल्लमप्रभु, सर्वज्ञ आदि संत कवियों के वचन, प्रेम, दया और धर्म की सीखदेती है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति और सदाचार के गीत गाए है। पंप, रन्न, पोन्न, कुमारव्यास, हरिहर आदि महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध किया है। आधुनिक काल के आठ दिग्ज साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर कन्नड़ भाषा का गौरव बढ़ाया है। कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकलु के मंदिरों में उत्क्रुष्ट शिल्पकला देखी जा सकती है। बेलूरू, हलेबीडू, सोमनाथपुर मंदिर की पत्थर की मूर्तियाँ बड़ी सजीव लगती है। ये हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की याद दिलाते है। श्रवणबेलगोल की एक शिला प्रतिमा सुंदर शिल्प का उदाहरण है।।

उत्तर 28.
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।।
क्या कमी रह गयी, देखो और सुधार करो।।
जब तक न सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम।।
संघर्ष का मैदान छोडकर, मत भागो तुम।।
अथवा
मुखिया मुख सो चाहिए,कहा-पान को एक।।
पालै पोसै सकल अंग तुलसी सहित विवेक॥

खण्ड ‘‘ख’
(व्याकरण)

VII. निम्नलिखित प्रश्नों के चार-चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एकमात्र सही उत्तर है। सही उत्तर चुनकर लिखिए – 1 x 8 = 8
उत्तर 29.
(B) कपड़े

उत्तर 30.
(C) औरत

उत्तर 31.
(A) बुराई

उत्तर 32.
(B) मतैक्य

उत्तर 33.
(C) लिखाना

उत्तर 34.
(D) दिन-रात

उत्तर 35.
(C) विस्मयादिबोधक

उत्तर 36.
(C) पर

खण्ड “ग”
(रचना – अपठित गद्यांश, अनुवाद, पत्रलेखन और निबंध)

VIII. निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए: 1 x 4 = 4
उत्तर 37.
धनी आदमी अधिक धन कमाने के प्रयास में लोभी बन जाता है।

उत्तर 38.
भूखा पेट भर खाना मिलने पर खुश हो जाता है।।

उत्तर 39.
लोभी की दुराशाएँ बढ़ती ही जाती है। इसलिए वह हमेशा ही अतृप्त रहता है।

उत्तर 40.
मनुष्य को लोभ छोडकर, जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए

IX. निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड या अंग्रेज़ी में कीजिए: 1 x 4 = 4
उत्तर 41.
ಬಿಚ್ಚೆಂದ್ರೀಯವರ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು.
Bhichendree was born in a ordinary family,

उत्तर 42.
ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
I will not accept begging.

उत्तर 43,
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ.
Raameshwaram is a famous pilgrimage.

उत्तर 44.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ.
In India Karnataka is a progressive state.

X.
उत्तर 45.
कोई कारण बताकर, तीन की छुटटी की मंजूरी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिएः 4 x 1 = 4
उत्तर: औपचारिक पत्र:
प्रेषक का पता तथा दिनांक:
पत्र पाने वाले का पता:
विषय व संबोधन:
पत्र का कलेवरः समाप्ति
अथवा
अपनी पढाई के बारे में बताते हुए पिताजी के नाम पत्र लिखिए।
उत्तर:
अनौपचारिक पत्र:
प्रेषक का पता तथा दिनांक:
संबोधन और अभिवादनः
पत्र का कलेवरः
समाप्ति पाने वाले का पताः

XI. दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 15-20 वाक्यों में एक निबंध लिखिए। 1 x 4 = 4
उत्तर 46.
(क) ग्राम सुधार
उत्तरः
* प्रस्तावना
* प्राकृतिक परिवेश
* विशेषताएं
* उपसंहार

ख) इंटरनेट का महत्त्व
उत्तरः
अर्थ/ व्याख्या: आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट अनगिनत कन्प्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। उपयोग/सुविधाएँ: यह आधुनिक जीवंशैली का अंग बन गया है। इसके बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाता है।

विशेषताएं: इसके द्वारा पल भर में, बिना खर्च किए कोई भी विचार, चित्र, वीडियो दुनिया के किसी भी कोने में भेजे जा सकते है। हमारे प्रियजन दुनिया के किसी कोने में हो उनसे जब चाहे बात कर सकते है। व्यापार में इंटरनेट के द्वारा घर में बैठे-बैठे खरीदारी कर सकते है, कोई भी बिल भर सकते है, दूकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। बैकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। वर्चुयल मीटिंग रूम (काल्पनिक सभागार) में एक जगह बैठकर दुनिया के 8-10 प्रतिनिधि एक साथ बातें कर सकते है। देश-विदेश के लोगों के बारे, समाज के बारे जान सकते है, आसानी से कई भी जाकर रहने का। हिम्मत लोगों में आ रहा है।

उपसंहार: इंटरनेट आज के जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है।

ग) कर्नाटक का वैभव
उत्तरः

 • प्रस्तावना
 • प्राकृतिक परिवेश
 • विशेषताएं
 • उपसंहार

Karnataka SSLC Hindi Model Question Papers

Karnataka Board SSLC Hindi Question Paper March 2018

Karnataka Board SSLC Hindi Question Paper March 2018

Total Time: 3.00 Hrs.
Maximum Marks: 80

खण्ड “क”
(गद्य, पद्य और पूरक वाचन)

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिएः 6 x 1 = 6
प्रश्न 1.
सिंगफ़ आदिवासी कहां रहते थे ?

प्रश्न 2.
समय की पहचान’ कविता के कवि ने किस पर विश्वास करने को कहा?

प्रश्न 3.
इंटरनेट बैंकिंग से क्या लाभ है?

प्रश्न 4.
कलाम और जलालुद्दीन किस विषय पर बात करते थे?

प्रश्न 5.
पवन का ताप किसके हुक्म पर उतरता चढ़ता है?

प्रश्न 6.
परसाई जी को किस सम्मलेन में बुलाया गया?

II.
प्रश्न 7.
स्तम्भ ‘क’ के वाक्यांशों के साथ स्तम्भ ‘ख’ के सही वाक्यांशों को जोड़कर लिखिए : 4 x 1 = 4
Karnataka Board SSLC Hindi Question Paper March 2018 1

III. प्रथम दो शब्दों के अनुरूप तीसरे शब्द संबंधित शब्द लिखिए : 4 x 1 = 4
प्रश्न 8.
मेरा बचपन : आत्म कथा :: ईमानदारों के सम्मलेन में : ………………………….

प्रश्न 9.
महादेवी वर्मा : प्राणी दया की प्रेरणा :: पंडित राजकिशोर, : ………………………….

प्रश्न 10.
तेनजिंग नोर्गे : एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पुरुष :: जुके ताबी : ………………………….

प्रश्न 11.
पाप का मूल : अभिमान :: धर्म का मूल : ………………………….

IV निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए: 11 x 2 = 22

प्रश्न 12.
कश्मीरी सेब’ पाठ से आपको क्या सीख मिलती है?

प्रश्न 13.
कलाम जी का बचपन बडी निश्चिंतता और सादगी में कैसे बीता ?

प्रश्न 14.
सोशल नेटवर्किंग साइट्स को समाज पर क्या प्रभाव पड रहा है ?

प्रश्न 15.
बिछेन्द्री पाल का बचपन कैसे बीता?

प्रश्न 16.
‘बाल-शक्ति टोली ने गाँव की सफाई के लिए क्या-क्या काम किया?

प्रश्न 17.
दिनाकर जी ने आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कैसे किया है ?

प्रश्न 18.
समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए?

प्रश्न 19.
कृष्ण के क्रोध को यशोदा कैसे शांत करती है?

प्रश्न 20.
रोबोनिलक्या-क्या काम करता था?

प्रश्न 21.
शनि ग्रह का वायुमंडल किन गैसों से बना है?
अथवा
सौर मंडल में शनि ग्रह का क्या स्थान है?

प्रश्न 22.
झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है?
अथवा
मीना मैडम ने बच्चों को क्या संदेश दिया ? 4 x 3 = 12

V. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन या चार वाक्यों में लिखिएः

प्रश्न 23.
लेखिका के गैर हाजरी में गिल्ल ने दिन कैसे बिताए? स्पष्ट किजिए

प्रश्न 24.
बसंत की इमानदारी का परिचय सोदाहरण दीजिए?

प्रश्न 25.
‘मातृभूमि’ कविता में प्राकृति सौन्दर्य कैसे वर्णित है?

प्रश्न 26.
निम्न लिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएः
तुलसी साथी विपत्ती के, विद्या विनय विवेक।
साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक।

VI. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर पाँच या छः वाक्यों में लिखिए: 2 x 4 = 8

प्रश्न 27.
कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए।
अथवा
कन्नड़ भाषा एवं संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देने के बारे में लिखिए।
प्रश्न 28.
निम्नलिखित पद्य को पूर्ण कीजिए :
असफलता ………………………………..
……………………………….
……………………………….
……………………………….. भागो तुम।
अथवा
मुखिया ……………………………………।
………………………………………विवेक॥

खण्ड “ख”
(व्याकरण)

VII. निम्नलिखित प्रश्नों के चार-चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एकमात्र सही उत्तर है । सही उत्तर चुनकर लिखिए : 1 x 8 = 8
प्रश्न 29.
नीति’ शब्द का अन्य वचन है।
(A) नीतियाँ
(B) कवि
(C) क्वीय्त्री
(D) कवियित्री

प्रश्न 30.
अमीर का विलोम शब्द है|
(A) धनिक
(B) श्रमिक
(C) गरीब
(D) समृद्

प्रश्न 31.
निम्न में से पुल्लिंग शब्द है
(A)मोरनी
(B) गाय
(C) हाथी
(D) भैंस

प्रश्न 32.
‘परमौषध’ शब्द में संधि
(A) दीर्घ
(B) वृद्दि
(C) गुण
(D) यण

प्रश्न 33.
गाड़ी आने …………………….. देर है। इस वाक्य में उपयुक्त कारक होगा|
(A) का :
(B) के
(C) से
(D) में

प्रश्न 34.
क्या तुम थक गई हो’ ?- इस वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह है
(A) प्रश्नवाचक
(B) अल्प विराम
(C) विस्मायाधि बोधक
(D) पूर्ण विराम

प्रश्न 35.
निम्न में द्वंद्व समास’ का उदाहरण है|
(A)दशानन
(B) रात-दिन
(C) पंचवटी
(D) राजवंश

प्रश्न 36.
दिए गए शब्दों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द है|
(A) ठहरो
(B) चढना
(C) घबराहट
(D) सिखाना

खण्ड “ग”
(रचना – अपठित गद्यांश, अनुवाद, पत्रलेखन और निबंध)

VIII. निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 1 x 4 = 4
प्रायः अधिकांश लोग दूसरों के जीवन का अनुसरण करते हैं, इसी में उनको सुख मिलाता है। अपनी ताकत को न पहचानकर दूसरों के पीछे निरुद्देश्य चलना केवल अंधानुकरण है। सड़क के किनारे पड़े सूखे पत्ते कमजोर और निर्जीव होने पर भी स्वयं को सबके सामान गतिशील समझते हैं। दूसरों के बल पर जीने वाले, दूसरों के बल नीती की नक़ल करने वाले कभी प्रगति के लिए मनुष्य को समय के साथ निज-बल से आगे बढ़ना चाहिए निज-बल ही सर्वोपरि है, जो मनुष्य को जीवन की ऊंचाइयों तक पहुँचता है ।

प्रश्न 37.
दूसरों को प्रायः सुख कैसे मिलाता है ?

प्रश्न 38.
अंधानुकरण से क्या तात्पर्य है ?

प्रश्न 39.
सड़क के किनारे पड़े पत्ते कैसे है?

प्रश्न 40.
मनुष्य जीवन में ऊंचाइयों तक कैसे पहुँच सकता हैं?

IX. निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड या अंग्रेज़ी में कीजिए :
प्रश्न 41.
एक सेब भी खाने लायक नही था।

प्रश्न 42.
स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ।

प्रश्न 43.
कर्नाटक में चंदन का पेड़ विपुल मात्रा में है।

प्रश्न 44.
तालाब में एक मछली तैर रही थी।

X.
प्रश्न 45.
अपने भाई की शादी का कारण देते हुए प्रधान्यापक के नाम एक छुटटी पत्र लिखिए।
अथवा
शैक्षिक प्रवास के लिए पिता से 2000 रूपए माँगते हुए उन्हें एक पत्र लिखिए 1 x 4 = 4

XI.
प्रश्न 46.
दिए गए संकेत बिन्दुओं के आधार पर 15-20 वाक्यों में किसी एक निबंध लिखिए :
(क) जनसंख्या वृद्दी की समस्या

 • अर्थ
 • कारण और परिणाम
 • नियंत्रण के उपाय
 • उपसंहार

(ख) मेरा कर्नाटक महान

 • विषय प्रवेश
 • प्राकृतिक स्वरुप
 • विशेषता
 • उपसंहार

(ग) इंटरनेट से लाभ

 • अर्थ
 • उपयोग
 • वर्तमान आवश्यकता
 • उपसंहार

उत्तर

खण्ड “क”
(गद्य, पद्य और पूरक वाचन)

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए: 6 x 1 = 6
उत्तर 1.
पूर्वोत्तर भारत के निवासी थे।

उत्तर 2.
अपने आप पर /आत्मा पर विश्वास करने को कहा है।

उत्तर 3.
दुनिया के किसी भी जगह चाहे जितनी रकम भेजी जा सकती है, खरीदारी कर सकते है, बिलों को भर सकते है।

उत्तर 4.
आध्यात्मिक विषय पर बात करते थे।

उत्तर 5.
मानव के हुक्म पर उतरता चढ़ता है।

उत्तर 6.
ईमानदारों के सम्मलेन में उन्हें प्रेरणा देने के लिए।

II.
उत्तर 7.
स्तम्भ ‘क’ के वाक्यांशों के साथ स्तम्भ ‘ख’ के सही वाक्यांशों को जोड़कर लिखिए : 4 x 1 = 4
अ. iv. रंगदार, गुलाबी
आ. vii. मछ्ली की पीठ जैसी
इ. vi. बुद्दिमान रोबोट
ई. i. चुगलखोर

III. प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए : 4 x 1 = 4
उत्तर 8.
व्यंग्य रचना।

उत्तर 9.
मानवीयता की प्रेरणा

उत्तर 10.
एवारेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला

उत्तर 11.
दया

IV निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए: 11 x 2 = 22

उत्तर 12.
सामान खरीदते समय सावधानी होनी चाहिए। ध्यान न देना धोखा देने का कारण बन सकता है।

उत्तर 13.
कलाम के पिता सरल व्यक्ति थे, ऐशो आराम की चीजों से दूर रहने वाले आडंबर हीन व्यक्ति थे, घर में आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में थी।

उत्तर 14.
देश-विदेश के लोगों के बारे, समाज के बारे जान सकते है, आसानी से कई भी जाकर रहने का हिम्मत लोगों में आ रहा

उत्तर 15.
बचपन में बिछेन्द्री को रोज 5 की.मि. पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था । वे कठोर परिश्रम करती थी। सिलाई का काम सीखकर पैसे जुटाकर अपने पढ़ाई का खर्च जुटाई।

उत्तर 16.
मिट्टी से गाँव के गड्डों को भरा, गाँव के कूड़े को डालने के लिए निश्चित जगह बनाकर लोगों को उसी में कूड़ा डालने |’ के लिए कहा। पेड़-पौधे लगाकर गाँव को हरा-भरा बनाया ।

उत्तर 17.
आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पा ली है। वह जल, विद्युत्, भाप, वायु पर अपना नियंत्रण पा लिया है। वह नदी, पहाड़, समुद्र सबको लांघ सकता है।

उत्तर 18.
समय बहुत महत्वपूर्ण है। खोया हुआ समय कभी वापस पा नही सकते। इसलिए आलस्य को त्यागकर समय को व्यर्थ| किए बिना अपना काम उसी समय पूरा करना चाहिए।

उत्तर 19.
यशोदा कृष्ण से कहती है- बलराम तो जन्म से धूर्त है, चुगलकोर है। वह गायों की कसम खाकर कहती कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तू मेरा ही पुत्र है।

उत्तर 20.
रोबोनिल सुबह का नाश्ता कराता, मेहमानों का स्वागत में द्वार खोलता, घर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाता, उनके होमवर्क करने में मदद और सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के साथ उनके घर पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी करता था।

उत्तर 21.
हैड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से बना है।
अथवा
सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनी ग्रह की कक्षा। शनी सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है।

उत्तर 22.
झूठ बोलने से अपमानित होना पड़ता है। व्यक्ति के विकास के मार्ग में बाधक होता है। व्यक्तित्व कुंठित होता है। लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाता है। उन्नति के द्वार बंद हो जाता है।
अथवा मीना मैडम ने बच्चों से कहा आज से नहीं, अभी से आप कर्तव्यों का पालन शुरू कीजिए। इससे आपका हित होगा ही,
देश का कल्याण भी होगा

V. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन या चार वाक्यों में लिखिएः 4 x 3 = 12

उत्तर 23.
गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था। लेखिका के कमरे का दरवाजा खुलते ही वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता फिर किसी दूसरे को देखकर उदास होकर वापस घोंसले में जा बैठता।

उत्तर 24.
बसंत गरीब था क़िन्तु स्वाभिमानी लड़का था। पंडित राजकिशोर को झूलनी बेचकर उनका नोट भुनाने गया। वह मोटर से दुर्घटना से ग्रस्त होकर बेहोश हो गया। होश आते ही अपने भाई को पैसे लौटाने के लिए पंडित राजकिशोर के घर भेजा । इस घटना से बसंत की ईमानदारी गुण का पता लगता है।

उत्तर 25.
मात्रू भूमि के हरे-भरे सुहाने खेत प्रकृति की शोभा बढाते है। यहाँ फल-फूलों से भरे वन-उपवन है । इस धरती में खनिजों की अपार सम्पदा है।

उत्तर 26.
मनुष्य के विपत्ती के समय में विद्या, विनय और विवेक ही उसके काम आते है। राम पर भरोसा करने वाला साहसी, सुकृतवान और सत्यव्रती बनाता है।

उत्तर 27.
कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकलु के मंदिरों में उत्कृष्ठ शिल्पकला देखी जा सकती है। बेलूरू, हलेबीडू, सोमनाथपुर मंदिर की पत्थर की मूर्तियाँ बड़ी सजीव लगती है। ये हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की याद दिलाते है। श्रवणबेलगोल की एक शिला प्रतिमा सुंदर शिल्प का उदाहरण है।
अथवा
बसवण्ण, अक्कमहादेवी, अल्लमप्रभु, सर्वज्ञ आदि संत कवियों के वचन, प्रेम, दया और धर्म की सीख देती है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीती और सदाचार के गीत गाए है। पंप, रन्न, पोन्न, कुमारव्यास, हरिहर, आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्द किया है। आधुनिक काल के आठ दिग्ग्ज साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर कन्नड़ भाषा, संस्कृति और कर्नाटक के गौरव को बढ़ाया है।

VI. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर पाँच या छः वाक्यों में लिखिए: 2 x 4 = 8

उत्तर 28.
निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए :
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।।
क्या कमी रह गयी, देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम।।
संघर्ष का मैदान छोडकर, मत भागो तुम।।
अथवा मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान को एक।।
पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।

खण्ड ‘‘ख’’
(व्याकरण)

VII. निम्नलिखित प्रश्नों के चार-चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एकमात्र सही उत्तर है । सही उत्तर चुनकर लिखिए : 1 x 8 = 8
उत्तर 29.
A) नीतियाँ

उत्तर 30.
C) गरीब

उत्तर 31.
C) हाथी

उत्तर 32.
B) वृद्धि

उत्तर 33.
D) में

उत्तर 34.
A) प्रश्नवाचक

उत्तर 35.
B) रात-दिन

उत्तर 36.
D) सिखाना खण्ड “ग” (रचना – अपठित गद्यांश, अनुवाद, पत्रलेखन और निबंध)

VIII. निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 1 x 4 = 4
उत्तर 37.
दूसरों के जीवन का अनुसरण करने में सुख मिलता है।

उत्तर 38.
अपने ताकत को न पहचानकर दूसरों के पीछे निरुद्देश्य चलना अन्धानुसरण होता है।

उत्तर 39.
कमजोर और निर्जीव थे।।

उत्तर 40.
निज-बल से

IX. निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड या अंग्रेज़ी में कीजिए : 1 x 4 = 4
उत्तर 41.
ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

उत्तर 42.
ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು.

उत्तर 43.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

उत्तर 44.
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನು ಈಜುತ್ತಿತ್ತು.

X.
उत्तर 45.
अपने भाई की शादी का कारण देते हुए प्रधान्द्यापक के नाम एक छुटटी पत्र लिखिए। 1 x 4 = 4
अथवा
शैक्षिक प्रवास के लिए पिता से 2000 रूपए माँगते हुए उन्हें एक पत्र लिखिए।

औपचारिक पत्र :
प्रेषक का पता तथा दिनांक :
पत्र पाने वाले का पता :
विषय व संबोधन:
पत्र का कलेवर:
समाप्ति :
अथवा औपचारिक पत्र :
प्रेषक का पता तथा दिनांक :
संबोधन और अभिवादन
पत्र का कलेवरः
समाप्ति पानेवाले का पता

XI.
उत्तर 46.
निबंध लिखिए : 1 x 4 = 4
क) जनसंख्या वृद्धी की समस्या
उत्तरः
भूमिका : भारत की बढ़ती जनसंख्या काफी गंभीर समस्या है। इसके कारण विकास भी इसके सामान बढ़ना है। लेकिन यह आसान नहीं है। इससे उद्भव होने वाली समस्याओं में मुख्य है रोटी, कपडा, और मकान की है। इन सब के लिए उद्योग आयोजना करना भी सरकार के लिए मुश्किल हो गया है।
क्षेत्र फल की दृष्टी से विश्व का सात वाँ देश है लेकिन जनसंख्या की दृष्टी से दुसरे स्थान पर है। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है। 2020 तक कई गुना ज्यादा होगी।

कारण : विज्ञान की क्षेत्र में प्रगति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में सुधार के कारण शिशुओं की मौत के दर कम होना, जीवित अवधि बढ़ना।  गाँवों में परिवार नियोजन पर अधिक ध्यान न देना। अशिक्षा भी एक कारण है। अन्धविश्वास, रूढीवादिता, आदि, परिवार नियोजन के लिए सरकार द्वारा लिया गया योजना का असफल होना आदि। परिणामतः प्रगती कुंठित होना। आवश्यकता बढ़ना, बेरोजगारी, इसके कारण अपराध बढ़ना ,मूल आवश्यकताओं की कमी, बीमारियाँ फैलाना, महंगाई बढ़ना, आदि,

उपसंहार :
देश के विकास में जनसंख्या की वृद्दी एक भुत ही बड़ी बाधा है। यातायात, शिक्षा,रोजगार आदि क्षेत्रों में सिरदर्द बन गई है। इसका एक ही उपाय है देश का प्रत्येक नागारीक इसका हल करने में के भागीदार हो। तो इस समस्य को हल कर सकते है।

ख) मेरा कर्नाटक महान।

 • विषय प्रवेश|
 • प्राकृतिक स्वरुप
 • विशेषता
 • उपसंहार

ग) इंटरनेट से लाभ

 • अर्थ
 • उपयोग
 • वर्तमान आवश्यकता
 • उपसंहार

Karnataka SSLC Hindi Model Question Papers

Karnataka SSLC Hindi Model Question Paper 5

Karnataka SSLC Hindi Model Question Paper 5

Karnataka SSLC Hindi Model Question Paper 5

Total Time: 3.00 Hrs.
Maximum Marks: 80

खण्ड “क”
(गद्य, पद्य और पूरक वाचन)

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए: 4 x 1 = 4
प्रश्न 1.
लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी?

प्रश्न 2.
माता यशोदा कृष्ण पर क्यों मोहित हो रही है?

प्रश्न 3.
डॉ. कंबारजी को लोक साहित्य रचना में रुचि कैसे उत्पन्न हुई?

प्रश्न 4.
इंटरनेट क्रांति पाठ के अनुसार हम लोग किसकी ओर सचेत रहना चाहिए।

प्रश्न 5.
आज की दुनिया कैसी है?

प्रश्न 6.
सिलिकॉन सिटी नाम से प्रख्यात नगर कौन-सा है ?

II.
प्रश्न 7.
स्तम्भ ‘क’ के वाक्यांशों के साथ स्तम्भ ‘ख’ के सही वाक्यांशों को जोड़कर लिखिए: 4 x 1 = 4
Karnataka SSLC Hindi Model Question Paper 5

III. प्रथम दो शब्दों के अनुरूप तीसरे शब्द संबंधित शब्द लिखिएः
प्रश्न 8.
देश प्रेम की झलक : मातृभूमि :: ईमानदारों के सम्मेलन में : …………………..

प्रश्न 9.
आई.टी : इनफारमेशन टेक्नालजी :: आई.टी. ई.एस. : …………………….

प्रश्न 10.
श्री रामायण दर्शनम् : कुवेंपु :: डॉ. चंद्रशेखर कंबार : …………………

प्रश्न 11.
तुलसीदास : रामभक्त कवि :: सूरदास : ………………………

IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए:
प्रश्न 12.
मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है ?

प्रश्न 13.
लेखिका ने गिल्लू को क्या-क्या सिखाया?

प्रश्न 14.
मानव का सही परिचय ‘अभिनव मनुष्य’ कविता के आधार पर लिखिए।

प्रश्न 15.
व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है?

प्रश्न 16.
कृष्ण को दाऊ क्या कहकर चिढ़ा रहे हैं ?

प्रश्न 17.
शनि ग्रह के बारे में लिखिए।

प्रश्न 18.
मुख किसका पालन पोषण करता है?

प्रश्न 19.
छलनी से क्या-क्या कर सकते हैं ?

प्रश्न 20.
डॉ. कंबारजी को प्राप्त किन्ही चार पुरस्कारों के नाम लिखिए।

प्रश्न 21.
ईमानदारों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि की बेईमानी कैसे व्यक्त हुई है?
अथवा
सत्य क्या होता है? उसका रूप कैसे होता है?

प्रश्न 22.
बिच्छेन्द्री ने पर्वतारोहण के लिए किन-किन चीज़ों का उपयोग किया है?
अथवा
अन्वर ने मीना मैडम से क्या कहा?

V. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर. तीन या चार वाक्यों में लिखिए: 4 x 3 = 12
प्रश्न 23.
बसंत के पैर देखकर डॉ. ने क्या कहा?

प्रश्न 24.
लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 25.
महात्मा गाँधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है?

प्रश्न 26.
बिच्छेन्द्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की?

VI. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर पाँच या छः वाक्यों में लिखिएः . 2 x 4 = 8
प्रश्न 27.
गिल्लू के क्रिया कलाप के बारे में लिखिए।
अथवा
राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए।

प्रश्न 28.
निम्नलिखित पद्य को पूर्ण कीजिए :
हरे भरे है खेत …………………………….
……………………………………….
……………………………………….
मातृभूमि शत-शत बार प्रणाम।
अथवा
सुनहू कान्ह ………………………………….

……………..गोधन की सौ हौ माती तू पूत।

खण्ड “ख”
(व्याकरण)

VII. निम्नलिखित प्रश्नों के चार-चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एकमात्र सही उत्तर है। सही उत्तर चुनकर लिखिए: 8 x 1 = 8
प्रश्न 29.
भिखारी शब्द का अन्य लिंग रूप है
(A) भिखारीन
(B) भिखारिन
(C) भिखारिनी
(D) भिखरानी।

प्रश्न 30.
आयु शब्द का समानार्थक रूप है
(A) अयात
(B) हवा
(C) उम्र
(D) छात्र

प्रश्न 31.
परमौज शब्द का संधि ………………………… है
(A) गुण संधि
(B) दीर्घ संधि
(C) व्यंजन संधि
(D) वृद्धि संधि

प्रश्न 32.
कौआ शब्द का बहुवचन रूप ……………………………… है।
(A) कौआ
(B) कौवे
(C) कौए
(D) कौवा

प्रश्न 33.
कारक के ……………………………. प्रकार है।
(A) आढ़
(B) नौ
(C) दस
(D) पाँच

प्रश्न 34.
रोजगार शब्द का विलोम रूप
(A) रोजगारी
(B) बेरोज़गार।
(C) गार रोज
(D) बेरोज

प्रश्न 35.
‘कमर कसना’ मुहावरे का अर्थ ……………………….
(A) भाग जाना
(B) सफल होना
(C) तैयार होना
(D) क्रोधित होना

प्रश्न 36.
नील कंठ शब्द में यह समास है ………………………….
(A) कर्मधारय
(B) अव्ययीभाव
(C) तत् पुरुष
(D) बहुव्रीही

खण्ड “ग”
(रचना – अपठित गद्यांश, अनुवाद, पत्रलेखन और निबंध)

VII. निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 4 x 1 = 4
डॉ. विक्रम साराभाई भारत के महान वैज्ञानिकों में एक है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। विक्रम के पिता प्रतिष्ठित उद्योगपति अंबालाल और माता सरला देवी थी। विक्रम साराभाई बाल्यकाल से ही प्रतिभावान थे। विक्रम के प्रिय विषय गणित और विज्ञान थे। उनकी भौतिक शास्त्र में विशेष अभिरुचि थी। बीस वर्ष की उम्र में लंदन के केंब्रीज विश्वविद्यालय से भौतिकी से त्रिपोस परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी विश्वविद्यालय में कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके 1947 में पी.एच.डी की उपाधि अर्जित की। उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1971 में हुई।

प्रश्न 37.
भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे?

प्रश्न 38.
उनका जन्म कब और कहाँ हुआ ?

प्रश्न 39.
उनके माता-पिता कौन थे?

प्रश्न 40.
उनकी मृत्यु कब हुई ?

IX. निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड या अंग्रेज़ी में कीजिए: 4 x 1 = 4
प्रश्न 41.
कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है।

प्रश्न 42.
स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ।

प्रश्न 43.
वचनकार बसवन्न क्रांतिकारी समाज सुधारक थे।

प्रश्न 44.
शनि एक सुंदर ग्रह है।

X.
प्रश्न 45.
जन्म दिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए।
अथवा
प्रमाण पत्र माँगते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए।

XI. किसी एक पर निबंध लिखिए : 1 x 4 = 4
प्रश्न 46.
1. पर्यटन का महत्व
2. मेरे प्रिय साहित्यकार।
3. आदर्श विद्यार्थी

उत्तर

खण्ड “क’
(गद्य, पद्य और पूरक वाचन)

I.
उत्तर 1.
लेखक की चप्पलें ईमानदार डेलिगेट ने पहनी थी।

उत्तर 2.
श्रीकृष्ण के भोलेपन और उसकी बातों से माता यशोदा मोहित होती है।

उत्तर 3.
डॉ. कंबारजी को सामान्य जनता के जीवन में अधिक दिलचस्पी रही। इससे लोक साहित्य रचना में रुचि उत्पन्न हुई।

उत्तर 4.
हम लोगों को इंटरनेट की उपयोग की ओर सचेत रहना चाहिए।

उत्तर 5.
आज की दुनिया नवीन और विचित्र है।

उत्तर 6.
सिलिकान सिटी नाम से प्रख्यात नगर बेंगलूर है।

II.
उत्तर 7.
1.अभिनव मनुष्य
2. प्रकृति पर विजय पायी है।
3. वचनाकार
4. गिल्लू

III.
उत्तर 8.
व्यंग्य रचना

उत्तर 9.
इनफारमेशन टेक्नोलजी एनेबल्ड सर्विसेस

उत्तर 10.
समग्र साहित्य

उत्तर 11.
कृष्ण भक्त कवि

IV.
उत्तर 12.
माँ के एक हाथ में न्याय-पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप लेकर जगत का रूप बदलने के लिए प्रेरणा दे रही है। आज माँ के साथ करोड़ों लोग है। भारत के सारे नगर तथा गाँव में जय हिन्द का नारा पूँज रहा है।

उत्तर 13.
लेखिका महादेवी वर्माजी गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया। थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना भी सिखाया। खेलना और सोना भी सिखाया।

उत्तर 14.
मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। किंतु विडंबना यह है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना अपने भाइचारों को नहीं समझा।।

उत्तर 15.
इंटरनेट द्वारा घर से ही खरीदारी की जा सकती है। किसी भी बिल को भरा जा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है।

उत्तर 16.
यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, तुम्हें खरीदा गया है। तुम काले हो यशोदा और गोरे हैं। अन्य बालकों के साथ मिलकर
चुटकी बजाकर चिढ़ाता है। हमेशा कृष्ण को ही बलराम चिढ़ाता है।

उत्तर 17.
सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि है। शनि सूर्य का पुत्र है। शनैःचर का अर्थ है धीमी गति से चलनेवाला। अत्यंत ठंडा ग्रह है। इसके वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। करीब तीस वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है।

उत्तर 18.
मुखिया मुँह के समान होना चाहिए। खाने-पीने का काम मुह अकेला करता है। लेकिन वह जो खाता-पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। मुखिया को भी ऐसा ही विवेकवान होना चाहिए।

उत्तर 19.
छलनी से दूध छान सकते हैं। चाय छान सकते हैं। कई पदार्थों को भी छलनी से छान सकते हैं। बसंत ने राजकिशोर से छलनी लेने के लिए आग्रह करता है। इसका दाम दो आना है।

उत्तर 20.
कंबारजी को कर्नाटक राज्योत्सव तथा कर्नाटक नाटक अकाडमी का पुरस्कार, पंप प्रशस्ति, मास्ती प्रशस्ती, कबीर सम्मान, पद्यश्री, भारत सरकार द्वारा संगीत अकाडमी फेलोशिप तथा 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उत्तर 21.
लेखक दूसरे दर्जे में सफर करके पहले दर्जे का किराया लेना चाहते थे। और जलसा खतम होने के बाद लेखक की नयी चप्पलें गायब थी। तो उन्होंने दूसरों की चप्पलें पहन ली। इन बातों से उनकी बेईमानी व्यक्त होती है।
अथवा
सत्य भोला-भाला होता है। अपनी आँखों से जो देखा बिना नमक मिर्च लगाये बोल दिया जाता है। यह सत्य का रूप है। ज्ञान और आँख का प्रतिबिंब है। आत्मा की वाणी है।

उत्तर 22.
बिच्छंद्री ने पर्वतारोहण के लिए नागॅलॉन की रस्सी और चार लीटर आक्सीजन तथा टेंट की सामग्रियों को उपयोग किया।
अथवा
समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना, भाषा, जाति, धर्म और प्रदेश के आधार पर भेद-भाव को दूर करना हम सब एक है।।

V.
उत्तर 23.
बसंत के पैर देखकर डॉ. ने कहा कि इसके पैर की हड्डी टूट गई है। स्क्रीन करके देखना है। दूसरा पैर ठीक है। पर अभी इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। परीक्षण के बाद इलाज कर सकते हैं। आपरेशन के बाद पैर ठीक हो जायेगा।

उत्तर 24.
लेखक ईमानदारों के सम्मेलन के दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने पर नहीं मिला। बैठक में पंद्रह मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आकर बड़ी चोरियाँ हो रही है। देखिए आपका चश्मा चला गया वह दिन के चश्मा लगाये आये थे, वह मेरा ही चश्मा था। वह ईमानदार डेलिगेट था। लेकिन बेईमानी से बर्ताव कर रहा था।

उत्तर 25.
‘सत्यमेव जयते’ यह गाँधी का कथन है। सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। उनका अंत नहीं होता। सत्य के बल पर चलने से सदा जीत होती है। गाँधीजी सत्य हरिश्चन्द्र नाटक से प्रभावित हो गये।

उत्तर 26.
पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयारी इस प्रकार बिच्छेन्द्री से हुई कि कर्नल खुल्लर ने साऊथ कोल तक की चढ़ाई के लिए तीन शिखर दलों के दो समूह बना दिए। वे सुबह चार बजे उठ गई। बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और चाकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात वे लगभग साडे पाँच बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। रस्सी नायलॉन की और चार लीटर आक्सीजन ले कर तैयार हो गई।

VI.
उत्तर 27.
लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर स से परदे पर चढ़ता और उतरता है। भूख लगने पर चिक-चिक की आवाज़ करती है। खिड़की की जाली से बाहर अन्य गिलहरियों का नेता बन उछल खूद मचाता है। चौंकाने के लिए कभी वह फूलदान के फूलों में तो कभी सोनजुही की पत्तियों में छिप जाता है। गरमी से बचने के लिए लेखिका के समीप रहने के लिए गिल्लू सुराही के पास लेट जाता है।

अथवा

पंडित राजकिशोर एक नेता थे। वह किशनगंज में रहता था। वह मज़दूरों के नेता थे। वह गरीबों के प्रति सदा हमदर्दी दिखाते थे। मानवीय दृष्टि से उन्होंने बसंत से उसका सामान खरीदा। उसके दुर्घटना होने पर डॉक्टर को बुलाकर उसका उपचार किया था। मानवीय गुण से सदा मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। नेता में यह गुण ज़रूरी है।

उत्तर 28.
हरे भरे है खेत सुहाने फल फूलों से युत वन उपवन तेरे अंदर भरा हुआ है। खनिजों का व्यापक धन मुक्त हस्त तू बाँट रही सुख संपत्ति धन-धाम मातृ-भूमि शत-शत बार प्रणाम।

अथवा

सुनहू कान्ह बलभद्र चबाई जनमत ही को धूर्त सूर श्याम मोही गोधन की सौ हौ माता तू पूत।।

खण्ड ‘‘ख’
(व्याकरण)

VII.
उत्तर 29.
(B) भिखारिन

उत्तर 30.
(C) उम्र

उत्तर 31.
(D) वृद्धि संधि

उत्तर 32.
(C) कौए

उत्तर 33.
(A) आठ

उत्तर 34.
(B) बेरोज़गार

उत्तर 35.
(C) तैयार होना

उत्तर 36.
(D) बहुव्रीही.

खण्ड ‘ग”
(रचना – अपठित गद्यांश, अनुवाद, पत्रलेखन और निबंध)

VIII.
उत्तर 37.
भारत के महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई थे।

उत्तर 38.
उनका जन्म 12 अगस्त 1919 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ।

उत्तर 39.
उनके पिता अंबालाल माता सरला देवी।

उत्तर 40.
उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1971 में हुई।

IX.
उत्तर 41.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಇವೆ.

उत्तर 42.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.

उत्तर 43.
ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು.

उत्तर 44.
ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಗ್ರಹ.

X.
उत्तर 45.
प्रिय मित्र सुदीप,
दिनांक 11.11.2017
नमस्ते। आशा करता हूँ कि तुम वहाँ कुशल और स्वस्थ होंगे। अगले महीने 12.12.17 को तुम्हारा जन्म दिन है। तुम्हारा निमंत्रण पत्र मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन किसी कारण से मैं समारोह में नहीं पहुँच सर्केगा। इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभ कामनाएँ। भगवान से मेरी प्रार्थना हैकि जीवन में तुम सदा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहो। घर में सभी को मेरी ओर से यथायोग्य प्रमाण व मधु को प्यार।।

तुम्हारा मित्र,
दीपक

सेवा में
सुदीप, 115/2 जयनगर,
पाँचवाँ ब्लॉक बेंगलूर – 41

अथवा

प्रेषक
दिव्य, नौवी कक्षा,
पूर्णप्रज्ञा हाईस्कूल,
सदाशिव नगर, बेंगलूर।
सेवा में,
प्रधानाचार्य,
पूर्ण प्रज्ञा हाईस्कूल,
सदाशिव नगर, बेंगलूर।

विषय : प्रमाण पत्र माँगते हुए

पूज्य गुरूजी / महोदय,

आपसे निवेदन है कि मेरे पिताजी का तबादला तुमकूर में हो गया। उनके साथ मुझे भी जाना है। मुझे आठवी कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद,

आपकी आज्ञाकारी छात्रा,
दिव्या।

XI.
उत्तर 46.
1. पर्यटन का महत्व
पर्यटन का अर्थ यह है कि भ्रमण करना। मानव सदा कुछ न कुछ नया देखना चाहता है। पर्यटन के प्रति उसका आकर्षण सहज स्वभाव है। युग-युग से मनुष्य पर्यटन करता आया है। इसी प्रवृत्ति के कारण कोलंबस ने अमरीका की खोज की। वास्को-ड-गामा ने भारत में आने का नया समुद्र मार्ग ढूंढा था।

प्राचीन काल में पर्यटन की सुविधाएँ नहीं थी। जंगल में चोर डाकुओं का भय, जानवरों का भय और वर्षा-तूफान का भय था। वर्तमान समय में बस, कार, ट्रेन, वायुयान आदि की सुविधा होने से पर्यटन में बहुत सी सुविधाएँ हो गई है। लोग कम समय में अधिक दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। आजकल लोगों की कमाई के अनेक साधन है। पर्यटन आज व्यापार का माध्यम हो गया है। देश-विदेश में अनेक स्थलों के पर्यटन आकर्षित केन्द्र बन गया है। भारत में कश्मीर कुल्लू की घाटी, नैनिताल पंचमढी, महाबलेश्वर, उदकमंडळ आदि लाखों ऐसे पर्यटन स्थल है। जहाँ भारतीय एवं विदेशी यात्री पर्यटन का लाभ और आनंद उठाते हैं।

पर्यटन से अनेक लाभ है। आजकल स्कूलऔर कॉलेज में पर्यटन को शिक्षा का आवश्यक अंग माना गया है। देश विदेश के लोग आपस में मिलते हैं। एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। भूगोल और इतिहास में पढ़े स्थलों और नगरों को अपनी आँखों से देखकर एक निराला आनंद होता है। आनंद प्राप्त करने के साथ साथ बहुत कुछ सीखते हैं। ताजमहल, लाल किला, अजंता-एल्लोरा, भाखरी नंगल, कन्याकुमारी, जोग जलप्रपात, मैसूर हलेबीडु, बेलूर श्रवण बेलगुल, हंपी, गोल गुंबज आदि स्थलों को देखकर रोमांचित हो उठते हैं।

इस प्रकार पर्यटन से ज्ञान भी बढ़ता है। पर्यटन प्रेमी अन्य देशों में जाकर अपनी जिज्ञासा शांत कर आनंदित हो सकते हैं। इसके अलावा सभ्यता और संस्कृति के आदान-प्रदान से मानवीय संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। ‘देश भ्रमण, कोश अध्ययन’ कहावत के अनुसार भ्रमण करने से ज्ञान विकास होगा, कोश अध्ययन से भी ज्यादा पर्यटन से ज्ञान प्राप्त होता है।

2. मेरे प्रिय साहित्यकार।
मेरे प्रिय साहित्यकार और कवि रवीन्द्रनाथ ठागूर जी है। रवीन्द्रजी सिर्फ साहित्यकार भी नहीं एक शिक्षण तज्ञ भी थे। वे साहित्य में भी नही शिक्षण क्षेत्र में अनुपम योगदान दी है।

रवीन्द्रनाथ ठागूर जी का जन्म 7 मई 1861 ई. में बंगाल प्रांत में हुआ। उनके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ब्रह्म समाज के बड़े नेता थे। रवीन्द्रजी की प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी स्कूल में हुई। उन्होंने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की।

17 वर्ष की आयु में पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गये। यूनिवर्सिटी आफ लंडन में अध्ययन की। बीसवीं सदी के आरंभ में रवीन्द्रनाथ बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। उन्हें राजनीति पसंद नहीं आई। वे तो जन्म जात कवि और साहित्यकार थे। उन्होंने अत्यधिक निबंध, नाटक, कविताएँ, कहानियाँ तथा उपन्यास लिखे हैं। उनके.साहित्य में राजनीति, शिक्षा, धर्म, कला और मौलिक विषय भी है।

बंगाली साहित्य में योगदान है। रवींद्रजी श्रेष्ठ चित्रकार भी थे। सन् 1908 में बंगाली साहित्य सम्मेलन के सभापति चुने गये। 1912 में पुनः इंग्लैंड गए तथा गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1913 में इस रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी रचनाएँ गीतांजलि, नैवेध्य, काबुलीवाला, शुभा क्षुधित पाषाण, डाकघर, राजा इत्यादि। 1913 में उन्हें सर की उपाधि मिली। बंगाली साहित्य के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य में भी उच्च स्थान रहा है। उनकी कविताओं का अनुवाद संसार के अनेक भाषाओं में हो चुका है।

गीतांजलि रवीन्द्र जी के उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसका एक एक गीत भावों का लबालब है। संगीत की माधुरी से संसिक्त है। शांतिनिकेतन की स्थापना की। इसका आशय यह है कि औपचारिक शिक्षा के साथ साथ युवकों और युवतियों की प्रतिभा तथा कौशल की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक मंच का निर्माण हो। साहित्यकार, संस्कार, अनुभव,व्यक्तित्व के आधार पर रचना की सृष्टि करता है। सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए सारे बंगाल में प्रसिद्ध हुए।

3. आदर्श विद्यार्थी।
विद्यार्जन करना विद्यार्थियों का आध्य कर्तव्य है। विद्यार्थी जीवन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो परिश्रम और लगन से अध्ययन करता है, वह आदर्श विद्यार्थी है। अच्छे गुणों को अपनाकर अपने माता-पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करनेवाला आदर्श विद्यार्थी है। पुस्तकों को अपना सच्चा मित्र समझता है। अपने जीवन के निर्माण के लिए आदर्श विद्यार्थी सदा अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता है। वह परिश्रमी होता है। “विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा” यह संस्कृत का श्लोक भी है।

आदर्श विद्यार्थी गुरू की आदर करते हैं। गुरू की आज्ञा पालन करता है। कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ता है। पढ़ाई के साथसाथ खेलकूद को भी महत्व देता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम मे और विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है।

आदर्श विद्यार्थी सदा नैतिकता को बनाये रखता है। वह समझता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। सहपाठियों के साथ मिल-जुलकर रहता है। वह अहंकार नहीं करता। कुसंगतियों से सदा दूर रहता है। सत्य का आचरण करता है। आदर्श विद्यार्थी दूसरों पर अवलंबित नहीं होता। आत्म विश्वास के साथ पढ़ाई करता है। नैतिक मूल्यों को अपनाता है। सदा ध्येय की ओर देखता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए परिश्रम करता है। विद्या विनयेन शोभते। अर्थात् विद्यार्थी सदा विनय से रहता है। बुजुर्गों को गौरव देता है।

आजकल के छात्रों को कई सुविधाएँ है। लेकिन उसे सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। प्रतिशत 60% छात्र सदा कुमार्ग से ध्येय तक पहुँचने के लिए आसक्त है। विद्यालय को मंदिर समझता है। पुस्तकालय उन्हें सब कुछ है। सदा हंसमुख रहेगा। आदर्श विद्यार्थी समय का सदुपयोग करेगा। ज्ञान, धन, कीर्ति, कुशलता को प्राप्त करने के लिए तड़पता रहेगा। बचपन में अच्छी बातें सीख ली जाती है। उनका अच्छा असर जीवन पर्यंत होता है। नियम और नियंत्रण के अधीन रहना।

Karnataka SSLC Hindi Model Question Papers